Psaltaren 75:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
nej, Gud är den som dömer; den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han.

Dansk (1917 / 1931)
Nej, den, som dømmer, er Gud, han nedbøjer en, ophøjer en anden.

Norsk (1930)
nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.

King James Bible
But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.

English Revised Version
But God is the judge: he putteth down one, and lifteth up another.
Treasury i Bibeln Kunskap

God

Psaltaren 50:6
Och himlarna förkunna att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela.

Psaltaren 58:11
Och människorna skola säga: »Ja, den rättfärdige får sin lön; ja, det finnes en Gud som dömer på jorden.»

he putteth

Psaltaren 113:7,8
Han som upprättar den ringe ur stoftet, han som lyfter den fattige ur dyn,…

1 Samuelsboken 2:7,8
HERREN gör fattig, han gör ock rik; han ödmjukar, men han upphöjer ock.…

1 Samuelsboken 15:23,28
Ty gensträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudsdyrkan. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han ock förkastat dig, och du skall icke längre vara konung.»…

1 Samuelsboken 16:1
Och HERREN sade till Samuel: »Huru länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill icke längre att han skall vara konung över Israel. Fyll ditt horn med olja och gå åstad jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till konung.»

2 Samuelsbokem 3:17,18
Och Abner hade underhandlat med de äldste i Israel och sagt: »Sedan lång tid tillbaka haven I sökt att få David till konung över eder.…

2 Samuelsbokem 5:2
Redan för länge sedan, då Saul ännu var konung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över Israel.»

2 Samuelsbokem 6:21
Då sade David till Mikal: »Inför HERREN, som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till furste över HERRENS folk, över Israel -- inför HERREN fröjdade jag mig.

Jeremia 27:4-8
Och bjud dem med dessa ord framföra sitt budskap till sina herrar: Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Så skolen I säga till edra herrar:…

Daniel 2:22,37
Han uppenbarar det som är djupt och förborgat, han vet vad i mörkret är, och hos honom bor ljuset.…

Daniel 5:18
Åt din fader Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike, storhet, ära och härlighet;

Lukas 1:52
Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt;

Johannes 15:16
I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn.

Romabrevet 11:15
Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de döda?

Hga Visan 1:15
»Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön! Dina ögon äro duvor.»

Länkar
Psaltaren 75:7 InterPsaltaren 75:7 FlerspråkigSalmos 75:7 SpanskaPsaume 75:7 FranskaPsalm 75:7 TyskaPsaltaren 75:7 KinesiskaPsalm 75:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 75
6Ty icke från öster eller väster, ej heller från bergsöknen kommer hjälpen; 7nej, Gud är den som dömer; den ene ödmjukar han, den andre upphöjer han. 8Ty en kalk är i HERRENS hand, den skummar av vin och är full av tillblandad dryck, och han skänker i därav; sannerligen, alla ogudaktiga på jorden måste dricka dess drägg i botten.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 2:7
HERREN gör fattig, han gör ock rik; han ödmjukar, men han upphöjer ock.

1 Samuelsboken 2:8
Han upprättar den ringe ur stoftet, ur dyn lyfter han den fattige upp, ty han vill låta dem sitta bredvid furstar, och en härlig tron giver han dem till arvedel. Ty jordens grundfästen äro HERRENS, och jordkretsen har han ställt på dem.

Psaltaren 50:6
Och himlarna förkunna att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela.

Psaltaren 58:11
Och människorna skola säga: »Ja, den rättfärdige får sin lön; ja, det finnes en Gud som dömer på jorden.»

Psaltaren 147:6
HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden.

Hesekiel 21:26
så säger Herren, HERREN: Tag av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan. Det som nu är skall icke förbliva vad det är; vad lågt är skall upphöjas, och vad högt är skall förödmjukas.

Daniel 2:21
Han låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och tillsätter konungar, han giver åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd.

Psaltaren 75:6
Överst på sidan
Överst på sidan