4 Mosebok 33
Svenska (1917)
1Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron. 2Och Mose upptecknade på HERRENS befallning deras uppbrottsorter, alltefter som de ändrade lägerplats. Och dessa voro nu deras lägerplatser, alltefter som uppbrottsorterna följde på varandra: 3De bröto upp från Rameses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drogo Israels barn ut med upplyft hand inför alla egyptiers ögon, 4under det att egyptierna begrovo dem som HERREN hade slagit bland dem, alla de förstfödda, då när HERREN höll dom över deras gudar.

5Så bröto nu Israels barn upp från Rameses och lägrade sig i Suckot. 6Och de bröto upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte. 7Och de bröto upp från Etam och vände om till Pi-Hahirot, som ligger mitt emot Baal-Sefon, och lägrade sig framför Migdol. 8Och de bröto upp från Hahirot och gingo mitt igenom havet in i öknen och tågade så tre dagsresor i Etams öken och lägrade sig i Mara. 9Och de bröto upp från Mara och kommo till Elim; och i Elim funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de lägrade sig där. 10Och de bröto upp från Elim och lägrade sig vid Röda havet. 11Och de bröto upp från Röda havet och lägrade sig i öknen Sin. 12Och de bröto upp från öknen Sin och lägrade sig i Dofka. 13Och de bröto upp från Dofka och lägrade sig i Alus. 14Och de bröto upp från Alus och lägrade sig i Refidim, och där fanns intet vatten åt folket att dricka. 15Och de bröto upp från Refidim och lägrade sig i Sinais öken. 16Och de bröto upp från Sinais öken och lägrade sig i Kibrot-Hattaava.

17Och de bröto upp från Kibrot-Hattaava och lägrade sig i Haserot. 18Och de bröto upp från Haserot och lägrade sig i Ritma. 19Och de bröto upp från Ritma och lägrade sig i Rimmon-Peres. 20Och de bröto upp från Rimmon-Peres och lägrade sig i Libna. 21Och de bröto upp från Libna och lägrade sig i Rissa. 22Och de bröto upp från Rissa och lägrade sig i Kehelata. 23Och de bröto upp från Kehelata och lägrade sig vid berget Sefer. 24Och de bröto upp från berget Sefer och lägrade sig i Harada. 25Och de bröto upp från Harada och lägrade sig i Makhelot. 26Och de bröto upp från Makhelot och lägrade sig i Tahat. 27Och de bröto upp från Tahat och lägrade sig i Tera. 28Och de bröto upp från Tera och lägrade sig i Mitka. 29Och de bröto upp från Mitka och lägrade sig i Hasmona. 30Och de bröto upp från Hasmona och lägrade sig i Moserot. 31Och de bröto upp från Moserot och lägrade sig i Bene-Jaakan. 32Och de bröto upp från Bene-Jaakan och lägrade sig i Hor-Haggidgad. 33Och de bröto upp från Hor-Haggidgad och lägrade sig i Jotbata. 34Och de bröto upp från Jotbata och lägrade sig i Abrona. 35och de bröto upp från Abrona och lägrade sig i Esjon-Geber. 36Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades. 37Och de bröto upp från Kades och lägrade sig vid berget Hor, på gränsen till Edoms land.

38Och prästen Aron steg upp på berget Hor, efter HERRENS befallning, och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden. 39Och Aron var ett hundra tjugutre år gammal, när han dog på berget Hor.

40Och konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn voro i antågande.

41Och de bröto upp från berget Hor och lägrade sig i Salmona. 42Och de bröto upp från Salmona och lägrade sig i Punon. 43Och de bröto upp från Punon och lägrade sig i Obot. 44Och de bröto upp från Obot och lägrade sig i Ije-Haabarim vid Moabs gräns. 45Och de bröto upp från Ijim och lägrade sig i Dibon-Gad. 46Och de bröto upp från Dibon-Gad och lägrade sig i Almon-Diblataima. 47Och de bröto upp från Almon-Diblataima och lägrade sig vid Abarimbergen, framför Nebo. 48Och de bröto upp från Abarimbergen och lägrade sig på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko. 49Och deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hassitim på Moabs hedar.

50Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade: 51Tala till Israels barn och säg till dem: När I haven gått över Jordan, in i Kanaans land, 52skolen I fördriva landets alla inbyggare för eder, och I skolen förstöra alla deras stenar med inhuggna bilder, och alla deras gjutna beläten skolen I förstöra, och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga. 53Och I skolen intaga landet och bosätta eder där, ty åt eder har jag givit landet till besittning. 54Och I skolen utskifta landet såsom arvedel åt eder genom lottkastning efter edra släkter; åt en större stam skolen I giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; var och en skall få sin del där lotten bestämmer att han skall hava den; efter edra fädernestammar skolen I utskifta landet såsom arvedel åt eder. 55Men om I icke fördriven landets inbyggare för eder, så skola de som I låten vara kvar av dem bliva törnen i edra ögon och taggar i edra sidor, och skola tränga eder i landet där I bon. 56Och då skall jag göra med eder så, som jag hade tänkt göra med dem.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 32
Top of Page
Top of Page