Apostagärningarna 27:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten.

Dansk (1917 / 1931)
Men da det var besluttet, at vi skulde afsejle til Italien, overgave de baade Paulus og nogle andre Fanger til en Høvedsmand ved Navn Julius af den kejserlige Afdeling.

Norsk (1930)
Da det nu var avgjort at vi skulde seile avsted til Italia, overgav de både Paulus og nogen andre fanger til en høvedsmann ved navn Julius ved den keiserlige hærdeling.

King James Bible
And when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band.

English Revised Version
And when it was determined that we should sail for Italy, they delivered Paul and certain other prisoners to a centurion named Julius, of the Augustan band.
Treasury i Bibeln Kunskap

when.

Apostagärningarna 19:21
Efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse, att över Macedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sade: »Sedan jag har varit där, måste jag ock se Rom.»

Apostagärningarna 23:11
Natten därefter kom Herren och stod framför honom och sade: »Var vid gott mod; ty såsom du har vittnat om mig i Jerusalem, så måste du ock vittna i Rom.»

Apostagärningarna 25:12,25
Sedan Festus därefter hade överlagt med sitt råd, svarade han: »Till kejsaren har du vädjat, till kejsaren skall du ock få fara.»…

1 Mosebok 50:20
I tänkten ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo, för att låta det ske, som nu har skett, och så behålla mycket folk vid liv.

Psaltaren 33:11
Men HERRENS råd består evinnerligen, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.

Psaltaren 76:10
Ty människors vrede varder dig till pris; du har vrede till övers att omgjorda dit med.

Ordspråksboken 19:21
Många planer har en man i sitt hjärta, men HERRENS råd, det bliver beståndande.

Klagovisorna 3:27
Det är gott för en man att han får bära ett ok i sin ungdom.

Daniel 4:35
honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»

Romabrevet 15:22-29
Det är också härigenom som jag så många gånger har blivit förhindrad att komma till eder.…

Italy.

Apostagärningarna 10:1
I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran.

Apostagärningarna 18:2
Där träffade han en jude vid namn Akvila, bördig från Pontus, vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru Priscilla. (Klaudius hade nämligen påbjudit att alla judar skulle lämna Rom.) Till dessa båda slöt han sig nu,

Hebreerbrevet 13:24
Hälsen alla edra lärare och alla de heliga. De italiska bröderna hälsa eder.

a centurion.

Apostagärningarna 27:11,43
Men hövitsmannen trodde mer på styrmannen och skepparen än på det som Paulus sade.…

Apostagärningarna 10:22
De svarade: »Hövitsmannen Kornelius, en rättfärdig och gudfruktig man, som har gott vittnesbörd om sig av hela det judiska folket, har i en uppenbarelse fått befallning av en helig ängel att hämta dig till sig och höra vad du har att säga.»

Apostagärningarna 21:32
Denne tog då strax med sig krigsmän och hövitsmän och skyndade ned till dem. Och när de fingo se översten och krigsmännen, upphörde de att slå Paulus

Apostagärningarna 22:26
När hövitsmannen hörde detta, gick han till översten och underrättade honom härom och sade: »Vad är det du tänker göra? Mannen är ju romersk medborgare.»

Apostagärningarna 23:17
Paulus bad då att en av hövitsmännen skulle komma till honom, och sade: »För denne yngling till översten; ty han har en underrättelse att lämna honom.»

Apostagärningarna 24:23
Och han befallde hövitsmannen att hålla honom i förvar, dock så, att man skulle behandla honom milt och icke hindra någon av hans närmaste från att vara honom till tjänst.

Apostagärningarna 28:16
Och då vi hade kommit in i Rom, tillstaddes det Paulus att bo för sig själv, med den krigsman som skulle bevaka honom.

Matteus 8:5-10
När han därefter kom in i Kapernaum, trädde en hövitsman fram till honom och bad honom…

Matteus 27:54
Men när hövitsmannen och de som med honom höllo vakt om Jesus sågo jordbävningen och det övriga som skedde, blevo de mycket förskräckta och sade: »Förvisso var denne Guds Son.»

Lukas 7:2
Men där var en hövitsman som hade en tjänare, vilken låg sjuk och var nära döden; och denne var högt skattad av honom.

Lukas 23:47
Men när hövitsmannen såg vad som skedde, prisade han Gud och sade: »Så var då denne verkligen en rättfärdig man!»

Augustus'.

Apostagärningarna 25:25
Jag för min del har kommit till insikt om att han icke har gjort något som förtjänar döden;

Länkar
Apostagärningarna 27:1 InterApostagärningarna 27:1 FlerspråkigHechos 27:1 SpanskaActes 27:1 FranskaApostelgeschichte 27:1 TyskaApostagärningarna 27:1 KinesiskaActs 27:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 27
1När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten. 2Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade med oss Aristarkus, en macedonier från Tessalonika.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 10:1
I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran.

Apostagärningarna 16:10
När han hade sett denna syn, sökte vi strax någon lägenhet att fara därifrån till Macedonien, ty vi förstodo nu att Gud hade kallat oss att förkunna evangelium för dem.

Apostagärningarna 18:2
Där träffade han en jude vid namn Akvila, bördig från Pontus, vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru Priscilla. (Klaudius hade nämligen påbjudit att alla judar skulle lämna Rom.) Till dessa båda slöt han sig nu,

Apostagärningarna 25:12
Sedan Festus därefter hade överlagt med sitt råd, svarade han: »Till kejsaren har du vädjat, till kejsaren skall du ock få fara.»

Apostagärningarna 25:25
Jag för min del har kommit till insikt om att han icke har gjort något som förtjänar döden;

Apostagärningarna 27:6
Där träffade hövitsmannen på ett skepp från Alexandria, som skulle segla till Italien, och på det förde han oss ombord.

Apostagärningarna 28:1
Först sedan vi hade blivit räddade, fingo vi veta att ön hette Malta.

Apostagärningarna 26:32
Överst på sidan
Överst på sidan