Jesaja 34:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty detta är en HERRENS hämndedag, ett vedergällningens år, då han utför Sions sak.

Dansk (1917 / 1931)
Thi en Hævndag har HERREN til Rede, Zions Værge et Gengældsaar.

Norsk (1930)
for fra Herren kommer en hevnens dag, et gjengjeldelsens år for Sions sak.

King James Bible
For it is the day of the LORD'S vengeance, and the year of recompences for the controversy of Zion.

English Revised Version
For it is the day of the LORD'S vengeance, the year of recompence in the controversy of Zion.
Treasury i Bibeln Kunskap

Jesaja 26:21
Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning; och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och skall icke längre betäcka dem som där hava blivit dräpta.

Jesaja 35:4
Sägen till de försagda: »Varen frimodiga, frukten icke.» Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder.

Jesaja 49:26
Ja, jag skall tvinga dina förtryckare att äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skola de bliva druckna såsom av druvsaft. Och allt kött skall då förnimma, att jag, HERREN, är din frälsare och att den Starke i Jakob är din förlossare.

Jesaja 59:17,18
Och han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud; han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad och höljde sig i nitälskan såsom i en mantel.…

Jesaja 61:2
till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,

Jesaja 63:4
Ty en hämndedag hade jag beslutit, och mitt förlossningsår hade kommit.

5 Mosebok 32:35,41-43
Min är hämnden och vedergällningen, sparad till den tid då deras fot skall vackla. Ty nära är deras ofärds dag, och vad dem väntar kommer med hast.…

Psaltaren 94:1
Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

Mika 6:1
Hören vad HERREN säger: Stå upp och utför din sak inför bergen, och låt höjderna höra din röst.

Lukas 18:7
Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem?

Romabrevet 2:5,8,9
Genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet samlar du ju över dig vrede, som skall drabba dig på vredens dag, då när det bliver uppenbart att Gud är en rättvis domare.…

2 Thessalonikerbr. 1:6-10
Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning,…

Uppenbarelseboken 6:10,11
Och de ropade med hög röst och sade: »Huru länge, du helige och sannfärdige Herre, skall du dröja att hålla dom och att utkräva vårt blod av jordens inbyggare?»…

Uppenbarelseboken 18:20
Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder!»

Uppenbarelseboken 19:2
Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.»

Länkar
Jesaja 34:8 InterJesaja 34:8 FlerspråkigIsaías 34:8 SpanskaÉsaïe 34:8 FranskaJesaja 34:8 TyskaJesaja 34:8 KinesiskaIsaiah 34:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 34
7Vildoxar fällas ock därvid, tjurar, både små och stora. Deras land dricker sig rusigt av blod, och deras jord bliver dränkt i fett. 8Ty detta är en HERRENS hämndedag, ett vedergällningens år, då han utför Sions sak. 9Då bliva Edoms bäckar förvandlade till tjära och dess jord till svavel; ja, dess land bliver förbytt i brinnande tjära.…
Korshänvisningar
Uppenbarelseboken 14:11
Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.

Jesaja 13:6
Jämren eder, ty nära är HERRENS dag; såsom våld från den Allsvåldige kommer den.

Jesaja 35:4
Sägen till de försagda: »Varen frimodiga, frukten icke.» Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder.

Jesaja 47:3
Din blygd skall varda blottad, och din skam skall ses. Hämnd skall jag utkräva och ej skona någon människa.

Jesaja 61:2
till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande,

Jesaja 63:4
Ty en hämndedag hade jag beslutit, och mitt förlossningsår hade kommit.

Hosea 9:7
De komma, hemsökelsens dagar! De komma, vedergällningens dagar! Israel skall förnimma det. Såsom en dåre står då profeten, såsom en vanvetting andans man, för din stora missgärnings skull; ty stor har din hätskhet varit.

Joel 3:4
Och du, Tyrus, och du, Sidon, och I, Filisteens alla kretsar, vad förehaven också I mot mig? Haven I något att vedergälla mig för, eller är det I som viljen begynna något mot mig? Snart och med hast skall jag låta det I haven gjort komma tillbaka över edra egna huvuden,

Jesaja 34:7
Överst på sidan
Överst på sidan