4 Mosebok 25:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
Säg fördenskull: Se, jag gör med honom ett fridsförbund;

Dansk (1917 / 1931)
Derfor skal du sige: Se, jeg giver ham min Fredspagt!

Norsk (1930)
Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel;

King James Bible
Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:

English Revised Version
Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:
Treasury i Bibeln Kunskap

his seed

1 Samuelsboken 2:30
Därför säger HERREN, Israels Gud: Väl har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få göra tjänst inför mig evärdligen. Men nu säger HERREN: Bort det! Ty dem som ära mig vill jag ock ära, men de som förakta mig skola komma på skam.

1 Kungaboken 2:27
Så drev Salomo bort Ebjatar och lät honom icke längre vara HERRENS präst, för att HERRENS ord skulle uppfyllas, det som han hade talat i Silo över Elis hus.

1 Krönikeboken 6:4-15,50-53
Eleasar födde Pinehas, Pinehas födde Abisua.…

an everlasting

2 Mosebok 40:15
Och du skall smörja dem, såsom du smorde deras fader, till att bliva präster åt mig. Så skall denna deras smörjelse bliva för dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter släkte.

Jesaja 61:6
Men I skolen heta HERRENS präster, och man skall kalla eder vår Guds tjänare; I skolen få njuta av folkens skatter, och deras härlighet skall övergå till eder.

Jeremia 33:18,22
aldrig den tid då icke en avkomling av de levitiska prästerna gör tjänst inför mig och alla dagar bär fram brännoffer och förbränner spisoffer och anställer slaktoffer.…

Hebreerbrevet 7:11,17,18
Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, »efter Melkisedeks sätt», skulle uppstå, en som icke nämnes »efter Arons sätt»?…

1 Petrusbrevet 2:5,9
och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.…

Uppenbarelseboken 1:6
och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

zealous

1 Kungaboken 19:10,14
Han svarade: »Jag har nitälskat för HERREN, härskarornas Gud. Ty Israels barn hava övergivit ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd; jag allena är kvar, och de stå efter att taga mitt liv.»…

Psaltaren 69:9
Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädares smädelser hava fallit över mig.

Psaltaren 106:31
det vart honom räknat till rättfärdighet från släkte till släkte, för evig tid.

Psaltaren 119:139
Jag förtäres av nitälskan, därför att mina ovänner förgäta dina ord.

Johannes 2:17
Hans lärjungar kommo då ihåg att det var skrivet: »Nitälskan för ditt hus skall förtära mig.»

Apostagärningarna 22:3-5
»Jag är en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i staden och undervisad vid Gamaliels fötter, efter fädernas lag i all dess stränghet. Och jag var en man som nitälskade för Gud, såsom I allasammans i dag gören.…

Romabrevet 10:2-4
Ty det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska för Gud. Dock göra de detta icke med rätt insikt.…

atonement

2 Mosebok 32:30
Dagen därefter sade Mose till folket: »I haven begått en stor synd. Jag vill nu stiga upp till HERREN och se till, om jag kan bringa försoning för eder synd.»

Josuaé 7:12
Därför kunna Israels barn icke stå emot sina fiender, utan de måste taga till flykten för sina fiender, ty de äro nu själva hemfallna åt tillspillogivning. Jag vill icke mer vara med eder, om I icke alldeles skaffen bort ifrån eder det tillspillogivna.

2 Samuelsbokem 21:3
David sade nu till gibeoniterna: »Vad skall jag göra för eder, och varmed skall jag bringa försoning, så att I välsignen HERRENS arvedel?»

Hebreerbrevet 2:17
Därför måste han i allt bliva lik sina bröder, för att han skulle bliva barmhärtig och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud, till att försona folkets synder.

1 Johannesbrevet 2:2
och han är försoningen för våra synder, ja, icke allenast för våra, utan ock för hela världens.

Länkar
4 Mosebok 25:12 Inter4 Mosebok 25:12 FlerspråkigNúmeros 25:12 SpanskaNombres 25:12 Franska4 Mose 25:12 Tyska4 Mosebok 25:12 KinesiskaNumbers 25:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
4 Mosebok 25
11»Pinehas, han som är son till prästen Arons son Eleasar, har avvänt min vrede från Israels barn, i det att han har nitälskat bland dem såsom jag nitälskar; därför har jag icke i min nitälskan förgjort Israels barn. 12Säg fördenskull: Se, jag gör med honom ett fridsförbund; 13och för honom, och för hans avkomlingar efter honom, skall detta vara ett förbund genom vilket han får ett evärdligt prästadöme, till lön för att han nitälskade för sin Gud och bragte försoning för Israels barn.»…
Korshänvisningar
Psaltaren 106:30
Men Pinehas trädde fram och skipade rätt, och så upphörde hemsökelsen;

Psaltaren 106:31
det vart honom räknat till rättfärdighet från släkte till släkte, för evig tid.

Jesaja 54:10
Ja, om än bergen vika bort och höjderna vackla, så skall min nåd icke vika ifrån dig och mitt fridsförbund icke vackla, säger HERREN; din förbarmare.

Hesekiel 34:25
Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; jag skall göra ände på vilddjuren i landet, så att man i trygghet kan bo mitt i öknen och sova i skogarna.

Hesekiel 37:26
Och jag skall med dem sluta ett fridsförbund; ett evigt förbund med dem skall det vara. Jag skall insätta dem och föröka dem och låta min helgedom stå bland dem evinnerligen.

Malaki 2:5
Jag hade ett förbund med honom, och däri var liv och frid. Sådant gav jag åt honom, för att han skulle frukta mig; och han fruktade mig och bävade för mitt namn.

Malaki 2:8
Men I haven vikit av ifrån vägen; genom eder undervisning haven I kommit många på fall. I haven fördärvat förbundet med Levi, säger HERREN Sebaot.

4 Mosebok 25:11
Överst på sidan
Överst på sidan