Jesaja 48:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Eftersom jag visste, att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar,

Dansk (1917 / 1931)
Thi stivsindet er du, det ved jeg, din Nakke et Jernbaand, din Pande af Kobber.

Norsk (1930)
Fordi jeg visste at du er hård, og din nakke en jernsene, og din panne av kobber,

King James Bible
Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass;

English Revised Version
Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass;
Treasury i Bibeln Kunskap

I knew

Jesaja 46:12
Så hören nu på mig, I stormodige, I som menen, att hjälpen är långt borta.

Psaltaren 78:8
Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.

Sakaria 7:11,12
Men de ville icke akta därpå, utan spjärnade emot i gensträvighet och tillslöto sina öron för att slippa att höra.…

obstinate.

Jeremia 5:3
HERRE, är det ej sanning dina ögon söka? Du slog dem, men de kände ingen sveda. Du förgjorde dem, men de ville ej taga emot tuktan. De gjorde sina pannor hårdare än sten, de ville icke omvända sig.

Hesekiel 3:4-7
Och han sade till mig: »Du människobarn, gå bort till Israels hus och tala till dem med mina ord.…

Daniel 5:20
Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin konungatron, och hans ära togs ifrån honom.

Romabrevet 2:5
Genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet samlar du ju över dig vrede, som skall drabba dig på vredens dag, då när det bliver uppenbart att Gud är en rättvis domare.

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

and they

2 Mosebok 32:9
Och HERREN sade ytterligare till Mose: »Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk.

2 Mosebok 33:3,5
för att du må komma till ett land som flyter av mjölk och honung. Ty eftersom du är ett hårdnackat folk, vill jag icke själv draga upp med dig; jag kunde då förgöra dig under vägen.»…

5 Mosebok 10:16
Omskären därför edert hjärtas förhud, och varen icke länge hårdnackade.

5 Mosebok 31:27
Ty jag känner din gensträvighet och hårdnackenhet. Se, ännu medan jag har levat kvar bland eder, haven I varit gensträviga mot HERREN; huru mycket mer skolen I ej då bliva det efter min död!

2 Kungaboken 17:14
Men de ville icke höra, utan voro hårdnackade såsom deras fäder, vilka icke trodde på HERREN, sin Gud.

2 Krönikeboken 30:8
Varen alltså nu icke hårdnackade såsom edra fäder, utan underkasten eder HERREN och kommen till hans helgedom, den som han har helgat för evig tid, och tjänen HERREN, eder Gud, på det att hans vredes glöd må vända sig ifrån eder.

2 Krönikeboken 36:13
Han avföll från konung Nebukadnessar, som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var hårdnackad och förstockade sitt hjärta, så att han icke omvände sig till HERREN, Israels Gud.

Nehemja 9:16,17,28
Men våra fäder, de voro övermodiga; de voro hårdnackade, så att de icke hörde på dina bud.…

Psaltaren 75:5
Ja, upphöjen icke så högt edert horn, talen ej så hårdnackat vad fräckt är.

Ordspråksboken 29:1
Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

Jeremia 7:26
Men man ville icke höra mig eller böja sitt öra till mig; de voro hårdnackade och gjorde ännu mer ont än deras fäder.

Jeremia 19:15
»Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, över denna stad med alla dess lydstäder skall jag låta all den olycka komma, som jag har beslutit över den -- detta därför att de hava varit hårdnackade och icke velat höra mina ord.»

Sakaria 7:12
ja, de gjorde sina hjärtan hårda såsom diamant, för att slippa att höra den lag och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt, förmedelst forna tiders profeter. Därför utgick stor vrede från HERREN Sebaot.

Apostagärningarna 7:51
I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder.

they brow

Jeremia 3:3
Väl blevo regnskurarna förhållna, och intet vårregn föll; men du hade en äktenskapsbryterskas panna, du ville icke blygas.

Hesekiel 3:7-9
Men Israels hus vill icke höra på dig, ty de vilja icke höra på mig; hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan.…

Länkar
Jesaja 48:4 InterJesaja 48:4 FlerspråkigIsaías 48:4 SpanskaÉsaïe 48:4 FranskaJesaja 48:4 TyskaJesaja 48:4 KinesiskaIsaiah 48:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 48
3Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat; av min mun var det förutsagt, och jag hade låtit eder höra därom. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade. 4Eftersom jag visste, att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar, 5därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra därom, innan det skedde, på det att du icke skulle kunna säga: »Min gudastod har gjort det, min gudabild, den skurna eller den gjutna har skickat det så.»…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 7:51
I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den helige Ande, I likaväl som edra fäder.

2 Mosebok 32:9
Och HERREN sade ytterligare till Mose: »Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk.

5 Mosebok 31:27
Ty jag känner din gensträvighet och hårdnackenhet. Se, ännu medan jag har levat kvar bland eder, haven I varit gensträviga mot HERREN; huru mycket mer skolen I ej då bliva det efter min död!

2 Krönikeboken 36:13
Han avföll från konung Nebukadnessar, som hade tagit ed av honom vid Gud. Och han var hårdnackad och förstockade sitt hjärta, så att han icke omvände sig till HERREN, Israels Gud.

Ordspråksboken 29:1
Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

Jesaja 46:12
Så hören nu på mig, I stormodige, I som menen, att hjälpen är långt borta.

Hesekiel 2:4
Till barnen med hårda pannor och förstockade hjärtan sänder jag dig, och du skall säga till dem: 'Så säger Herren, HERREN'

Hesekiel 3:7
Men Israels hus vill icke höra på dig, ty de vilja icke höra på mig; hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan.

Jesaja 48:3
Överst på sidan
Överst på sidan