Jesaja 9:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
och allt folket får förnimma det, Efraim och Samarias invånare, de som säga i sitt övermod och i sitt hjärtas stolthet:

Dansk (1917 / 1931)
alt Folket faar det at kende, Efraim og Samarias Borgere. Thi de siger i Hovmod og Hjertets Stolthed:

Norsk (1930)
Og hele folket skal fornemme det, Efra'im og Samarias innbyggere, som i stolthet og hjertets overmot sier:

King James Bible
And all the people shall know, even Ephraim and the inhabitant of Samaria, that say in the pride and stoutness of heart,

English Revised Version
And all the people shall know, even Ephraim and the inhabitant of Samaria, that say in pride and in stoutness of heart,
Treasury i Bibeln Kunskap

and all

Jesaja 26:11
HERRE, din hand är upplyft, men de se det icke; må de nu med blygsel se din nitälskan för folket; ja, må eld förtära dina ovänner.

1 Kungaboken 22:25
Mika svarade: »Du skall få se det på den dag då du nödgas springa från kammare till kammare för att gömma dig.»

Job 21:19,20
»Gud spar åt hans barn att lida för hans ondska.» Ja, men honom själv borde han vedergälla, så att han finge känna det.…

Jeremia 32:24
Se, belägringsvallarna gå redan så långt fram mot staden, att man kan intaga den och genom svärd, hungersnöd och pest är staden given i de kaldeiska belägrarnas hand. Vad du hotade med, det har skett, och du har det nu inför dina ögon.

Jeremia 44:28,29
Och allenast några som undkomma svärdet skola få vända tillbaka från Egyptens land till Juda land, en ringa hop. Och så skola alla kvarblivna av Juda, som hava kommit till Egyptens land, för att bo där såsom främlingar, få förnimma vilkens ord det är som bliver beståndande, mitt eller deras.…

Hesekiel 7:9,27
Jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon misskund, jag skall giva dig efter dina gärningar, och dina styggelser skola vila på dig. Och I skolen förnimma att jag, HERREN, är den som slår.…

Hesekiel 30:19
Jag skall hålla dom över Egypten, och man skall förnimma att jag är HERREN.

Hesekiel 33:33
Men när det kommer -- ty se det kommer! -- då skola de förnimma att en profet har varit ibland dem.

even Ephraim

Jesaja 7:9
Och Samaria är Efraims huvud, och Remaljas son är Samarias huvud. Om I icke haven tro, skolen I icke hava ro.»

Jesaja 10:9-11
Har det icke gått Kalno såsom Karkemis, och Hamat såsom Arpad, och Samaria såsom Damaskus?…

in the pride

Jesaja 46:12
Så hören nu på mig, I stormodige, I som menen, att hjälpen är långt borta.

Jesaja 48:4
Eftersom jag visste, att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar,

Ordspråksboken 16:18
Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.

Malaki 3:13
I haven talat hårda ord mot mig, säger HERREN. Nu frågen I: »Vad hava vi då med varandra talat mot dig?»

Malaki 4:1
Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

1 Petrusbrevet 5:5
Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd».

Länkar
Jesaja 9:9 InterJesaja 9:9 FlerspråkigIsaías 9:9 SpanskaÉsaïe 9:9 FranskaJesaja 9:9 TyskaJesaja 9:9 KinesiskaIsaiah 9:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 9
8Ett ord sänder Herren mot Jakob, och det slår ned i Israel, 9och allt folket får förnimma det, Efraim och Samarias invånare, de som säga i sitt övermod och i sitt hjärtas stolthet: 10»Tegelmurar hava fallit, men med huggen sten bygga vi upp nya; mullbärsfikonträd har man huggit ned, men cederträd sätta vi i deras ställe.»…
Korshänvisningar
Jesaja 7:2
Och när det blev berättat för Davids hus att araméerna hade lägrat sig i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan, såsom skogens träd skälva för vinden.

Jesaja 7:8
Ty Damaskus är Arams huvud, och Resin är Damaskus' huvud; och om sextiofem år skall Efraim vara krossat, så att det icke mer är ett folk.

Jesaja 7:9
Och Samaria är Efraims huvud, och Remaljas son är Samarias huvud. Om I icke haven tro, skolen I icke hava ro.»

Jesaja 9:8
Ett ord sänder Herren mot Jakob, och det slår ned i Israel,

Jesaja 28:1
Ve dig, du Efraims druckna mäns stolta krona, du hans strålande härlighets vissnande blomster på bergshjässan ovan de vinberusades bördiga dal!

Jesaja 28:3
Under fötterna bliver den då trampad, Efraims druckna mäns stolta krona.

Jesaja 46:12
Så hören nu på mig, I stormodige, I som menen, att hjälpen är långt borta.

Hosea 8:14
Och eftersom Israel har förgätit sin skapare och byggt sig palatser, och eftersom Juda har uppfört så många befästa städer, skall jag sända en eld mot hans städer, och den skall förtära palatsen i dem.

Malaki 1:4
Om nu Edom säger: »Ja, vi äro förstörda, men vi skola åter bygga upp det ödelagda», så svarar HERREN Sebaot: Väl må de bygga upp, men jag skall åter riva det ned, och så skall man få kalla det 'ogudaktighetens land' och 'det folk, på vilket HERREN evinnerligen vredgas'.

Jesaja 9:8
Överst på sidan
Överst på sidan