1 Kungaboken 2:26
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och till prästen Ebjatar sade konungen: »Gå bort till ditt jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden; men i dag vill jag icke döda dig, eftersom du har burit Herrens, HERRENS ark framför min fader David, och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida.

Dansk (1917 / 1931)
Men til Præsten Ebjatar sagde Kongen: »Begiv dig til din Landejendom i Anatot, thi du har forbrudt dit Liv; og naar jeg ikke dræber dig i Dag, er det, fordi du bar den Herre HERRENS Ark foran min Fader David og delte alle min Faders Lidelser!«

Norsk (1930)
Og til presten Abjatar sa kongen: Gå til Anatot, til din gård, for du har fortjent døden; men idag vil jeg ikke la dig dø, fordi du har båret Herrens, Israels Guds ark foran min far David, og fordi du har lidt med i alt hvad min far måtte lide.

King James Bible
And unto Abiathar the priest said the king, Get thee to Anathoth, unto thine own fields; for thou art worthy of death: but I will not at this time put thee to death, because thou barest the ark of the Lord GOD before David my father, and because thou hast been afflicted in all wherein my father was afflicted.

English Revised Version
And unto Abiathar the priest said the king, Get thee to Anathoth, unto thine own fields; for thou art worthy of death: but I will not at this time put thee to death, because thou barest the ark of the Lord GOD before David my father, and because thou wast afflicted in all wherein my father was afflicted.
Treasury i Bibeln Kunskap

Abiathar

1 Kungaboken 2:35
Och konungen satte Benaja, Jojadas son, i hans ställe över hären; och prästen Sadok hade konungen satt i Ebjatars ställe.

1 Kungaboken 1:7,25
Och han begynte underhandla med Joab, Serujas son, och med prästens Ebjatar, och dessa slöto sig till Adonia och understödde honom.…

Anathoth

Josuaé 21:18
Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

Jesaja 10:30
Ropa högt, du dotter Gallim. Giv akt, du Laisa. Arma Anatot!

Jeremia 1:1
Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.

worthy of death [heb] a man of death

1 Samuelsboken 26:16
Vad du har gjort är icke väl gjort. Så sant HERREN lever, I haden förtjänat att dö, därför att I icke haven vakat över eder herre, HERRENS smorde. Se nu efter: var äro konungens spjut och vattenkruset som stodo vid hans huvudgärd?»

2 Samuelsbokem 12:5
Då upptändes Davids vrede storligen mot den mannen, och han sade till Natan: »Så sant HERREN lever: dödens barn är den man som har gjort detta.

barest

1 Samuelsboken 22:20-23
Allenast en son till Ahimelek, Ahitubs son, vid namn Ebjatar, kom undan, och denne flydde bort till David.…

1 Samuelsboken 23:6-9
När Ebjatar, Ahimeleks son, flydde till David i Kegila, förde han efoden med sig ditned.…

2 Samuelsbokem 15:24,29
Bland de andra såg man ock Sadok jämte alla leviterna, och de buro med sig Guds förbundsark; men de satte ned Guds ark -- varvid också Ebjatar kom ditupp -- till dess att allt folket hade hunnit draga fram ur staden.…

1 Krönikeboken 15:11,12
Och David kallade till sig prästerna Sadok och Ebjatar jämte leviterna Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel och Amminadab.…

hast been

2 Samuelsbokem 15:24-29
Bland de andra såg man ock Sadok jämte alla leviterna, och de buro med sig Guds förbundsark; men de satte ned Guds ark -- varvid också Ebjatar kom ditupp -- till dess att allt folket hade hunnit draga fram ur staden.…

Matteus 10:42
Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge -- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»

Lukas 22:28
Men I ären de som hava förblivit hos mig i mina prövningar;

Galaterbrevet 3:4
Haven I då upplevat så mycket förgäves -- om det nu verkligen har varit förgäves?

Länkar
1 Kungaboken 2:26 Inter1 Kungaboken 2:26 Flerspråkig1 Reyes 2:26 Spanska1 Rois 2:26 Franska1 Koenige 2:26 Tyska1 Kungaboken 2:26 Kinesiska1 Kings 2:26 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Kungaboken 2
25Därefter sände konung Salomo åstad och lät utföra detta genom Benaja, Jojadas son; denne stötte ned honom, så att han dog. 26Och till prästen Ebjatar sade konungen: »Gå bort till ditt jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden; men i dag vill jag icke döda dig, eftersom du har burit Herrens, HERRENS ark framför min fader David, och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida. 27Så drev Salomo bort Ebjatar och lät honom icke längre vara HERRENS präst, för att HERRENS ord skulle uppfyllas, det som han hade talat i Silo över Elis hus.
Korshänvisningar
Josuaé 21:18
Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

1 Samuelsboken 2:32
Och du skall få se min boning lida nöd, trots allt det goda som vederfares Israel. Och ingen skall någonsin bliva gammal i ditt eget hus.

1 Samuelsboken 22:20
Allenast en son till Ahimelek, Ahitubs son, vid namn Ebjatar, kom undan, och denne flydde bort till David.

1 Samuelsboken 22:23
Bliv kvar hos mig, frukta intet; ty den som står efter mitt liv, han står ock efter ditt liv. Hos mig är du i gott förvar.»

1 Samuelsboken 23:6
När Ebjatar, Ahimeleks son, flydde till David i Kegila, förde han efoden med sig ditned.

1 Samuelsboken 23:8
Därefter bådade Saul upp allt folket till strid, för att draga ned till Kegila och där innesluta David och hans man.

1 Samuelsboken 23:9
Men när David fick veta att Saul stämplade ont mot honom, sade han till prästen Ebjatar: »Bär hit efoden.»

1 Samuelsboken 26:16
Vad du har gjort är icke väl gjort. Så sant HERREN lever, I haden förtjänat att dö, därför att I icke haven vakat över eder herre, HERRENS smorde. Se nu efter: var äro konungens spjut och vattenkruset som stodo vid hans huvudgärd?»

2 Samuelsbokem 15:24
Bland de andra såg man ock Sadok jämte alla leviterna, och de buro med sig Guds förbundsark; men de satte ned Guds ark -- varvid också Ebjatar kom ditupp -- till dess att allt folket hade hunnit draga fram ur staden.

1 Krönikeboken 15:11
Och David kallade till sig prästerna Sadok och Ebjatar jämte leviterna Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel och Amminadab.

Jeremia 1:1
Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.

1 Kungaboken 2:25
Överst på sidan
Överst på sidan