Jeremia 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.

Dansk (1917 / 1931)
Ord af Jeremias, Hilkijas Søn, en af Præsterne i Anatot i Benjamins Land,

Norsk (1930)
Ord av Jeremias, Hilkias' sønn, en av prestene i Anatot i Benjamins land.

King James Bible
The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin:

English Revised Version
The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin:
Treasury i Bibeln Kunskap

words

2 Krönikeboken 36:21
för att HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas -- alltså till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde, hade det sabbat -- till dess att sjuttio år hade gått till ända.

Jesaja 1:1
Detta är Jesajas, Amos' sons, syner, vad han skådade angående Juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas' och Hiskias, Juda konungars, tid.

Jesaja 2:1
Detta är vad Jesaja, Amos' son, skådade angående Juda och Jerusalem.

Amos 1:1
Detta är vad som talades av Amos, en bland herdarna från Tekoa, vad han skådade angående Israel i Ussias, Juda konungs, och Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs, tid, två år före jordbävningen.

Amos 7:10
Men Amasja, prästen i Betel, sände till Jerobeam, Israels konung, och lät säga: »Amos förehar en sammansvärjning mot dig, mitt i Israels hus. Landet kan icke härda ut med allt hans ordande.

of the priests

Hesekiel 1:3
kom HERRENS ord till prästen Hesekiel, Busis son, i kaldéernas land vid strömmen Kebar, och HERRENS hand kom där över honom.

in Anathoth

Jeremia 11:21
Därför säger HERREN så om Anatots män, dem som stå efter ditt liv och säga: »Profetera icke i HERRENS namn, om du icke vill dö för vår hand»

Jeremia 32:7-9
Se, Hanamel, din farbroder Sallums son, skall komma till dig och säga: 'Köp du min åker i Anatot, ty du har såsom bördeman rätt att köpa den.'»…

Josuaé 21:17,18
och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,…

1 Krönikeboken 6:60
och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

Länkar
Jeremia 1:1 InterJeremia 1:1 FlerspråkigJeremías 1:1 SpanskaJérémie 1:1 FranskaJeremia 1:1 TyskaJeremia 1:1 KinesiskaJeremiah 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jeremia 1
1Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. 2Till honom kom HERRENS ord i Josias, Amons sons, Juda konungs, tid, i hans trettonde regeringsår,…
Korshänvisningar
Matteus 2:17
Då fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias, när han sade:

Matteus 16:14
De svarade: »Somliga säga Johannes döparen, andra Elias, andra åter Jeremias eller en annan av profeterna.»

Matteus 27:9
Så fullbordades det som var sagt genom profeten Jeremias, när han sade: »Och jag tog de trettio silverpenningarna -- priset för den man vilkens värde hade blivit bestämt, den som israelitiska män hade värderat --

Josuaé 21:18
Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

1 Kungaboken 2:26
Och till prästen Ebjatar sade konungen: »Gå bort till ditt jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden; men i dag vill jag icke döda dig, eftersom du har burit Herrens, HERRENS ark framför min fader David, och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida.

1 Krönikeboken 6:60
och ur Benjamins stam Geba med dess utmarker, Alemet med dess utmarker och Anatot med dess utmarker, så att deras städer tillsammans utgjorde tretton städer, efter deras släkter.

2 Krönikeboken 35:25
Och Jeremia sjöng en klagosång över Josia. Och alla sångare och sångerskor talade sedan i sina klagosånger om Josia, såsom man gör ännu i dag; och dessa sånger blevo allmänt gängse i Israel. De finnas upptecknade bland »Klagosångerna».

2 Krönikeboken 36:12
Han gjorde vad ont var i HERRENS, sin Guds, ögon; han ödmjukade sig icke för profeten Jeremia, som talade HERRENS ord.

2 Krönikeboken 36:21
för att HERRENS ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas -- alltså till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater. Ty medan det låg öde, hade det sabbat -- till dess att sjuttio år hade gått till ända.

Esra 1:1
Men i den persiske konungen Kores' första regeringsår uppväckte HERREN -- för att HERRENS ord från Jeremias mun skulle fullbordas -- den persiske konungen Kores' ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande:

Jesaja 10:30
Ropa högt, du dotter Gallim. Giv akt, du Laisa. Arma Anatot!

Jeremia 11:21
Därför säger HERREN så om Anatots män, dem som stå efter ditt liv och säga: »Profetera icke i HERRENS namn, om du icke vill dö för vår hand»

Jeremia 29:27
Varför har du då icke näpst Jeremia från Anatot, som profeterar för eder?

Jeremia 32:7
Se, Hanamel, din farbroder Sallums son, skall komma till dig och säga: 'Köp du min åker i Anatot, ty du har såsom bördeman rätt att köpa den.'»

Jeremia 32:8
Och Hanamel, min farbroders son, kom till mig i fängelsegården, såsom HERREN hade sagt, och sade till mig: »Köp min åker i Anatot, i Benjamins land, ty du har arvsrätt därtill och är bördeman; så köp den då åt dig.» Då förstod jag att det var HERRENS ord

Daniel 9:2
i dennes första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år, som HERREN hade angivit för profeten Jeremia, när han sade att han ville låta sjuttio år gå till ända, medan Jerusalem låg öde.

Jesaja 66:24
Överst på sidan
Överst på sidan