Lukas 21:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas.

Dansk (1917 / 1931)
Thi disse ere Hævnens Dage, da alt, hvad skrevet er, skal opfyldes.

Norsk (1930)
for dette er gjengjeldelsens dager, forat alt det som skrevet er, skal bli opfylt.

King James Bible
For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.

English Revised Version
For these are days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.
Treasury i Bibeln Kunskap

the days.

Jesaja 34:8
Ty detta är en HERRENS hämndedag, ett vedergällningens år, då han utför Sions sak.

Jesaja 61:2
till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,

Jeremia 51:6
Flyn ut ur Babel; må var och en söka rädda sitt liv, så att I icke förgås genom dess missgärning. Ty detta är för HERREN en hämndens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort.

Romabrevet 2:5
Genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet samlar du ju över dig vrede, som skall drabba dig på vredens dag, då när det bliver uppenbart att Gud är en rättvis domare.

2 Petrusbrevet 2:9
Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

2 Petrusbrevet 3:7
Men de himlar och den jord som nu finnas, de hava i kraft av samma ord blivit sparade åt eld, och de förvaras nu till domens dag, då de ogudaktiga människorna skola förgås.

all.

3 Mosebok 26:14-33
Men om I icke hören mig och icke gören efter alla dessa bud,…

5 Mosebok 28:15-68
Men om du icke hör HERRENS, din Guds, röst och icke håller alla hans bud och stadgar, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skola alla dessa förbannelser komma över dig och träffa dig:…

5 Mosebok 29:19-28
så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där han vandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås.…

5 Mosebok 32:34,43
Ja, sådant ligger förvarat hos mig, förseglat i mina förrådshus.…

Psaltaren 69:22-28
Må deras bord framför dem bliva till en snara och till ett giller, bäst de gå där säkra;…

Psaltaren 149:7-9
för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan,…

Jesaja 65:12-16
eder har jag bestämt åt svärdet, och I skolen alla få böja eder ned till att slaktas, därför att I icke svaraden, när jag kallade, och icke hörden, när jag talade, utan gjorden, vad ont var i mina ögon, och utvalden det som var mig misshagligt.…

Daniel 9:26,27
Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, utan att någon efterföljer honom. Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk förstöra; men själv skall denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse är oryggligt besluten.…

Sakaria 11:1
Öppna dina dörrar, Libanon, ty eld skall nu förtära dina cedrar.

*etc:

Sakaria 14:1,2
Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall utskifta byte.…

Malaki 4:1
Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola alla fräcka människor och alla som göra, vad ogudaktigt är, bliva lika strå, och dagen, den som kommer, skall förbränna dem, säger HERREN Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dem.

Markus 13:19,20
Ty den tiden skall bliva 'en tid av vedermöda, så svår att dess like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse, från den tid då Gud skapade världen, intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.…

Länkar
Lukas 21:22 InterLukas 21:22 FlerspråkigLucas 21:22 SpanskaLuc 21:22 FranskaLukas 21:22 TyskaLukas 21:22 KinesiskaLuke 21:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 21
21Då må de som äro i Judeen fly bort till bergen, och de som äro inne i staden må draga ut därifrån och de som äro ute på landsbygden må icke gå ditin. 22Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas. 23Ve dem som äro havande, eller som giva di på den tiden! Ty stor nöd skall då komma i landet, och en vredesdom över detta folk.…
Korshänvisningar
Jesaja 63:4
Ty en hämndedag hade jag beslutit, och mitt förlossningsår hade kommit.

Daniel 9:24
Sjuttio veckor äro bestämda över ditt folk och över din heliga stad, innan en gräns sättes för överträdelsen och synderna få en ände och missgärningen varder försonad och en evig rättfärdighet framhavd, och innan syn och profetia beseglas och en höghelig helgedom bliver smord.

Hosea 9:7
De komma, hemsökelsens dagar! De komma, vedergällningens dagar! Israel skall förnimma det. Såsom en dåre står då profeten, såsom en vanvetting andans man, för din stora missgärnings skull; ty stor har din hätskhet varit.

Lukas 21:21
Överst på sidan
Överst på sidan