Filipperbrevet 1:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
och de flesta av bröderna hava genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren, att de med allt större dristighet våga oförskräckt förkunna Guds ord.

Dansk (1917 / 1931)
og de fleste af Brødrene fik i Tillid til Herren ved mine Lænker end mere Dristighed til at tale Guds Ord uden Frygt.

Norsk (1930)
og så at de fleste av brødrene i Herren har fattet tiltro til mine lenker og derved enn mere har fått mot til å tale ordet uten frykt.

King James Bible
And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.

English Revised Version
and that most of the brethren in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear.
Treasury i Bibeln Kunskap

brethren.

Filipperbrevet 4:1
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

Kolosserbrevet 4:7
Om allt vad mig angår skall min älskade broder Tykikus, min trogne tjänare och min medtjänare i Herren, underrätta eder.

waxing.

Apostagärningarna 4:23-31
När de alltså hade blivit lösgivna, kommo de till sina egna och omtalade för dem allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt dem.…

2 Korinthierbrevet 1:3-7
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,…

Efesierbrevet 3:13
Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

Efesierbrevet 6:19,20
Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,…

Kolosserbrevet 4:4
ja, bedjen, att jag må uppenbara den med de rätta orden.

1 Thessalonikerbr. 2:2
Nej, fastän vi, såsom i veten, i Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för eder Guds evangelium, under mycken kamp.

without.

Lukas 1:74
Han ville beskära oss att få tjäna honom utan fruktan, frälsta ur våra ovänners hand,

Lukas 12:5-7
Jag vill lära eder vem I skolen frukta: frukten honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger eder: Honom skolen I frukta. --…

Länkar
Filipperbrevet 1:14 InterFilipperbrevet 1:14 FlerspråkigFilipenses 1:14 SpanskaPhilippiens 1:14 FranskaPhilipper 1:14 TyskaFilipperbrevet 1:14 KinesiskaPhilippians 1:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 1
13Det har nämligen så blivit uppenbart för alla i pretoriet och för alla andra, att det är i Kristus som jag bär mina bojor; 14och de flesta av bröderna hava genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren, att de med allt större dristighet våga oförskräckt förkunna Guds ord. 15Somliga finnas väl ock, som av avund och trätlystnad predika Kristus, men det finnes också andra som göra det av god vilja.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 4:29
Och nu, Herre, se till deras hotelser, och giv dina tjänare att de med all frimodighet må förkunna ditt ord,

Apostagärningarna 4:31
När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

2 Korinthierbrevet 3:12
Då vi nu hava ett sådant hopp, gå vi helt öppet till väga

2 Korinthierbrevet 7:4
Stor är den tillit som jag har till eder, mycket berömmer jag mig av eder; jag har fått hugnad i fullt mått och glädje i rikt överflöd, mitt i allt vårt betryck.

Filipperbrevet 1:7
Och det är ju rätt och tillbörligt att jag tänker så om eder alla, eftersom jag, både när jag ligger i bojor, och när jag försvarar och befäster evangelium, har eder i mitt hjärta såsom alla med mig delaktiga i nåden.

Filipperbrevet 1:20
Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att Kristus, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.

2 Timotheosbrevet 2:9
och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor.

Filipperbrevet 1:13
Överst på sidan
Överst på sidan