5 Mosebok 32:36
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta, och att det är ute med alla och envar.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Ret skaffer HERREN sit Folk og forbarmer sig over sine Tjenere, thi han ser, deres Kraft er brudt, det er ude med hver og en.

Norsk (1930)
For Herren skal dømme sitt folk, og det skal gjøre ham ondt for sine tjenere, når han ser at deres makt er borte, og at det er ute både med store og små.

King James Bible
For the LORD shall judge his people, and repent himself for his servants, when he seeth that their power is gone, and there is none shut up, or left.

English Revised Version
For the LORD shall judge his people, And repent himself for his servants; When he seeth that their power is gone, And there is none remaining, shut up or left at large.
Treasury i Bibeln Kunskap

For the

Psaltaren 7:8
HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet.

Psaltaren 50:4
Han kallar på himmelen därovan och på jorden, för att döma sitt folk:

Psaltaren 96:13
inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Psaltaren 135:14
Ty HERREN skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig.

repent

Domarboken 2:18
När HERREN alltså lät någon domare uppstå bland dem, var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand, så länge domaren levde; ty då de jämrade sig över sina förtryckare och plågare, förbarmade sig HERREN.

Domarboken 10:15,16
Då sade Israels barn till HERREN: »Vi hava syndat; gör du med oss alldeles såsom dig täckes. Allenast rädda oss nu denna gång.»…

Psaltaren 90:13
HERRE, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare.

Psaltaren 106:45
Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.

Jeremia 31:20
Är då Efraim for mig en så dyrbar son, är han mitt älsklingsbarn, eftersom jag alltjämt tänker på honom, huru ofta jag än har måst hota honom? Ja, så mycket ömkar sig mitt hjärta över honom; jag måste förbarma mig över honom, säger HERREN.

Joel 2:14
Måhända vänder han om och ångrar sig och lämnar kvar efter sig någon välsignelse, till spisoffer och drickoffer åt HERREN, eder Gud.

Amos 7:3,6
Då ångrade HERREN detta. »Det skall icke ske», sade HERREN.…

power [heb] hand

1 Kungaboken 14:10
Därför skall jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel; och jag skall bortsopa Jerobeams hus, såsom man sopar bort orenlighet, till dess det bliver en ände därpå.

1 Kungaboken 21:21
därför skall jag ock låta vad ont är komma över dig och skall bortsopa dig, och av Ahabs hus skall jag utrota allt mankön, både små och stora i Israel.

2 Kungaboken 9:8
Och Ahabs hela hus skall förgås jag skall utrota allt mankön av Ahab hus, både små och stora i Israel.

2 Kungaboken 14:26
Ty HERREN såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och envar, och att Israel icke hade någon hjälpare.

Länkar
5 Mosebok 32:36 Inter5 Mosebok 32:36 FlerspråkigDeuteronomio 32:36 SpanskaDeutéronome 32:36 Franska5 Mose 32:36 Tyska5 Mosebok 32:36 KinesiskaDeuteronomy 32:36 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 32
35Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast. 36Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta, och att det är ute med alla och envar. 37Då skall han fråga: Var äro nu deras gudar, klippan till vilken de togo sin tillflykt?…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 10:30
Vi veta ju vem han är som sade: »Min är hämnden; jag skall vedergälla det», och åter: »Herren skall döma sitt folk.»

3 Mosebok 26:43
Ty landet måste bliva övergivet av dem och så få gottgörelse för sina sabbater genom att bliva öde när folket är borta, och själva skola de få umgälla sin missgärning, därför, ja, därför att de förkastade mina rätter, och därför att deras själar försmådde mina stadgar.

5 Mosebok 30:1
Om du nu, när allt detta kommer över dig -- välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig -- om du lägger detta på hjärtat bland alla de folk till vilka HERREN, din Gud, då har drivit dig bort,

Domarboken 2:18
När HERREN alltså lät någon domare uppstå bland dem, var han med domaren och frälste dem ur deras fienders hand, så länge domaren levde; ty då de jämrade sig över sina förtryckare och plågare, förbarmade sig HERREN.

Domarboken 10:16
Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han icke längre lida att se Israels vedermöda.

1 Kungaboken 14:10
Därför skall jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel; och jag skall bortsopa Jerobeams hus, såsom man sopar bort orenlighet, till dess det bliver en ände därpå.

2 Kungaboken 9:8
Och Ahabs hela hus skall förgås jag skall utrota allt mankön av Ahab hus, både små och stora i Israel.

2 Kungaboken 14:26
Ty HERREN såg att Israels betryck var mycket svårt, och att det var ute med alla och envar, och att Israel icke hade någon hjälpare.

Psaltaren 90:13
HERRE, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare.

Psaltaren 135:14
Ty HERREN skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig.

Jeremia 20:11
Men HERREN är med mig såsom en väldig hjälte; därför skola mina förföljare komma på fall och intet förmå. Ja, de skola storligen komma på skam, därför att de ej hade förstånd; de skola drabbas av en evig blygd, som icke skall varda förgäten

Amos 7:3
Då ångrade HERREN detta. »Det skall icke ske», sade HERREN.

5 Mosebok 32:35
Överst på sidan
Överst på sidan