Apostagärningarna 18:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
utan tog avsked av dem med de orden: »Om Gud vill, skall jag vända tillbaka till eder.» Och så lämnade han Efesus.

Dansk (1917 / 1931)
men han tog Afsked og sagde: »[Jeg maa endelig holde denne forestaaende Højtid i Jerusalem; men] jeg vil atter vende tilbage til eder, om Gud vil.« Og han sejlede ud fra Efesus

Norsk (1930)
men sa farvel til dem og sa: Jeg vil komme til eder en annen gang, om Gud så vil. Så seilte han fra Efesus

King James Bible
But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.

English Revised Version
but taking his leave of them, and saying, I will return again unto you, if God will, he set sail from Ephesus.
Treasury i Bibeln Kunskap

bade.

Apostagärningarna 15:29
att I skolen avhålla eder från avgudaofferskött och från blod och från köttet av förkvävda djur och från otukt. Om I noga tagen eder till vara för detta, så skall det gå eder väl. Faren väl.»

Lukas 9:61
Åter en annan sade: »Jag vill följa dig, Herre, men tillstäd mig att först taga avsked av dem som höra till mitt hus.»

2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

I must.

Apostagärningarna 20:16
Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd, för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara i Jerusalem.

5 Mosebok 16:1
Tag i akt månaden Abib och håll Herrens, din Guds, påskhögtid; ty i månaden Abib förde Herren, din Gud, dig ut ur Egypten om natten.

if God.

Apostagärningarna 19:21
Efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse, att över Macedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sade: »Sedan jag har varit där, måste jag ock se Rom.»

Apostagärningarna 21:14
Då han alltså icke lät övertala sig, gåvo vi oss till freds och sade: »Ske Herrens vilja.»

Matteus 26:39
Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: »Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!»

Romabrevet 1:10
och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.

Romabrevet 15:32
Så skall jag, om Gud vill, med glädje komma till eder och vederkvicka mig tillsammans med eder.

1 Korinthierbrevet 4:19
Men om Herren så vill, skall jag snart komma till eder; och då skall jag lära känna, icke dessa uppblåsta människors ord, utan deras kraft.

Filipperbrevet 2:19-24
Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till eder, så att ock jag får känna hugnad genom det som jag då hör om eder.…

Hebreerbrevet 6:3
Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.

Jakobsbrevet 4:15
I borden fastmera säga: »Om Herren vill, och vi får leva, skola vi göra det, eller det.»

Länkar
Apostagärningarna 18:21 InterApostagärningarna 18:21 FlerspråkigHechos 18:21 SpanskaActes 18:21 FranskaApostelgeschichte 18:21 TyskaApostagärningarna 18:21 KinesiskaActs 18:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 18
20Och de bådo honom att han skulle stanna där något längre; men han samtyckte icke därtill, 21utan tog avsked av dem med de orden: »Om Gud vill, skall jag vända tillbaka till eder.» Och så lämnade han Efesus. 22Och när han hade kommit till Cesarea, begav han sig upp och hälsade på hos församlingen och for därefter ned till Antiokia.
Korshänvisningar
Markus 6:46
Och när han hade tagit avsked av folket, gick han därifrån upp på berget för att bedja.

Apostagärningarna 18:19
Så kommo de till Efesus, och där lämnade Paulus dem. Själv gick han in i synagogan och gav sig i samtal med judarna.

Apostagärningarna 18:20
Och de bådo honom att han skulle stanna där något längre; men han samtyckte icke därtill,

Apostagärningarna 18:24
Men till Efesus kom en jude vid namn Apollos, bördig från Alexandria, en lärd man, mycket förfaren i skrifterna.

Apostagärningarna 19:1
Medan Apollos var i Korint, kom Paulus, sedan han hade farit genom de övre delarna av landet, ned till Efesus. Där träffade han några lärjungar.

Apostagärningarna 19:17
Och detta blev bekant för alla Efesus' invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat.

Apostagärningarna 20:16
Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd, för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara i Jerusalem.

Apostagärningarna 21:29
De hade nämligen förut sett efesiern Trofimus i staden tillsammans med honom och menade att Paulus hade fört denne in i helgedomen.

Romabrevet 1:10
och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.

Romabrevet 15:32
Så skall jag, om Gud vill, med glädje komma till eder och vederkvicka mig tillsammans med eder.

1 Korinthierbrevet 4:19
Men om Herren så vill, skall jag snart komma till eder; och då skall jag lära känna, icke dessa uppblåsta människors ord, utan deras kraft.

1 Korinthierbrevet 15:32
Om jag hade tänkt såsom människor pläga tänka, när jag i Efesus kämpade mot vilddjuren, vad gagnade mig då det jag gjorde? Om döda icke uppstå -- »låtom oss då äta och dricka, ty i morgon måste vi dö».

1 Korinthierbrevet 16:7
Jag vill icke besöka eder nu strax, på genomresa, ty jag hoppas att någon tid få stanna hos eder, om Herren så tillstädjer.

1 Korinthierbrevet 16:8
Men i Efesus vill jag stanna ända till pingst.

Efesierbrevet 1:1
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende.

Hebreerbrevet 6:3
Ja, detta vilja vi göra, såframt Gud eljest tillstädjer det.

Jakobsbrevet 4:15
I borden fastmera säga: »Om Herren vill, och vi får leva, skola vi göra det, eller det.»

1 Petrusbrevet 3:17
Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda.

Uppenbarelseboken 1:11
och den sade: »Skriv upp i en bok vad du får se, och sänd den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea.»

Uppenbarelseboken 2:1
Skriv till Efesus' församlings ängel: »Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna:

Apostagärningarna 18:20
Överst på sidan
Överst på sidan