1 Petrusbrevet 4:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisa Gud för detta namns skull.

Dansk (1917 / 1931)
men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise Gud for dette Navn!

Norsk (1930)
men lider han som kristen, da skal han ikke skamme sig, men prise Gud for dette navn.

King James Bible
Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf.

English Revised Version
but if a man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God in this name.
Treasury i Bibeln Kunskap

as.

1 Petrusbrevet 4:19
Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina själar åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är.

1 Petrusbrevet 3:17,18
Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda.…

Apostagärningarna 11:26
Och när han hade träffat honom, tog han honom med sig till Antiokia. Ett helt år hade de sedan sin umgängelse inom församlingen och undervisade ganska mycket folk. Och det var i Antiokia som lärjungarna först begynte kallas »kristna».

Apostagärningarna 26:28
Då sade Agrippa till Paulus: »Föga fattas att du övertalar mig och gör mig till kristen.»

Efesierbrevet 3:13-15
Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.…

let him not.

Jesaja 50:7
Men Herren, HERREN hjälper mig, därför kände jag ej smädelsen, därför gjorde jag min panna hård såsom sten; jag visste ju, att jag ej skulle komma på skam.

Jesaja 54:4
Frukta icke, ty du skall ej komma på skam; blygs icke, ty du skall ej varda utskämd. Nej, du skall få förgäta din ungdoms skam, och ditt änkestånds smälek skall du icke mer komma ihåg.

Filipperbrevet 1:20
Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

Hebreerbrevet 12:2,3
Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.…

but.

Jesaja 24:15
»Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.»

Apostagärningarna 5:41
Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.

Romabrevet 5:2-5
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.…

Filipperbrevet 1:29
Åt eder har ju förunnats icke allenast att tro på Kristus, utan ock att lida för hans skull,

Jakobsbrevet 1:2-4
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,…

Länkar
1 Petrusbrevet 4:16 Inter1 Petrusbrevet 4:16 Flerspråkig1 Pedro 4:16 Spanska1 Pierre 4:16 Franska1 Petrus 4:16 Tyska1 Petrusbrevet 4:16 Kinesiska1 Peter 4:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 4
15Det må nämligen icke ske, att någon av eder får lida såsom dråpare eller tjuv eller illgärningsman, eller därför att han blandar sig i vad honom icke vidkommer. 16Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisa Gud för detta namns skull. 17Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det på Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver då änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium?…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 5:41
Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.

Apostagärningarna 11:26
Och när han hade träffat honom, tog han honom med sig till Antiokia. Ett helt år hade de sedan sin umgängelse inom församlingen och undervisade ganska mycket folk. Och det var i Antiokia som lärjungarna först begynte kallas »kristna».

Apostagärningarna 28:22
Men vi finna skäligt att du låter oss höra huru du tänker. Ty om det partiet är oss bekant att det allestädes mötes med gensägelse.

Filipperbrevet 1:20
Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.

Jakobsbrevet 2:7
Är det icke de, som smäda det goda namn som är nämnt över eder?

1 Petrusbrevet 2:12
Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem.

1 Petrusbrevet 4:11
Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

1 Petrusbrevet 4:14
Saliga ären I, om I för Kristi namns skull bliven smädade, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då över eder.

1 Petrusbrevet 4:15
Överst på sidan
Överst på sidan