4 Mosebok 20:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Israels barn, hela menigheten, kommo in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kades; där dog Mirjam och blev där också begraven.

Dansk (1917 / 1931)
Derpaa naaede Israeliterne, hele Menigheden, til Zins Ørken i den første Maaned, og Folket slog sig ned i Kadesj. Der døde Mirjam, og der blev hun jordet.

Norsk (1930)
I den første måned* kom Israels barn, hele menigheten, til ørkenen Sin, og folket blev nogen tid i Kades; der døde Mirjam, og der blev hun begravet;

King James Bible
Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.

English Revised Version
And the children of Israel, even the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
Treasury i Bibeln Kunskap

Then.

5 Mosebok 1:22,23
Då trädden I fram till mig allasammans och saden: »Låt oss sända åstad några män framför oss, för att de må utforska landet åt oss och sedan avgiva sin berättelse inför oss, angående vägen på vilken vi skola draga ditupp, och angående de städer som vi skola komma till.»…

5 Mosebok 2:14
Och den tid som åtgick för vår vandring från Kades-Barnea, till dess vi gingo över bäcken Sered. var trettioåtta år, och under denna tid förgicks hela den släktet, alla stridbara män i lägret, såsom Herren hade svurit att det skulle gå dem.

into

4 Mosebok 13:21
Så drogo de åstad och bespejade landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat.

4 Mosebok 27:14
detta därför att I, i öknen Sin, när menigheten tvistade med mig, voren gensträviga mot min befallning och icke villen hålla mig helig genom att skaffa fram vatten inför deras ögon.» Detta gällde Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin.

4 Mosebok 33:36
Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades.

5 Mosebok 32:51
detta därför att I handladen trolöst mot mig bland Israels barn vid Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin, i det att I icke höllen mig helig bland Israels barn.

Kadesh.

4 Mosebok 20:16
Men vi ropade till HERREN, och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten; och se, vi äro nu i Kades, staden som ligger vid gränsen till ditt område.

Psaltaren 29:8
HERRENS röst kommer öknen att bäva, HERREN kommer Kades' öken att bäva.

Miriam

4 Mosebok 12:1,10,15
Och Mirjam jämte Aron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru; han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru.…

4 Mosebok 26:59
Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.

2 Mosebok 2:4,7
Och hans syster ställde sig ett stycke därifrån, för att se huru det skulle gå med honom.…

2 Mosebok 15:20
Och profetissan Mirjam, Arons syster, tog en puka i sin hand, och alla kvinnorna följde efter henne med pukor och dans.

Mika 6:4
Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, och ur träldomshuset förlossade jag dig; och Mose, Aron och Mirjam lät jag gå framför dig.

Länkar
4 Mosebok 20:1 Inter4 Mosebok 20:1 FlerspråkigNúmeros 20:1 SpanskaNombres 20:1 Franska4 Mose 20:1 Tyska4 Mosebok 20:1 KinesiskaNumbers 20:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
4 Mosebok 20
1Och Israels barn, hela menigheten, kommo in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kades; där dog Mirjam och blev där också begraven. 2Och menigheten hade intet vatten; då församlade de sig emot Mose och Aron.
Korshänvisningar
4 Mosebok 13:21
Så drogo de åstad och bespejade landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat.

4 Mosebok 13:26
De gingo åstad och kommo till Mose och Aron och Israels barns hela menighet i öknen Paran, i Kades, och avgåvo sin berättelse inför dem och hela menigheten och visade dem landets frukt.

4 Mosebok 20:22
Och de bröto upp från Kades. Och Israels barn, hela menigheten, kommo till berget Hor.

4 Mosebok 27:14
detta därför att I, i öknen Sin, när menigheten tvistade med mig, voren gensträviga mot min befallning och icke villen hålla mig helig genom att skaffa fram vatten inför deras ögon.» Detta gällde Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin.

4 Mosebok 33:36
Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades.

5 Mosebok 1:46
Och I stannaden länge i Kades, så länge det nu var.

Domarboken 11:16
Ty när de drogo upp från Egypten och Israel hade tågat genom öknen ända till Röda havet och sedan kommit till Kades,

4 Mosebok 19:22
Överst på sidan
Överst på sidan