1.Krønikebog 6
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.1Levis sønner var Gerson, Kahat og Merari. 1Levis söner voro Gerson, Kehat och Merari.
2Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.2Og Kahats sønner var Amram, Jishar og Hebron og Ussiel. 2Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
3Amrams Børn: Aron, Moses og Mirjam. Arons Sønner: Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.3Og Amrams barn var Aron og Moses og Mirjam; og Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar. 3Amrams barn voro Aron, Mose och Mirjam. Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
4Eleazar avlede Pinehas; Pinehas avlede Abisjua;4Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas fikk sønnen Abisua, 4Eleasar födde Pinehas, Pinehas födde Abisua.
DANNORSVE
5Abisjua avlede Bukki; Bukki avlede Uzzi;5og Abisua fikk sønnen Bukki, og Bukki fikk sønnen Ussi, 5Abisua födde Bucki, och Bucki födde Ussi.
6Uzzi avlede Zeraja; Zeraja avlede Merajot;6og Ussi fikk sønnen Serahja, og Serahja fikk sønnen Merajot; 6Ussi födde Seraja, och Seraja födde Merajot.
7Merajot avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;7Merajot fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub, 7Merajot födde Amarja, och Amarja födde Ahitub.
8Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Ahima'az;8og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Akima'as, 8Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Ahimaas.
9Ahima'az avlede Azarja; Azarja avlede Johanan;9og Akima'as fikk sønnen Asarja, og Asarja fikk sønnen Johanan, 9Ahimaas födde Asarja, och Asarja födde Johanan.
DANNORSVE
10Johanan avlede Azarja, der var Præst i det Tempel, Salomo byggede i Jerusalem;10Johanan fikk sønnen Asarja; det var han som gjorde prestetjeneste* i det hus som Salomo hadde bygget i Jerusalem.10Johanan födde Asarja; det var han som var präst i det tempel som Salomo byggde i Jerusalem.
11Azarja avlede Amarja; Amarja avlede Ahitub;11Og Asarja fikk sønnen Amarja, og Amarja fikk sønnen Akitub, 11Asarja födde Amarja, och Amarja födde Ahitub.
12Ahitub avlede Zadok; Zadok avlede Sjallum;12og Akitub fikk sønnen Sadok, og Sadok fikk sønnen Sallum, 12Ahitub födde Sadok, och Sadok födde Sallum.
13Sjallum avlede Hilkija; Hilkija avlede Azarja;13og Sallum fikk sønnen Hilkias, og Hilkias fikk sønnen Asarja, 13Sallum födde Hilkia, och Hilkia födde Asarja.
14Azarja avlede Seraja; Seraja avlede Jozadak,14og Asarja fikk sønnen Seraja, og Seraja fikk sønnen Josadak. 14Asarja födde Seraja, och Seraja födde Josadak.
15Men Jozadak drog med, da HERREN lod Juda og Jerusalem føre i Landflygtighed af Nebukadnezar.15Josadak drog med da Herren bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap ved Nebukadnesar. 15Men Josadak måste gå med i fångenskap, när HERREN lät Juda och Jerusalem föras bort genom Nebukadnessar.
DANNORSVE
16Levis Sønner: Gerson, Kehat og Merari.16Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari. 16Levis söner voro Gersom, Kehat och Merari.
17Navnene paa Gersons Sønner var følgende: Libni og Sjim'i.17Og dette er navnene på Gersoms sønner: Libni og Sime'i. 17Och dessa voro namnen på Gersoms söner: Libni och Simei.
18Kehats Sønner: Amram, Jizhar, Hebron og Uzziel.18Og Kahats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel. 18Och Kehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel.
19Meraris Sønner: Mali og Musji. Det er Leviternes Slægter efter deres Fædrenehuse.19Meraris sønner var Mahli og Musi. Dette var levittenes ætter efter deres fedre. 19Meraris söner voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas släkter, efter deras fäder.
DANNORSVE
20Fra Gerson nedstammede: Hans Søn Libni, hans Søn Jahat, hans Søn Zimma,20Gersoms sønner var: hans sønn Libni; hans sønn Jahat; hans sønn Simma; 20Från Gersom härstammade hans son Libni, dennes son Jahat, dennes son Simma,
21hans Søn Joa, hans Søn Iddo, hans Søn Zera og hans Søn Jeateraj.21hans sønn Joah; hans sønn Iddo; hans sønn Serah; hans sønn Jeatrai. 21dennes son Joa, dennes son Iddo, dennes son Sera, dennes son Jeaterai.
