4.Mosebog 33
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Følgende er de enkelte Strækninger paa Israeliternes Vandring, de tilbagelagde paa Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.1Dette var Israels barns vandringer da de drog ut av Egyptens land, hær for hær, under Moses' og Arons førerskap. 1Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron.
2Moses optegnede paa HERRENS Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:2Efter Herrens befaling skrev Moses op de steder som de drog ut fra på sine vandringer, og dette er deres vandringer efter de steder som de drog ut fra: 2Och Mose upptecknade på HERRENS befallning deras uppbrottsorter, alltefter som de ändrade lägerplats. Och dessa voro nu deras lägerplatser, alltefter som uppbrottsorterna följde på varandra:
3De brød op fra Ra'meses paa den femtende Dag i den første Maaned; Dagen efter Paaske drog Israeliterne ud, værnede af en stærk Haand, for Øjnene af alle Ægypterne,3I den første måned, på den femtende dag i måneden, drog de ut fra Ra'amses; dagen efter påske drog Israels barn ut med løftet hånd for alle egypternes øine, 3De bröto upp från Rameses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drogo Israels barn ut med upplyft hand inför alla egyptiers ögon,
4medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som HERREN havde slaaet iblandt dem; thi HERREN havde holdt Dom over deres Guder.4mens egypterne jordet dem som Herren hadde slått ihjel blandt dem, alle sine førstefødte; også over deres guder hadde Herren holdt dom. 4under det att egyptierna begrovo dem som HERREN hade slagit bland dem, alla de förstfödda, då när HERREN höll dom över deras gudar.
DANNORSVE
5Israeliterne brød altsaa op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.5Så drog da Israels barn fra Ra'amses og leiret sig i Sukkot. 5Så bröto nu Israels barn upp från Rameses och lägrade sig i Suckot.
6Saa brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.6Og de drog fra Sukkot og leiret sig i Etam, som ligger ved grensen av ørkenen. 6Och de bröto upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte.
7Saa brød de op fra Etam og vendte om mod Pi-Hakirot over for Ba'al-Zefon og slog Lejr over for Migdol.7Og de drog fra Etam og vendte sa om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba'al-Sefon, og de leiret sig foran Migdol. 7Och de bröto upp från Etam och vände om till Pi-Hahirot, som ligger mitt emot Baal-Sefon, och lägrade sig framför Migdol.
8Saa brød de op fra Pi-Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.8Og de drog fra Hakirot og gikk gjennem havet til ørkenen; og de drog tre dagsreiser i Etams ørken og leiret sig i Mara. 8Och de bröto upp från Hahirot och gingo mitt igenom havet in i öknen och tågade så tre dagsresor i Etams öken och lägrade sig i Mara.
9Saa brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.9Og de drog fra Mara og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og de leiret sig der. 9Och de bröto upp från Mara och kommo till Elim; och i Elim funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de lägrade sig där.
DANNORSVE
10Saa brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.10Og de drog fra Elim og leiret sig ved det Røde Hav. 10Och de bröto upp från Elim och lägrade sig vid Röda havet.
11Saa brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.11Og de drog fra det Røde Hav og leiret sig i ørkenen Sin. 11Och de bröto upp från Röda havet och lägrade sig i öknen Sin.
12Saa brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.12Og de drog fra ørkenen Sin og leiret sig i Dofka. 12Och de bröto upp från öknen Sin och lägrade sig i Dofka.
13Saa brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.13Og de drog fra Dofka og leiret sig i Alus. 13Och de bröto upp från Dofka och lägrade sig i Alus.
14Saa brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refidim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.14Og de drog fra Alus og leiret sig i Refidim; der hadde folket ikke vann å drikke. 14Och de bröto upp från Alus och lägrade sig i Refidim, och där fanns intet vatten åt folket att dricka.
DANNORSVE
15Saa brød de op fra Refidim og slog Lejr i Sinaj Ørken.15Og de drog fra Refidim og leiret sig i Sinai ørken. 15Och de bröto upp från Refidim och lägrade sig i Sinais öken.
16Saa brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot-Hatta'ava,16Og de drog fra Sinai ørken og leiret sig i Kibrot-Hatta'ava. 16Och de bröto upp från Sinais öken och lägrade sig i Kibrot-Hattaava.
