Jesaja 38:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
»Gå och säg till Hiskia: Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall föröka din livstid med femton år;

Dansk (1917 / 1931)
»Gaa hen og sig til Ezekias: Saa siger HERREN, din Fader Davids Gud: Jeg har hørt din Bøn, jeg har set dine Taarer! Se, jeg vil lægge femten Aar til dit Liv

Norsk (1930)
Gå og si til Esekias: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer; se, jeg legger femten år til din alder.

King James Bible
Go, and say to Hezekiah, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.

English Revised Version
Go, and say to Hezekiah, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.
Treasury i Bibeln Kunskap

and say

2 Samuelsbokem 7:3-5
Natan sade till konungen: »Välan, gör allt vad du har i sinnet; ty HERREN är med dig.»…

1 Krönikeboken 17:2-4
Natan sade till David: »Gör allt vad du har i sinnet; ty Gud är med dig.»…

God

Jesaja 7:13,14
Då sade han: »Så hören då, I av Davids hus: Är det eder icke nog att I sätten människors tålamod på prov? Viljen I ock pröva min Guds tålamod?…

1 Kungaboken 8:25
Så håll nu ock, HERRE, Israels Gud, vad du lovade din tjänare David, min fader, i det att du sade: 'Aldrig skall den tid komma, då på Israels tron icke inför mig sitter en avkomling av dig, om allenast dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig, såsom du har vandrat inför mig.'

1 Kungaboken 9:4,5
Om du nu vandrar inför mig, såsom din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag har bjudit dig och håller mina stadgar och rätter…

1 Kungaboken 11:12,13
Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det.…

1 Kungaboken 15:4
Allenast för Davids skull lät HERREN, hans Gud, honom få en lampa i Jerusalem, i det att han uppsatte hans son efter honom och lät Jerusalem hava bestånd --

2 Krönikeboken 34:3
I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var en yngling, begynte han att söka sin fader Davids Gud; och i det tolfte året begynte han att rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och Aserorna och från de skurna och gjutna belätena.

Psaltaren 89:3,4
»Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David:…

Matteus 22:32
'Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud'? Han är en Gud icke för döda, utan för levande.»

I have heard

2 Kungaboken 19:20
Då sände Jesaja, Amos' son, bud till Hiskia och låt säga: »Så säger HERREN, Israels Gud: Det varom du har bett mig angående Sanherib, konungen i Assyrien, det har jag hört.

Psaltaren 34:5,6
De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.…

Lukas 1:13
Men ängeln sade till honom: »Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall föda dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes.

1 Johannesbrevet 5:14,15
Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.…

I have seen

Psaltaren 39:12
Hör min bön, o HERRE, och lyssna till mitt rop, tig icke vid mina tårar; ty jag är en främling i ditt hägn, en gäst såsom alla mina fäder.

Psaltaren 56:8
Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din lägel; de stå ju i din bok.

Psaltaren 147:3
Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han.

2 Korinthierbrevet 7:6
men Gud, som tröstar dem som äro betryckta, han tröstade oss genom Titus' ankomst,

Uppenbarelseboken 7:17
Ty Lammet, som står mitt för tronen, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och 'Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon'.»

I will

Job 14:5
Äro nu människans dagar oryggligt bestämda, hennes månaders antal fastställt av dig, har du utstakat en gräns som hon ej kan överskrida,

Psaltaren 116:15
Dyrt aktad i HERRENS ögon är hans frommas död.

Apostagärningarna 27:24
'Frukta icke, Paulus. Du skall komma att stå inför kejsaren; och se, Gud har skänkt dig alla dem som segla med dig.'

Länkar
Jesaja 38:5 InterJesaja 38:5 FlerspråkigIsaías 38:5 SpanskaÉsaïe 38:5 FranskaJesaja 38:5 TyskaJesaja 38:5 KinesiskaIsaiah 38:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 38
4Då kom HERRENS ord till Jesaja: han sade: 5»Gå och säg till Hiskia: Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall föröka din livstid med femton år; 6jag skall ock rädda dig och denna stad ur den assyriske konungens hand. Ja, jag skall beskärma denna stad.…
Korshänvisningar
2 Kungaboken 18:2
Han var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Sakarjas dotter.

2 Kungaboken 18:13
Och i konung Hiskias fjortonde regeringsår drog Sanherib, konungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem.

Jesaja 38:4
Då kom HERRENS ord till Jesaja: han sade:

Jesaja 38:4
Överst på sidan
Överst på sidan