Apostagärningarna 5:42
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och de upphörde icke att var dag undervisa i helgedomen och hemma i husen och förkunna evangelium om Kristus Jesus.

Dansk (1917 / 1931)
Og de holdt ikke op med hver Dag at lære i Helligdommen og i Husene og at forkynde Evangeliet om Kristus Jesus.

Norsk (1930)
og de holdt ikke op med å lære hver dag i templet og hjemme og å forkynne evangeliet om Kristus Jesus.

King James Bible
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

English Revised Version
And every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus as the Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

daily.

Apostagärningarna 5:20,21
»Gån åstad och träden upp i helgedomen, och talen till folket alla det sanna livets ord.»…

Apostagärningarna 2:46
Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.

Apostagärningarna 3:1,2
Och Petrus och Johannes gingo upp till helgedomen, till den bön som hölls vid nionde timmen.…

*etc:

Lukas 21:37
Och han undervisade om dagarna i helgedomen, men om aftnarna gick han ut till det berg som kallas Oljeberget och stannade där över natten.

Lukas 22:53
Fastän jag var dag har varit med eder i helgedomen, haven I icke sträckt ut edra händer emot mig men detta är eder stund, och nu råder mörkrets makt.»

2 Timotheosbrevet 4:2
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

in.

Apostagärningarna 20:20
Och I veten att jag icke har dragit mig undan, när det gällde något som kunde vara eder nyttigt, och att jag icke har försummat att offentligen och hemma i husen predika för eder och undervisa eder.

they.

Apostagärningarna 4:20,29
vi för vår del kunna icke underlåta att tala vad vi hava sett och hört.»…

2 Samuelsbokem 6:22
Dock kände jag mig rätteligen för ringa till detta, ja, jag var i mina ögon allt för låg därtill. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna, om vilka du talade?»

Romabrevet 1:15,16
Därför är jag villig att förkunna evangelium också för eder som bon i Rom.…

Galaterbrevet 6:14
Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än av vår Herres, Jesu Kristi, kors, genom vilket världen för mig är korsfäst, och jag för världen.

preach.

Apostagärningarna 8:5,35
Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och predikade Kristus för folket där.…

Apostagärningarna 9:20
Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds Son.

Apostagärningarna 17:3
och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda; och han sade: »Denne Jesus som jag förkunnar för eder är Messias.»

1 Korinthierbrevet 2:2
Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst.

Efesierbrevet 4:20,21
Men I haven icke fått en sådan undervisning om Kristus,…

Länkar
Apostagärningarna 5:42 InterApostagärningarna 5:42 FlerspråkigHechos 5:42 SpanskaActes 5:42 FranskaApostelgeschichte 5:42 TyskaApostagärningarna 5:42 KinesiskaActs 5:42 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 5
41Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull. 42Och de upphörde icke att var dag undervisa i helgedomen och hemma i husen och förkunna evangelium om Kristus Jesus.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 2:46
Och ständigt, var dag, voro de endräktigt tillsammans i helgedomen; och hemma i husen bröto de bröd och åto med fröjd och i hjärtats enfald, och lovade Gud.

Apostagärningarna 8:35
Då öppnade Filippus sin mun och begynte med detta skriftens ord och förkunnade för honom evangelium om Jesus.

Apostagärningarna 11:20
Dock funnos bland dem några män från Cypern och Cyrene, som när de kommo till Antiokia, också talade till grekerna och för dem förkunnade evangelium om Herren Jesus.

Apostagärningarna 13:32
Och vi förkunna för eder det glada budskapet, att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå,

Apostagärningarna 17:18
Också några filosofer, dels av epikuréernas skola, dels av stoikernas, gåvo sig i ordskifte med honom. Och somliga sade: »Vad kan väl denne pratmakare vilja säga?» Andra åter: »Han tyckes vara en förkunnare av främmande gudar.» De evangelium om Jesus och om uppståndelsen.

Galaterbrevet 1:16
täcktes i mig uppenbara sin Son, för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax åstad; jag rådförde mig icke med någon människa,

Apostagärningarna 5:41
Överst på sidan
Överst på sidan