22Kehats Sønner: Hans Søn Amminadab, hans Søn Kora, hans Søn Assir,22Kahats sønner var: hans sønn Amminadab; hans sønn Korah; hans sønn Assir; 22Kehats söner voro hans son Amminadab, dennes son Kora, dennes son Assir,
23hans Søn Elkana, hans Søn Ebjasaf, hans Søn Assir,23hans sønn Elkana og hans sønn Ebjasaf og hans sønn Assir; 23dennes son Elkana, dennes son Ebjasaf, dennes son Assir,
24hans Søn Tahat, hans Søn Uriel, hans Søn Uzzija og hans Søn Sja'ul.24hans sønn Tahat; hans sønn Uriel; hans sønn Ussia og hans sønn Saul. 24dennes son Tahat, dennes son Uriel, dennes son Ussia och dennes son Saul.
DANNORSVE
25Elkanas Sønner: Amasaj og Ahimot,25Og Elkanas sønner var Amasai Og Akimot; 25Elkanas söner voro Amasai och Ahimot.
26hans Søn Elkana, hans Søn Zofaj, hans Søn Tohu,26hans sønn var Elkana; hans sønn var Sofai og hans sønn Nahat; 26Hans son var Elkana; hans son var Elkana-Sofai; hans son var Nahat.
27hans Søn Eliab, hans Søn Jeroham, hans Søn Elkana og hans Søn Samuel.27hans sønn Eliab; hans sønn Jeroham; hans sønn Elkana*.27Hans son var Eliab; hans son var Jeroham; hans son var Elkana.
28Samuels Sønner: Joel, den førstefødte, og den anden Abija.28Og Samuels sønner var Vasni, hans førstefødte, og Abia. 28Och Samuels söner voro Vasni, den förstfödde, och Abia.
29Meraris Sønner: Mali, hans Søn Libni, hans Søn Sjim'i, hans Søn Uzza,29Meraris sønn var Mahli; hans sønn var Libni; hans sønn Sime i; hans sønn Ussa; 29Meraris söner voro Maheli, dennes son Libni, dennes son Simei, dennes son Ussa,
30hans Søn Sjim'a, hans Søn Haggija og hans Søn Asaja.30hans sønn Simea; hans sønn Haggija; hans sønn Asaja. 30dennes son Simea, dennes son Haggia, dennes son Asaja.
DANNORSVE
31Følgende er de, hvem David overdrog Sangen i HERRENS Hus, efter at Arken havde faaet et Hvilested,31Dette var de som David satte til å sørge for sangen i Herrens hus efterat arken var kommet til ro, 31Och dessa voro de som David anställde för att ombesörja sången i HERRENS hus, sedan arken hade fått en vilostad.
32og som gjorde Tjeneste foran Aabenbaringsteltets Bolig som Sangere, indtil Salomo byggede HERRENS Hus i Jerusalem; de udførte deres Tjeneste efter de Forskrifter, der var dem givet.32og de gjorde tjeneste ved sangen foran sammenkomstens telt - tabernaklet - inntil Salomo bygget Herrens hus i Jerusalem, og de stod der og utførte sin tjeneste således som det var dem foreskrevet - 32De gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel såsom sångare, till dess att Salomo byggde HERRENS hus i Jerusalem; de stodo där och förrättade sin tjänst, såsom det var föreskrivet för dem.
