1 Mosebok 6:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta.

Dansk (1917 / 1931)
Da angrede HERREN, at han havde gjort Menneskene paa Jorden, og det skar ham i Hjertet.

Norsk (1930)
Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.

King James Bible
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.

English Revised Version
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
Treasury i Bibeln Kunskap

repented.

2 Mosebok 32:14
Då ångrade HERREN det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.

4 Mosebok 23:19
Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?

5 Mosebok 32:36
Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta, och att det är ute med alla och envar.

1 Samuelsboken 15:11,29
»Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar.» Detta gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till HERREN hela den natten.…

2 Samuelsbokem 24:16
Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att fördärva det, ångrade HERREN det onda, och han sade till ängeln, folkets fördärvare: »Det är nog; drag nu din hand tillbaka.» Och HERRENS ängel var då vid jebuséen Araunas tröskplats.

1 Krönikeboken 21:15
Och Gud sände en ängel mot Jerusalem till att fördärva det. Men när denne höll på att fördärva, såg HERREN därtill och ångrade det onda, så att han sade till ängeln, Fördärvaren: »Det är nog; drag nu din hand tillbaka.» Och HERRENS ängel stod då vid jebuséen Ornans tröskplats.

Psaltaren 106:45
Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.

Psaltaren 110:4
HERREN har svurit och skall icke ångra sig: »Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt.»

Jeremia 18:8-10
men om då det folket omvänder sig från det onda väsende mot vilket jag vände mitt hot, så ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra dem.…

Jeremia 26:19
Men lät väl Hiskia, Juda konung, med hela Juda, döda honom? Fruktade han icke i stället HERREN och bönföll inför honom, så att HERREN ångrade det onda som han hade beslutit över dem, medan tvärtom vi nu stå färdiga att draga över oss själva så mycket ont?»

Hosea 11:8
Men huru skall jag kunna giva dig till pris, Efraim, och låta dig fara, Israel? Icke kan jag giva dig till pris såsom Adma och låta det gå dig såsom Seboim? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar.

Jona 3:10
Då nu Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde icke så.

Malaki 3:6
Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp:

Romabrevet 11:29
Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra.

Hebreerbrevet 6:17,18
Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed.…

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

grieved.

5 Mosebok 5:29
Ack att de hade sådana hjärtan, att de fruktade mig och hölle alla mina bud alltid! Det skulle ju då gå dem och deras barn väl evinnerligen.

5 Mosebok 32:29
Vore de visa, så skulle de begripa detta, de skulle första vilket slut de måste få.

Psaltaren 78:40
Huru ofta voro de ej gensträviga mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken!

Psaltaren 81:13
O att mitt folk ville höra mig, och att Israel ville vandra på mina vägar!

Psaltaren 95:10
I fyrtio år var det släktet mig till leda, och jag sade: »De äro ett folk som far vilse med sitt hjärta, och de vilja icke veta av mina vägar.»

Psaltaren 119:158
När jag ser de trolösa, känner jag leda vid dem, därför att de icke hålla sig vid ditt tal.

Jesaja 48:18
O att du ville akta på mina bud! Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström och din rätt såsom havets böljor;

Jesaja 63:10
Men de voro gensträviga, och de bedrövade hans heliga Ande; därför förvandlades han till deras fiende, han själv stridde mot dem.

Hesekiel 33:11
Men svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så vänden då om, ja, vänden om från edra onda vägar; ty icke viljen I väl dö, I av Israels hus?

Lukas 19:41,42
Då han nu kom närmare och fick se staden, begynte han gråta över den…

Efesierbrevet 4:30
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

Hebreerbrevet 3:10,17
Därför blev jag förtörnad på det släktet och sade: 'Alltid fara de vilse med sina hjärtan.' Men de ville icke veta av mina vägar.…

Länkar
1 Mosebok 6:6 Inter1 Mosebok 6:6 FlerspråkigGénesis 6:6 SpanskaGenèse 6:6 Franska1 Mose 6:6 Tyska1 Mosebok 6:6 KinesiskaGenesis 6:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 6
5Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda, 6då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han blev bedrövad i sitt hjärta. 7Och HERREN sade: »Människorna, som jag skapade, vill jag utplåna från jorden, ja, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; ty jag ångrar att jag har gjort dem.»
Korshänvisningar
Efesierbrevet 4:30
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

1 Mosebok 6:7
Och HERREN sade: »Människorna, som jag skapade, vill jag utplåna från jorden, ja, både människor och fyrfotadjur och kräldjur och himmelens fåglar; ty jag ångrar att jag har gjort dem.»

1 Samuelsboken 15:11
»Jag ångrar att jag har gjort Saul till konung, ty han har vänt sig bort ifrån mig och icke fullgjort mina befallningar.» Detta gick Samuel hårt till sinnes, och han ropade till HERREN hela den natten.

Jesaja 63:10
Men de voro gensträviga, och de bedrövade hans heliga Ande; därför förvandlades han till deras fiende, han själv stridde mot dem.

Jeremia 18:7
Den ena gången hotar jag ett folk och ett rike att jag vill upprycka, nedbryta och förgöra det;

1 Mosebok 6:5
Överst på sidan
Överst på sidan