4.Mosebog 33
Dansk (1917 / 1931)
1Følgende er de enkelte Strækninger paa Israeliternes Vandring, de tilbagelagde paa Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron. 2Moses optegnede paa HERRENS Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra: 3De brød op fra Ra'meses paa den femtende Dag i den første Maaned; Dagen efter Paaske drog Israeliterne ud, værnede af en stærk Haand, for Øjnene af alle Ægypterne, 4medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som HERREN havde slaaet iblandt dem; thi HERREN havde holdt Dom over deres Guder.

5Israeliterne brød altsaa op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot. 6Saa brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand. 7Saa brød de op fra Etam og vendte om mod Pi-Hakirot over for Ba'al-Zefon og slog Lejr over for Migdol. 8Saa brød de op fra Pi-Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara. 9Saa brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr. 10Saa brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav. 11Saa brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken. 12Saa brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka. 13Saa brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj. 14Saa brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refidim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke. 15Saa brød de op fra Refidim og slog Lejr i Sinaj Ørken. 16Saa brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot-Hatta'ava,

17Saa brød de op fra Kibrot-Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot. 18Saa brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma. 19Saa brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon-Perez. 20Saa brød de op fra Rimmon-Perez og slog Lejr i Libna. 21Saa brød de op fra Libna og slog Lejr i Rissa. 22Saa brød de op fra Rissa og slog Lejr i Kehelata. 23Saa brød de op fra Kehelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg. 24Saa brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada. 25Saa brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot. 26Saa brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat. 27Saa brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara. 28Saa brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka. 29Saa brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona. 30Saa brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot. 31Saa brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene-Ja'akan. 32Saa brød de op fra Bene-Ja'akan og slog Lejr i Hor-Haggidgad. 33Saa brød de op fra Hor-Haggidgad og slog Lejr i Jotbata. 34Saa brød de op fra Jotbata og slog Lejr i Abrona. 35Saa brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber. 36Saa brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj. 37Saa brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.

38Og Præsten Aron steg paa HERRENS Bud op paa Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende Aar efter Israeliternes Udvandring af Ægypten, paa den første Dag i den femte Maaned; 39og Aron var 123 Aar gammel, da han døde paa Bjerget Hor.

40Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israeliterne var under Fremrykning.

41Saa brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona. 42Saa brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon. 43Saa brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot. 44Saa brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje-Ha'abarim ved Moabs Grænse. 45Saa brød de op fra Ijje-Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon. 46Saa brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon-Diblatajim. 47Saa brød de op fra Almon-Diblatajim og slog Lejr paa Abarimbjergene over for Nebo. 48Saa brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko; 49og de slog Lejr ved Jordan fra Bet-Jesjimot og til Abel-Sjittim paa Moabs Sletter.

50Og HERREN talede til Moses paa Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde: 51»Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar I kommer over Jordan til Kana'ans Land, 52skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge; 53I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje; 54og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, saaledes at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder. 55Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, saa skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i, 56og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder.«

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Numbers 32
Top of Page
Top of Page