1 Krönikeboken 6:60
Parallella Vers
Svenska (1917)
och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

Dansk (1917 / 1931)
Af Benjamins Stamme: Gibeon med Græsmarker, Geba med Græsmarker, Alemet med Græsmarker og Anatot med Græsmarker. I alt tretten Byer med Græsmarker.

Norsk (1930)
og av Benjamins stamme Geba med tilhørende jorder og Allemet med jorder og Anatot med jorder; deres byer var i alt tretten byer efter deres ætter.

King James Bible
And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.

English Revised Version
and out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Allemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.
Treasury i Bibeln Kunskap

Geba.

1 Krönikeboken 8:6
Och dessa voro Ehuds söner, och de voro familjehuvudmän för dem som bodde i Geba, och som blevo bortförda till Manahat,

Josuaé 18:24
Kefar-Haammoni, Ofni och Geba -- tolv städer med sina byar;

Josuaé 21:17
och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,

1 Samuelsboken 13:3
Och Jonatan dräpte filistéernas fogde i Geba; och filistéerna fingo höra det. Men Saul lät stöta i basun över hela landet och säga: »Detta må hebréerna höra.»

Alemeth.

Josuaé 21:18
Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

Almon.

1 Krönikeboken 6:60
och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

called also Almon,

Josuaé 21:18
Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

.
(2) A descendant of Jonathan, son of Saul.

8:36

9:42

(3) Compare Alameth.

1 Krönikeboken 7:8
Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.

son of Becher.

Anathoth.

1 Krönikeboken 7:8
Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.

.

1 Kungaboken 2:26
Och till prästen Ebjatar sade konungen: »Gå bort till ditt jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden; men i dag vill jag icke döda dig, eftersom du har burit Herrens, HERRENS ark framför min fader David, och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida.

Jesaja 10:30
Ropa högt, du dotter Gallim. Giv akt, du Laisa. Arma Anatot!

Jeremia 1:1
Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.

Jeremia 11:23
Och intet skall bliva kvar av dem; ty jag skall låta olycka drabba Anatots män, när deras hemsökelses år kommer.

Jeremia 37:12
ville Jeremia lämna Jerusalem och begiva sig till Benjamins land, för att där taga i besittning en jordlott bland folket.

thirteen cities.

Josuaé 10:2
fruktade han och hans folk storligen, ty Gibeon var en stor stad, såsom en av konungastäderna, ja, det var större än Ai, och dess män voro alla tappra.

Josuaé 15:55
Maon, Karmel, Sif, Juta,

Josuaé 21:16,17
Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker -- nio städer ur dessa två stammar;…

1 Krönikeboken 14:16
David gjorde såsom Gud hade bjudit honom; och de slogo filistéernas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser.

None of the versions give the full number of names, though they all give the whole sum of thirteen; and it is probable that these two cities had been destroyed and lay in ruins when this book was written, and hence were not enumerated.

Länkar
1 Krönikeboken 6:60 Inter1 Krönikeboken 6:60 Flerspråkig1 Crónicas 6:60 Spanska1 Chroniques 6:60 Franska1 Chronik 6:60 Tyska1 Krönikeboken 6:60 Kinesiska1 Chronicles 6:60 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Krönikeboken 6
59Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker; 60och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter. 61Och Kehats övriga barn fingo ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, genom lottkastning tio städer.…
Korshänvisningar
1 Krönikeboken 6:59
Asan med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker;

1 Krönikeboken 6:61
Och Kehats övriga barn fingo ur en stamsläkt, nämligen den stamhalva som utgjorde ena hälften av Manasse stam, genom lottkastning tio städer.

Jeremia 1:1
Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.

1 Krönikeboken 6:59
Överst på sidan
Överst på sidan