Romabrevet 15:32
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så skall jag, om Gud vill, med glädje komma till eder och vederkvicka mig tillsammans med eder.

Dansk (1917 / 1931)
for at jeg kan komme til eder med Glæde, ved Guds Villie, og vederkvæges med eder.

Norsk (1930)
så jeg kan komme til eder med glede, om Gud så vil, og få vederkvege mig sammen med eder.

King James Bible
That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.

English Revised Version
that I may come unto you in joy through the will of God, and together with you find rest.
Treasury i Bibeln Kunskap

I may.

Romabrevet 15:23,24
Men då jag nu icke mer har något att uträtta i dessa trakter och under ganska många år har längtat efter att komma till eder,…

Romabrevet 1:10-13
och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.…

Apostagärningarna 27:1,41-43
När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten.…

Apostagärningarna 28:15,16,30,31
Så snart bröderna där fingo höra om oss, gingo de oss till mötes ända till Forum Appii och Tres Taberne. När Paulus fick se dem, tackade han Gud och fick nytt mod.…

Filipperbrevet 1:12-14
Jag vill att I, mina bröder, skolen veta att det som har vederfarits mig snarare har länt till evangelii framgång.…

by the.

Apostagärningarna 18:21
utan tog avsked av dem med de orden: »Om Gud vill, skall jag vända tillbaka till eder.» Och så lämnade han Efesus.

1 Korinthierbrevet 4:19
Men om Herren så vill, skall jag snart komma till eder; och då skall jag lära känna, icke dessa uppblåsta människors ord, utan deras kraft.

Jakobsbrevet 4:15
I borden fastmera säga: »Om Herren vill, och vi får leva, skola vi göra det, eller det.»

and many.

Ordspråksboken 25:13
Såsom snöns svalka på en skördedag, så är en pålitlig budbärare för avsändaren; sin herres själ vederkvicker han.

1 Korinthierbrevet 16:18
de hava vederkvickt min ande såväl som eder ande. Så lären eder nu att rätt uppskatta sådana män.

2 Korinthierbrevet 7:13
Så hava vi nu fått hugnad. Och till den hugnad, som vi redan för egen del fingo, kom den ännu mer överflödande glädje som bereddes oss av den glädje Titus hade fått. Ty hans ande har fått vederkvickelse genom eder alla.

1 Thessalonikerbr. 3:6-10
Men nu, då Timoteus har kommit till oss från eder och förkunnat för oss det glada budskapet om eder tro och kärlek, och sagt oss att I alltjämt haven oss i god hågkomst, och att I längten efter att se oss, likasom vi längta efter eder,…

2 Timotheosbrevet 1:16
Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina kedjor;

Filemonbrevet 1:7
Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.

, 20

Länkar
Romabrevet 15:32 InterRomabrevet 15:32 FlerspråkigRomanos 15:32 SpanskaRomains 15:32 FranskaRoemer 15:32 TyskaRomabrevet 15:32 KinesiskaRomans 15:32 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 15
31att jag må bliva frälst undan de ohörsamma i Judeen, och att det understöd som jag för med mig till Jerusalem må bliva väl mottaget av de heliga. 32Så skall jag, om Gud vill, med glädje komma till eder och vederkvicka mig tillsammans med eder. 33Fridens Gud vare med eder alla. Amen.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 18:21
utan tog avsked av dem med de orden: »Om Gud vill, skall jag vända tillbaka till eder.» Och så lämnade han Efesus.

Romabrevet 1:10
och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.

Romabrevet 15:23
Men då jag nu icke mer har något att uträtta i dessa trakter och under ganska många år har längtat efter att komma till eder,

Romabrevet 15:29
Och jag vet, att när jag kommer till eder, kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått.

Romabrevet 15:31
Överst på sidan
Överst på sidan