Hesekiel 17:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och alla träd på marken skola förnimma att det är jag, HERREN, som förödmjukar höga träd och upphöjer låga träd, som låter friska träd förtorka och gör torra träd grönskande. Jag, HERREN, har talat det, och jag fullbordar det också.

Dansk (1917 / 1931)
Og alle Markens Træer skal kende, at jeg, HERREN, nedbøjer det høje Træ og ophøjer det lave, udtørrer det friske Træ og lader det tørre blomstre. Jeg, HERREN, har talt og grebet ind.

Norsk (1930)
Og alle markens trær skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høit tre lavt og et lavt tre høit, et friskt tre tørt og et tørt tre grønt; jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det.

King James Bible
And all the trees of the field shall know that I the LORD have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish: I the LORD have spoken and have done it.

English Revised Version
And all the trees of the field shall know that I the LORD have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish: I the LORD have spoken and have done it.
Treasury i Bibeln Kunskap

all the trees

Psaltaren 96:11,12
Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är.…

Jesaja 55:12,13
Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.…

have brought

1 Samuelsboken 2:7,8
HERREN gör fattig, han gör ock rik; han ödmjukar, men han upphöjer ock.…

Job 5:11
när han vill upphöja de ringa och förhjälpa de sörjande till frälsning.

Job 40:12
Ja, kuva med en blick allt vad högt är, slå ned de ogudaktiga på stället.

Psaltaren 75:6,7
Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen;…

Psaltaren 89:38,45
Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde och handlat i vrede mot honom.…

Jesaja 2:13,14
ja, över alla Libanons cedrar, de höga och stolta, och över alla Basans ekar;…

Jesaja 9:6,7
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.…

Jesaja 11:1
Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en telning från dess rötter skall bära frukt.

Jesaja 26:5
Ty dem som trona i höjden, dem störtar han ned, ja, den höga staden; han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden, han slår den ned i stoftet.

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Lukas 1:33,52,53
Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.»…

1 Korinthierbrevet 1:27,28
Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.…

I the Lord have spoken.

Hesekiel 12:25
nej, jag, HERREN, skall tala det ord som jag vill tala, och det skall fullbordas, utan att länge fördröjas. Ja, du gensträviga släkte, i edra dagar skall jag tala ett ord och skall ock fullborda det, säger Herren, HERREN.

Hesekiel 22:14
Menar du att ditt mod skall bestå, eller att dina händer skola vara starka nog, när tiden kommer, att jag utför mitt verk på dig? Jag HERREN, har talat, och jag fullbordar det också.

Hesekiel 24:14
Jag, HERREN, har talat. Det kommer! Jag skall fullborda det! Jag skall icke släppa efter och icke skona och icke ångra mig. Efter dina vägar och dina gärningar skall man döma dig, säger Herren, HERREN.

Matteus 24:35
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Lukas 21:33
Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

Länkar
Hesekiel 17:24 InterHesekiel 17:24 FlerspråkigEzequiel 17:24 SpanskaÉzéchiel 17:24 FranskaHesekiel 17:24 TyskaHesekiel 17:24 KinesiskaEzekiel 17:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hesekiel 17
23På Israels stolta berg skall jag plantera den, och den skall bära grenar och få frukt och bliva en härlig ceder. Och allt vad fåglar heter av alla slag skall bo under den; de skola bo i skuggan av dess grenar. 24Och alla träd på marken skola förnimma att det är jag, HERREN, som förödmjukar höga träd och upphöjer låga träd, som låter friska träd förtorka och gör torra träd grönskande. Jag, HERREN, har talat det, och jag fullbordar det också.
Korshänvisningar
4 Mosebok 17:8
När nu Mose dagen därefter gick in i vittnesbördets tält, se, då grönskade Arons stav, som var där för Levi hus, den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar.

Psaltaren 96:12
Marken glädje sig och allt som är därpå, ja, då juble alla skogens träd.

Jesaja 22:19
Ja, jag skall stöta dig bort ifrån din plats, och från din tjänst skall du bliva avsatt.

Jesaja 55:12
Ty med glädje skolen I draga ut, och i frid skolen I föras åstad. Bergen och höjderna skola brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken skola klappa i händerna.

Hesekiel 18:1
Och HERRENS ord kom till mig; han sade:

Hesekiel 21:26
så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas.

Hesekiel 22:14
Menar du att ditt mod skall bestå, eller att dina händer skola vara starka nog, när tiden kommer, att jag utför mitt verk på dig? Jag HERREN, har talat, och jag fullbordar det också.

Hesekiel 36:36
Då skola de folk som äro kvar runt omkring eder förnimma att jag, HERREN, nu åter har byggt upp det som var förstört och ånyo planterat det som var förött. Jag, HERREN, har talat det, och jag fullbordar det också.

Daniel 5:21
Han blev utstött från människors barn, och hans hjärta blev likt ett djurs, och han måste bo ibland vildåsnor och äta gräs såsom en oxe, och av himmelens dagg vättes hans kropp -- detta till dess han besinnade att den högste Guden råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.

Amos 9:11
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar;

Hesekiel 17:23
Överst på sidan
Överst på sidan