1 Kungaboken 11:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Dock skall jag icke rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt.»

Dansk (1917 / 1931)
Kun vil jeg ikke rive hele Riget fra ham, men give din Søn en Stamme deraf for min Tjener Davids Skyld og for Jerusalems Skyld, den By, jeg udvalgte.«

Norsk (1930)
Dog vil jeg ikke rive hele riket fra ham; en stamme vil jeg gi din sønn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt.

King James Bible
Howbeit I will not rend away all the kingdom; but will give one tribe to thy son for David my servant's sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen.

English Revised Version
Howbeit I will not rend away all the kingdom; but I will give one tribe to thy son, for David my servant's sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen.
Treasury i Bibeln Kunskap

Howbeit

1 Kungaboken 11:39
Ja, för den sakens skull skall jag ödmjuka Davids säd, dock icke för alltid.»

2 Samuelsbokem 7:15,16
men min nåd skall icke vika ifrån honom, såsom jag lät den vika ifrån Saul, vilken jag lät vika undan för dig.…

1 Krönikeboken 17:13,14
Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son; och min nåd skall jag icke låta vika ifrån honom, såsom jag lät den vika ifrån din företrädare.…

Psaltaren 89:33-37
men min nåd skall jag ej taga ifrån honom, och jag skall icke svika i trofasthet.…

one tribe

1 Kungaboken 11:35,36
Men från hans son skall jag taga konungadömet och giva det åt dig, nämligen de tio stammarna.…

1 Kungaboken 12:20
Men när hela Israel hörde att Jerobeam hade kommit tillbaka, sände de och läto kalla honom till folkförsamlingen och gjorde honom till konung över hela Israel; ingen höll sig till Davids hus, utom Juda stam allena.

for David

1 Kungaboken 11:12,32
Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det.…

5 Mosebok 9:5
Icke din rättfärdighet och din rättsinnighet är det som gör att du får komma in i deras land och taga det i besittning, utan dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HERREN, din Gud, fördriver dem för dig. Så vill ock HERREN uppfylla vad han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

2 Kungaboken 13:23
Men HERREN blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem, för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob; ty han ville icke fördärva dem, och han hade ännu icke kastat dem bort ifrån sitt ansikte.

2 Kungaboken 19:34
Ty jag skall beskärma och frälsa denna stad för min och min tjänare Davids skull.»

Psaltaren 89:49
Herre, var äro din forna nådegärningar, vad du lovade David med ed i din trofasthet.

Psaltaren 132:1,17
En vallfartssång. Tänk, HERRE, David till godo, på allt vad han fick lida,…

Jesaja 9:7
Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Jeremia 33:17-26
Ty så säger HERREN: Aldrig skall den tid komma, då icke en avkomling av David sitter på Israels hus' tron,…

Lukas 1:32,33
Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron.…

for Jerusalem;s

5 Mosebok 12:5,11
utan den plats som HERREN, eder Gud, utväljer inom någon av edra stammar till att där fästa sitt namn, denna boning skolen I söka och dit skall du gå.…

2 Kungaboken 21:4
Ja, han byggde altaren i HERRENS hus, det om vilket HERREN hade sagt: »Vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn.»

2 Kungaboken 23:27
Och HERREN sade: »Också Juda vill jag förskjuta ifrån mitt ansikte, likasom jag har förskjutit Israel; ja, jag vill förkasta Jerusalem, denna stad som jag hade utvalt, så ock det hus varom jag hade sagt: Mitt namn skall vara där.»

Psaltaren 132:13,14
Ty HERREN har utvalt Sion, där vill han hava sin boning.…

Jesaja 14:32
Vad skall man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att det är HERREN som har grundat Sion, och att de betryckta bland hans folk där hava sin tillflykt.

Jesaja 62:1,7
För Sions skull vill jag icke tiga, och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rätt går upp såsom solens sken och dess frälsning lyser såsom ett brinnande bloss.…

Jeremia 33:15,16
I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden.…

Länkar
1 Kungaboken 11:13 Inter1 Kungaboken 11:13 Flerspråkig1 Reyes 11:13 Spanska1 Rois 11:13 Franska1 Koenige 11:13 Tyska1 Kungaboken 11:13 Kinesiska1 Kings 11:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Kungaboken 11
12Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det. 13Dock skall jag icke rycka hela riket ifrån honom, utan en stam skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt.»
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 7:15
men min nåd skall icke vika ifrån honom, såsom jag lät den vika ifrån Saul, vilken jag lät vika undan för dig.

1 Kungaboken 8:29
och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta hus -- den plats varom du har sagt: 'Mitt namn skall vara där' -- så att du ock hör den bön som din tjänare beder, vänd mot denna plats.

1 Kungaboken 11:12
Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det.

1 Kungaboken 11:14
Och HERREN lät en motståndare till Salomo uppstå i edoméen Hadad. Denne var av konungasläkten i Edom.

1 Kungaboken 11:32
den ena stammen skall han få behålla för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, den stads som jag har utvalt ur alla Israels stammar.

1 Kungaboken 11:36
En stam skall jag giva åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem, den stad som jag har utvalt åt mig, till att där fästa mitt namn.

1 Kungaboken 12:17
Allenast över de israeliter som bodde i Juda städer förblev Rehabeam konung.

1 Kungaboken 12:20
Men när hela Israel hörde att Jerobeam hade kommit tillbaka, sände de och läto kalla honom till folkförsamlingen och gjorde honom till konung över hela Israel; ingen höll sig till Davids hus, utom Juda stam allena.

2 Kungaboken 17:18
Därför blev ock HERREN mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att icke något annat blev kvar än Juda stam allena.

2 Kungaboken 19:34
Ty jag skall beskärma och frälsa denna stad för min och min tjänare Davids skull.»

1 Krönikeboken 17:13
Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son; och min nåd skall jag icke låta vika ifrån honom, såsom jag lät den vika ifrån din företrädare.

2 Krönikeboken 21:7
Dock ville HERREN icke fördärva Davids hus, för det förbunds skull som han hade slutit med David, och enligt sitt löfte, att han skulle låta honom och hans söner hava en lampa för alltid.

Psaltaren 89:33
men min nåd skall jag ej taga ifrån honom, och jag skall icke svika i trofasthet.

1 Kungaboken 11:12
Överst på sidan
Överst på sidan