Kolosserbrevet 2:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty om jag ock till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos eder och gläder mig, när jag ser den ordning, som råder bland eder, och när jag ser fastheten i eder tro på Kristus.

Dansk (1917 / 1931)
Thi om jeg ogsaa i Kødet er fraværende, saa er jeg dog i Aanden hos eder og glæder mig ved at se eders Orden og Fastheden i eders Tro paa Kristus.

Norsk (1930)
For om jeg enn er fraværende i kjødet, så er jeg dog hos eder i ånden, idet jeg med glede ser eders gode orden og den faste grunn i eders tro på Kristus.

King James Bible
For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.

English Revised Version
For though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order, and the stedfastness of your faith in Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

be.

Kolosserbrevet 2:1
Jag vill nämligen, att I skolen veta, vilken kamp jag har att utstå för eder och för församlingen i Laodicea och för alla de andra som icke personligen hava sett mitt ansikte.

1 Korinthierbrevet 5:3,4
Jag, som väl till kroppen är frånvarande, men till anden närvarande, har för min del redan, såsom vore jag närvarande, fällt domen över den som har förövat en sådan ogärning:…

1 Thessalonikerbr. 2:17
Men då vi nu hava måst vara skilda från eder, käre bröder -- visserligen allenast för en kort tid och i utvärtes måtto, icke till hjärtat -- hava vi blivit så mycket mer angelägna att få se edra ansikten och känt stor åstundan därefter.

and beholding.

2 Krönikeboken 29:35
Också var antalet stort av brännoffer, vartill kommo fettstyckena från tackoffren, så ock de drickoffer som hörde till brännoffren. Så blev det ordnat med tjänstgöringen i HERRENS hus.

1 Korinthierbrevet 11:34
Om någon är hungrig, då må han äta hemma, så att eder sammankomst icke bliver eder till en dom. Om det övriga skall jag förordna, när jag kommer.

1 Korinthierbrevet 14:40
Men låten allt tillgå på höviskt sätt och med ordning.

and the.

Rut 1:18
Då hon nu såg att denna stod fast i sitt beslut att gå med henne, upphörde hon att tala därom med henne.

Psaltaren 78:8,37
Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.…

Apostagärningarna 2:42
Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

1 Korinthierbrevet 16:13
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

1 Thessalonikerbr. 3:8
Ty nu leva vi, eftersom I stån fasta i Herren.

Hebreerbrevet 3:14
Ty vi hava blivit delaktiga av Kristus, såframt vi eljest intill änden hålla fast vår första tillförsikt.

Hebreerbrevet 6:19
I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,

1 Petrusbrevet 5:9
Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen.

2 Petrusbrevet 3:17,18
Då I nu således, mina älskade, haven fått veta detta i förväg, så tagen eder till vara för att bliva indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora edert fäste.…

Länkar
Kolosserbrevet 2:5 InterKolosserbrevet 2:5 FlerspråkigColosenses 2:5 SpanskaColossiens 2:5 FranskaKolosser 2:5 TyskaKolosserbrevet 2:5 KinesiskaColossians 2:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 2
4Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal. 5Ty om jag ock till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos eder och gläder mig, när jag ser den ordning, som råder bland eder, och när jag ser fastheten i eder tro på Kristus.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

1 Korinthierbrevet 5:3
Jag, som väl till kroppen är frånvarande, men till anden närvarande, har för min del redan, såsom vore jag närvarande, fällt domen över den som har förövat en sådan ogärning:

1 Korinthierbrevet 14:40
Men låten allt tillgå på höviskt sätt och med ordning.

1 Petrusbrevet 5:9
Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen.

Kolosserbrevet 2:4
Överst på sidan
Överst på sidan