33De, som udførte denne Tjeneste, og deres Sønner var følgende: Af Kehatiterne Sangeren Heman, en Søn af Joel, en Søn af Samuel,33dette var de som stod der med sine sønner: Av kahatittenes sønner: sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, 33Dessa voro de som så tjänstgjorde, och dessa voro deras söner: Av kehatiternas barn: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel,
34en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Toa,34sønn av Elkana, sønn av Jeroham, sønn av Eliel, sønn av Toah, 34son till Elkana, son till Jeroham, son till Eliel, son till Toa,
DANNORSVE
35en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahat, en Søn af Amasaj,35sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai, 35son till Sif, son till Elkana, son till Mahat, son till Amasai,
36en Søn af Elkana, en Søn af Joel, en Søn af Azarja, en Søn af Zefanja,36sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn av Asarja, sønn av Sefanja, 36son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till Sefanja,
37en Søn af Tahat, en Søn af Assir, en Søn af Ebjasaf, en Søn af Kora,37sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn av Ebjasaf, sønn av Korah, 37son till Tahat, son till Assir, son till Ebjasaf, son till Kora,
38en Søn af Jizhar, en Søn af Kehat, en Søn af Levi, en Søn af Israel.38sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn av Levi, Israels sønn. 38son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till Israel;
39Hans Broder Asaf, der havde Plads til højre for ham: Asaf, en Søn af Berekja, en Søn af Sjim'a,39Og hans* bror Asaf, som stod på hans høire side - Asaf, sønn av Berekja, sønn av Simea,39vidare hans broder Asaf, som hade sin plats på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea,
DANNORSVE
40en Søn af Mikael, en Søn af Ba'aseja, en Søn af Malkija,40sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja, sønn av Malkija, 40son till Mikael, son till Baaseja, son till Malkia,
41en Søn af Etni, en Søn af Zera, en Søn af Adaja,41sønn av Etni, sønn av Serah, sønn av Adaja, 41son till Etni, son till Sera, son till Adaja,
42en Søn af Etan, en Søn af Zimma, en Søn af Sjim'i,42sønn av Etan, sønn av Simma, sønn av Sime'i, 42son till Etan, son till Simma, son till Simei,
43en Søn af Jahat, en Søn af Gerson, en Søn af Levi.43sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi. 43son till Jahat, son till Gersom, son till Levi.
44Deres Brødre, Meraris Sønner, der havde Plads til venstre: Etan, en, Søn af Kisji en Søn af Abdi, en af Malluk,44Og Meraris sønner, deres brødre, stod på venstre side: Etan, sønn av Kisi, sønn av Abdi, sønn av Malluk, 44Och deras bröder, Meraris barn stodo på den vänstra sidan: Etan son till Kisi, son till Abdi, son till Malluk,
DANNORSVE
45en Søn af Hasjabja, en Søn af Amazja, en Søn af Hilkija,45sønn av Hasabja, sønn av Amasja, sønn av Hilkias, 45son till Hasabja, son till Amasja, son till Hilkia,
46en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Sjemer,46sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Semer, 46son till Amsi, son till Bani, son till Semer,
47en Søn af Mali en Søn af Musji, en Søn af Merari, en Søn af Levi.47sønn av Mahli, sønn av Musi, sønn av Merari, sønn av Levi. 47son till Maheli, son till Musi, son till Merari, son till Levi.
48Deres Brød Leviterne var pligtige at gøre alt Arbejdet ved Guds Hus's Bolig;48Og deres brødre, de andre levitter, var gitt* til å utføre alle slags tjeneste i tabernaklet - Guds hus.48Och deras bröder, de övriga leviterna, hade blivit givna till allt slags tjänstgöring vid tabernaklet, Guds hus.
DANNORSVE
49men Aron og hans Sønner ofrede Røgofre paa Brændofferalteret og Røgofferalteret, de udførte alt Arbejde i det Allerhelligste og skaffede Israel Soning, ganske som Guds Tjener Moses havde paabudt.49Men Aron og hans sønner ofret på brennoffer-alteret og på røkoffer-alteret og var satt til å utføre all tjeneste i det Aller-helligste og til å gjøre soning for Israel efter alt det som Guds tjener Moses hadde påbudt. 49Men Aron och hans söner ombesörjde offren på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret, och skulle utföra all förrättning i det allraheligaste och bringa försoning för Israel, alldeles såsom Mose, Guds tjänare, hade bjudit.
50Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar, hans Søn Pinehas, hans Søn Abisjua,50Dette var Arons sønner: hans sønn Eleasar; hans sønn Pinehas; hans sønn Abisua; 50Och dessa voro Arons söner: hans son Eleasar, dennes son Pinehas, dennes son Abisua,
51hans Søn Bukki, hans Søn Uzzi, hans Søn Zeraja,51hans sønn Bukki; hans sønn Ussi; hans sønn Serahja; 51dennes son Bucki, dennes son Ussi, dennes son Seraja,
52hans Søn Merajot, hans Søn Amarja, hans Søn Ahitub,52hans sønn Merajot; hans sønn Amarja; hans sønn Akitub; 52dennes son Merajot, dennes son Amarja, dennes son Ahitub,
53hans Søn Zadok og hans Søn Ahima'az.53hans sønn Saddok; hans sønn Akima'as. 53dennes son Sadok, dennes son Ahimaas.
DANNORSVE
54Deres Boliger, deres Teltlejre i deres Omraade var følgende: Arons Sønner af Kehatiternes Slægt — thi, for dem faldt Loddet først —54Dette var deres bosteder efter deres byer innenfor deres landemerker: Arons sønner av kahatittenes ætt, som loddet først kom ut for, 54Och dessa voro deras boningsorter, efter deras tältläger inom deras område: Åt Arons söner av kehatiternas släkt -- ty dem träffade nu lotten --
55gav man Hebron i Judas Land med tilhørende Græsmarker;55de fikk Hebron i Juda land med tilhørende jorder rundt omkring; 55åt dem gav man Hebron i Juda land med dess utmarker runt omkring.
56men Byens Landomraade og Landsbyer gav man Kaleb, Jefunnes Søn.56men byens mark og dens landsbyer fikk Kaleb, Jefunnes sønn. 56Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man åt Kaleb, Jefunnes son.
57Arons Sønner gav man Tilflugtsbyen Hebron, Libna med Græsmarker, Jattir, Esjtemoa med Græsmarker,57Arons sønner fikk altså tilfluktsstædene Hebron og Libna med tilhørende jorder og Jattir og Estemoa med jorder 57Åt Arons söner gav man alltså fristäderna Hebron och Libna med dess utmarker, vidare Jattir och Estemoa med dess utmarker.
DANNORSVE
58Hilen med Græsmarker, Debir med Græsmarker,58og Hilen med jorder, Debir med jorder 58Hilen med dess utmarker, Debir med dess utmarker,
59Asjan med Græsmarker, Jutta med Græsmarker og Bet-Sjemesj med Græsmarker:59Og Asan med jorder og Bet-Semes med jorder, 59Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker;
60Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.60og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter. 60och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.
61Kehats øvrige Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning ti Byer af Efraims og Dans Stammer og Manasses halve Stamme.61Men de andre* Kahats barn av stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer av den halve Manasse stammes halve del.61Och Kehats övriga barn fingo ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, genom lottkastning tio städer.
62Gersons Sønner tilfaldt efter deres Slægter tretten Byer af Issakars, Asers og Naftalis Stammer og Manasses halve Stamme i Basan.62Og Gersoms barn efter sine ætter fikk tretten byer av Issakars stamme og av Asers stamme Og av Naftali stamme og av Manasse stamme i Basan. 62Gersoms barn åter fingo, efter sina släkter, ur Isaskars stam, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur Manasse stam i Basan tretton städer.
DANNORSVE
63Meraris Sønner tilfaldt efter deres Slægter ved Lodkastning tolv Byer af Rubens, Gads og Zebulons Stammer.63Meraris barn efter sine ætter fikk ved loddkasting tolv byer av Rubens stamme og av Gads stamme og av Sebulons stamme. 63Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam genom lottkastning tolv städer.
64Saa gav Israeliterne Leviterne Byerne med Græsmarker.64Således gav Israels barn levittene disse byer med tilhørende jorder. 64Så gåvo Israels barn åt leviterna dessa städer med deras utmarker.
65De gav dem ved Lodkastning af Judæernes, Simeoniternes og Benjaminiternes Stammer de ovenfor nævnte Byer.65De gav dem ved loddkasting av Judas barns stamme og av Simeons barns stamme og av Benjamins barns stamme disse byer, som de nevnte ved navn. 65Genom lottkastning gåvo de åt dem ur Juda barns stam, ur Simeons barns stam och ur Benjamins barns stam dessa städer, som de namngåvo.
