2 Kungaboken 13:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men HERREN blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem, för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob; ty han ville icke fördärva dem, och han hade ännu icke kastat dem bort ifrån sitt ansikte.

Dansk (1917 / 1931)
Men HERREN forbarmede sig og ynkedes over dem og vendte sig til dem paa Grund af sin Pagt med Abraham, Isak og Jakob; han vilde ikke tilintetgøre dem og havde endnu ikke stødt dem bort fra sit Aasyn.

Norsk (1930)
Men Herren var dem nådig og forbarmet sig over dem og vendte sig til dem for den pakts skyld som han hadde gjort med Abraham, Isak og Jakob; han vilde ikke ødelegge dem, og han kastet dem ennu ikke bort fra sitt åsyn.

King James Bible
And the LORD was gracious unto them, and had compassion on them, and had respect unto them, because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he them from his presence as yet.

English Revised Version
But the LORD was gracious unto them, and had compassion on them, and had respect unto them, because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he them from his presence as yet.
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord

2 Kungaboken 14:27
Och HERREN hade ännu icke beslutit att utplåna Israels namn under himmelen; därför frälste han dem genom Jerobeam, Joas' son.

2 Mosebok 33:19
Han svarade: »Jag skall låta all min skönhet gå förbi dig där du står, och jag skall utropa namnet 'HERREN' inför dig; jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över.

2 Mosebok 34:6,7
Och HERREN gick förbi honom, där han stod, och utropade: »HERREN! HERREN! -- en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet,…

Domarboken 10:16
Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han icke längre lida att se Israels vedermöda.

Nehemja 9:31
Men i din stora barmhärtighet gjorde du icke alldeles ände på dem och övergav dem icke; ty du är en nådig och barmhärtig Gud.

Psaltaren 86:15
Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, långmodig och stor i mildhet och trofasthet.

Jesaja 30:18,19
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.…

Jeremia 12:15
Men därefter, sedan jag har ryckt dem bort, skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel och var och en till sitt land.

Klagovisorna 3:32
utan om han har bedrövat, så förbarmar han sig igen, efter sin stora nåd.

Mika 7:18,19
Vem är en sådan Gud som du? -- du som förlåter kvarlevan av din arvedel dess missgärning och tillgiver den dess överträdelse, du som icke behåller vrede evinnerligen, ty du har lust till nåd,…

had respect

2 Mosebok 2:24,25
Och Gud hörde deras jämmer, och Gud tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob.…

1 Kungaboken 8:28
Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, HERRE, min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder till dig,

because of his covenant

1 Mosebok 13:16,17
Och jag skall låta din säd bliva såsom stoftet på jorden; kan någon räkna stoftet på jorden, så skall ock din säd kunna räknas.…

1 Mosebok 17:2-5,7,8
Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig övermåttan.»…

2 Mosebok 3:6,7
Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.» Då skylde Mose sitt ansikte, ty han fruktade för att se på Gud.…

2 Mosebok 32:13,14
Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har givit det löftet: 'Jag skall göra eder säd talrik såsom stjärnorna på himmelen, och hela det land som jag har talat om skall jag giva åt eder säd, och de skola få det till evärdlig arvedel.'»…

3 Mosebok 26:42
Och då skall jag tänka på mitt förbund med Jakob, då skall jag ock tänka på mitt förbund med Isak och på mitt förbund med Abraham, och på landet skall jag tänka.

5 Mosebok 32:36
Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta, och att det är ute med alla och envar.

Nehemja 9:32
Och nu, vår Gud, du store, väldige och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd, nu må du icke akta för ringa all den vedermöda som har träffat oss, våra konungar, våra furstar, våra präster, våra fäder och hela ditt folk, ifrån de assyriska konungarnas dagar ända till denna dag.

Psaltaren 105:8
Han tänker evinnerligen på sitt förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat,

Mika 7:20
Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, såsom du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar.

Lukas 1:54,55,72,73
Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet…

neither cast he

2 Kungaboken 17:18
Därför blev ock HERREN mycket vred på Israel och försköt dem från sitt ansikte, så att icke något annat blev kvar än Juda stam allena.

2 Kungaboken 24:20
Ty på grund av HERRENS vrede skedde vad som skedde med Jerusalem och Juda, till dess att han kastade dem bort ifrån sitt ansikte.

Psaltaren 51:11
Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.

Matteus 25:41
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.

2 Thessalonikerbr. 1:9
Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet,

presence [heb] face

1 Mosebok 6:3
Då sade HERREN: »Min ande skall icke bliva kvar i människorna för beständigt, eftersom de dock äro kött; så vare nu deras tid bestämd till ett hundra tjugu år.»

Länkar
2 Kungaboken 13:23 Inter2 Kungaboken 13:23 Flerspråkig2 Reyes 13:23 Spanska2 Rois 13:23 Franska2 Koenige 13:23 Tyska2 Kungaboken 13:23 Kinesiska2 Kings 13:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Kungaboken 13
22Och Hasael, konungen i Aram, hade förtryckt Israel, så länge Joahas levde. 23Men HERREN blev dem nådig och förbarmade sig över dem och vände sig till dem, för det förbunds skull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob; ty han ville icke fördärva dem, och han hade ännu icke kastat dem bort ifrån sitt ansikte. 24Och Hasael, konungen i Aram, dog, och hans son Ben-Hadad blev konung efter honom.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 13:16
Och jag skall låta din säd bliva såsom stoftet på jorden; kan någon räkna stoftet på jorden, så skall ock din säd kunna räknas.

1 Mosebok 13:17
Stå upp och drag igenom landet efter dess längd och dess bredd, ty åt dig skall jag giva det.»

1 Mosebok 17:2
Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig övermåttan.»

1 Kungaboken 8:28
Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, HERRE, min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder till dig,

2 Kungaboken 13:24
Och Hasael, konungen i Aram, dog, och hans son Ben-Hadad blev konung efter honom.

2 Kungaboken 14:27
Och HERREN hade ännu icke beslutit att utplåna Israels namn under himmelen; därför frälste han dem genom Jerobeam, Joas' son.

Psaltaren 51:11
Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.

2 Kungaboken 13:22
Överst på sidan
Överst på sidan