17Saa brød de op fra Kibrot-Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.17Og de drog fra Kibrot-Hatta'ava og leiret sig i Haserot. 17Och de bröto upp från Kibrot-Hattaava och lägrade sig i Haserot.
18Saa brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.18Og de drog fra Haserot og leiret sig i Ritma. 18Och de bröto upp från Haserot och lägrade sig i Ritma.
19Saa brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon-Perez.19Og de drog fra Ritma og leiret sig i Rimmon-Peres. 19Och de bröto upp från Ritma och lägrade sig i Rimmon-Peres.
DANNORSVE
20Saa brød de op fra Rimmon-Perez og slog Lejr i Libna.20Og de drog fra Rimmon-Peres og leiret sig i Libna. 20Och de bröto upp från Rimmon-Peres och lägrade sig i Libna.
21Saa brød de op fra Libna og slog Lejr i Rissa.21Og de drog fra Libna og leiret sig i Rissa. 21Och de bröto upp från Libna och lägrade sig i Rissa.
22Saa brød de op fra Rissa og slog Lejr i Kehelata.22Og de drog fra Rissa og leiret sig i Kehelata. 22Och de bröto upp från Rissa och lägrade sig i Kehelata.
23Saa brød de op fra Kehelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.23Og de drog fra Kehelata og leiret sig ved Sefer-fjellet. 23Och de bröto upp från Kehelata och lägrade sig vid berget Sefer.
24Saa brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.24Og de drog fra Sefer-fjellet og leiret sig i Harada. 24Och de bröto upp från berget Sefer och lägrade sig i Harada.
DANNORSVE
25Saa brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.25Og de drog fra Harada og leiret sig i Makhelot. 25Och de bröto upp från Harada och lägrade sig i Makhelot.
26Saa brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.26Og de drog fra Makhelot og leiret sig i Tahat. 26Och de bröto upp från Makhelot och lägrade sig i Tahat.
27Saa brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.27Og de drog fra Tahat og leiret sig i Tarah. 27Och de bröto upp från Tahat och lägrade sig i Tera.
28Saa brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.28Og de drog fra Tarah og leiret sig i Mitka. 28Och de bröto upp från Tera och lägrade sig i Mitka.
29Saa brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.29Og de drog fra Mitka og leiret sig i Hasmona. 29Och de bröto upp från Mitka och lägrade sig i Hasmona.
DANNORSVE
30Saa brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.30Og de drog fra Hasmona og leiret sig i Moserot. 30Och de bröto upp från Hasmona och lägrade sig i Moserot.
31Saa brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene-Ja'akan.31Og de drog fra Moserot og leiret sig i Bene-Ja'akan. 31Och de bröto upp från Moserot och lägrade sig i Bene-Jaakan.
32Saa brød de op fra Bene-Ja'akan og slog Lejr i Hor-Haggidgad.32Og de drog fra Bene-Ja'akan og leiret sig i Hor-Hagidgad. 32Och de bröto upp från Bene-Jaakan och lägrade sig i Hor-Haggidgad.
33Saa brød de op fra Hor-Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.33Og de drog fra Hor-Hagidgad og leiret sig i Jotbata. 33Och de bröto upp från Hor-Haggidgad och lägrade sig i Jotbata.
34Saa brød de op fra Jotbata og slog Lejr i Abrona.34Og de drog fra Jotbata og leiret sig i Abrona. 34Och de bröto upp från Jotbata och lägrade sig i Abrona.
DANNORSVE
35Saa brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.35Og de drog fra Abrona og leiret sig i Esjon-Geber. 35och de bröto upp från Abrona och lägrade sig i Esjon-Geber.
36Saa brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.36Og de drog fra Esjon-Geber og leiet sig i ørkenen Sin, i Kades. 36Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades.
37Saa brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.37Og de drog fra Kades og leiret sig ved fjellet Hor på grensen av Edoms land. 37Och de bröto upp från Kades och lägrade sig vid berget Hor, på gränsen till Edoms land.
38Og Præsten Aron steg paa HERRENS Bud op paa Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende Aar efter Israeliternes Udvandring af Ægypten, paa den første Dag i den femte Maaned;38Da gikk Aron, presten, efter Herrens befaling op på fjellet Hor, og der døde han i det firtiende år efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, i den femte måned, på den første dag i måneden. 38Och prästen Aron steg upp på berget Hor, efter HERRENS befallning, och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.