66Kehatiternes Slægter fik de dem ved Lodkastning tildelte Byer af Efraims Stamme;66Og de andre av Kahats barns ætter* fikk av Efra'ims stamme disse byer som skulde høre dem til:66Och bland Kehats barns släkter fingo några följande städer ur Efraims stam såsom sitt område:
67man gav dem Tilflugtsbyen Sikem med Græsmarker i Efraims Bjerge, Gezer med Græsmarker,67tilfluktsstædene Sikem med tilhørende jorder i Efra'im-fjellene og Geser med jorder 67Man gav dem fristäderna Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,
DANNORSVE
68Jokmeam med Græsmarker. Bet-Horon med Græsmarker,68og Jokmeam med jorder og Bet-Horon med jorder 68Jokmeam med dess utmarker, Bet-Horon med dess utmarker;
69Ajjalon med Græsmarker og Gat: Rimmon med Græsmarker;69og Ajalon med jorder og Gat-Rimmon med jorder, 69vidare Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker;
70af Manasses halve Stamme Aner med Græsmarker og Jibleam med Græsmarker; det tilfaldt de øvrige Kehatiters Slægter.70og av den halve Manasse stamme Aner med tilhørende jorder og Bileam med jorder. Dette fikk de andre av Kahats barns ætt. 70och ur ena hälften av Manasse stam Aner med dess utmarker och Bileam med dess utmarker. Detta tillföll Kehats övriga barns släkt.
71Gersoniterne efter deres Slægter tilfaldt af den anden Halvdel af Manasses Stamme Golan i Basan med Græsmarker og Asjtarot med Græsmarker;71Gersoms barn fikk av den halve Manasse stammes ætt Golan i Basan med tilhørende jorder og Astarot med jorder, 71Gersoms barn fingo ur den släkt som utgjorde ena hälften av Manasse stam Golan i Basan med dess utmarker och Astarot med dess utmarker;
72af Issakars Stamme Kedesj med Græsmarker, Dobrat med Græsmarker,72og av Issakars stamme Kedes med tilhørende jorder, Dobrat med jorder 72och ur Isaskars stam Kedes med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,
DANNORSVE
73Jarmut med Græsmarker og En-Gannim med Græsmarker;73og Ramot med jorder og Anem med jorder, 73Ramot med dess utmarker och Anem med dess utmarker;
74af Asers Stamme Masjal med Græsmarker, Abdon med Græsmarker,74og av Asers stamme Masal med tilhørende jorder og Abdon med jorder 74och ur Asers stam Masal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,
75Hukok med Græsmarker og Rehob med Græsmarker;75og Hukok med jorder og Rehob med jorder, 75Hukok med dess utmarker och Rehob med dess utmarker;
76af Naftalis Stamme Kedesj i Galilæa med Græsmarker, Hammot med Græsmarker og Kirjatajim med Græsmarker.76og av Naftali stamme Kedes i Galilea med tilhørende jorder og Hammon med jorder og Kirjata'im med jorder. 76och ur Naftali stam Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammon med dess utmarker och Kirjataim med dess utmarker.
77De øvrige Leviter, Merariterne, tilfaldt af Zebulons Stamme Rimmon med Græsmarker og Tabor med Græsmarker;77Meraris barn - resten av levittene - fikk av Sebulons stamme Rimmono med tilhørende jorder og Tabor med jorder, 77Meraris övriga barn fingo ur Sebulons stam Rimmono med dess utmarker och Tabor med dess utmarker,
DANNORSVE
78og hinsides Jordan over for Jeriko, østen for Jordan, af Rubens Stamme Bezer i Ørkenen med Græsmarker, Jaza med Græsmarker,78og på hin side Jordan ved Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens stamme Beser i ørkenen med tilhørende jorder og Jahsa med jorder 78och på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, öster om Jordan, ur Rubens stam Beser i öknen med dess utmarker, Jahas med dess utmarker,
79Kedemot med Græsmarker og Mefa'at med Græsmarker;79og Kedemot med jorder og Mefa'at med jorder, 79Kedemot med dess utmarker och Mefaat med dess utmarker;
80af Gads Stamme Ramot i Gilead med Græsmarker, Mahanajim med Græsmarker,80og av Gads stamme Ramot-Gilead med tilhørende jorder og Mahana'im med jorder 80och ur Gads stam Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker,
81Hesjbon med Græsmarker og Ja'zer med Græsmarker.81og Hesbon med jorder og Jaser med jorder. 81Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page