39og Aron var 123 Aar gammel, da han døde paa Bjerget Hor.39Aron var hundre og tre og tyve år gammel da han døde på fjellet Hor. 39Och Aron var ett hundra tjugutre år gammal, när han dog på berget Hor.
DANNORSVE
40Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israeliterne var under Fremrykning.40Men den kana'anittiske konge i Arad, som bodde i den sydlige del av Kana'ans land, fikk høre at Israels barn kom. 40Och konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn voro i antågande.
41Saa brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.41Så drog de fra fjellet Hor og leiret sig i Salmona. 41Och de bröto upp från berget Hor och lägrade sig i Salmona.
42Saa brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.42og de drog fra Salmona og leiret sig i Punon. 42Och de bröto upp från Salmona och lägrade sig i Punon.
43Saa brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.43Og de drog fra Punon og leiret sig i Obot. 43Och de bröto upp från Punon och lägrade sig i Obot.
44Saa brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje-Ha'abarim ved Moabs Grænse.44Og de drog fra Obot og leiret sig i Ije-Ha'abarim ved Moabs grense. 44Och de bröto upp från Obot och lägrade sig i Ije-Haabarim vid Moabs gräns.
DANNORSVE
45Saa brød de op fra Ijje-Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.45Og de drog fra Ijim og leiret sig i Dibon-Gad. 45Och de bröto upp från Ijim och lägrade sig i Dibon-Gad.
46Saa brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon-Diblatajim.46Og de drog fra Dibon-Gad og leiret sig i Almon-Diblataima. 46Och de bröto upp från Dibon-Gad och lägrade sig i Almon-Diblataima.
47Saa brød de op fra Almon-Diblatajim og slog Lejr paa Abarimbjergene over for Nebo.47Og de drog fra Almon-Diblataima og leiret sig ved Abarim-fjellene, foran Nebo. 47Och de bröto upp från Almon-Diblataima och lägrade sig vid Abarimbergen, framför Nebo.
48Saa brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;48Og de drog fra Abarim-fjellene og leiret sig på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko. 48Och de bröto upp från Abarimbergen och lägrade sig på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
49og de slog Lejr ved Jordan fra Bet-Jesjimot og til Abel-Sjittim paa Moabs Sletter.49Og deres leir ved Jordan strakte sig fra Bet-Hajesimot til Abel-Hassittim på Moabs ødemarker. 49Och deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hassitim på Moabs hedar.
DANNORSVE
50Og HERREN talede til Moses paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:50Og Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa: 50Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:
51»Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer over Jordan til Kana'ans Land,51Tal til Israels barn og si til dem: Når I har draget over Jordan inn i Kana'ans land, 51Tala till Israels barn och säg till dem: När I haven gått över Jordan, in i Kanaans land,
52skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;52da skal I drive alle landets innbyggere bort foran eder og tilintetgjøre alle deres stener med innhugne billeder, og I skal tilintetgjøre alle deres støpte billeder og ødelegge alle deres offerhauger. 52skolen I fördriva landets alla inbyggare för eder, och I skolen förstöra alla deras stenar med inhuggna bilder, och alla deras gjutna beläten skolen I förstöra, och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga.
53I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;53Og I skal ta landet i eie og bo i det; for eder har jeg gitt landet til eiendom. 53Och I skolen intaga landet och bosätta eder där, ty åt eder har jag givit landet till besittning.
DANNORSVE
54og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, saaledes at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.54Og I skal skifte landet mellem eder ved loddkasting efter eders ætter; den store ætt skal I gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter eders fedrenestammer skal I skifte det mellem eder. 54Och I skolen utskifta landet såsom arvedel åt eder genom lottkastning efter edra släkter; åt en större stam skolen I giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; var och en skall få sin del där lotten bestämmer att han skall hava den; efter edra fädernestammar skolen I utskifta landet såsom arvedel åt eder.
55Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, saa skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,55Men dersom I ikke driver landets innbyggere bort foran eder, da skal de som I lar bli tilbake av dem, bli torner i eders øine og brodder i eders sider, og de skal plage eder i det land som I bor i. 55Men om I icke fördriven landets inbyggare för eder, så skola de som I låten vara kvar av dem bliva törnen i edra ögon och taggar i edra sidor, och skola tränga eder i landet där I bon.
56og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder.«56Og det som jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med eder. 56Och då skall jag göra med eder så, som jag hade tänkt göra med dem.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 32
Top of Page
Top of Page