Obadja 1:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ja, för det våld du övade mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bliva utrotad till evig tid.

Dansk (1917 / 1931)
For Drab og Vold mod din Broder Jakob skal du skjules af Skam; udryddes skal du for evigt,

Norsk (1930)
For den vold du har gjort mot din bror Jakob, skal skam dekke dig, og du skal bli utryddet til evig tid.

King James Bible
For thy violence against thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.

English Revised Version
For the violence done to thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

violence.

1 Mosebok 27:11,41
Men Jakob sade till sin moder Rebecka: »Min broder Esau är ju luden, och jag är slät.…

4 Mosebok 20:14-21
Och Mose skickade sändebud från Kades till konungen i Edom och lät säga: »Så säger din broder Israel: Du känner alla de vedermödor som vi hava haft att utstå,…

Psaltaren 83:5-9
Ty endräktigt rådslå dem med varandra, de sluta mot dig ett förbund:…

Psaltaren 137:7
Tänk, HERRE, på Jerusalems dag, och straffa Edoms barn, dem som ropade: »Riven ned, riven ned det ända till grunden.»

Klagovisorna 4:21
Ja, fröjda dig och var glad, du dotter Edom, du som bor i Us' land! Också till dig skall kalken komma; du skall varda drucken och få ligga blottad.

Hesekiel 25:12
Så säger Herren, HERREN: Eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Juda hus och ådragit sig svår skuld genom sin hämnd på dem,

Hesekiel 35:5,6,12-15
Eftersom du har hyst en evig fiendskap mot Israels barn och givit dem till pris åt svärdet under deras ofärds tid, den tid då missgärningen hade nått sin gräns,…

Amos 1:11
Så säger HERREN: Eftersom Edom har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom han har förföljt sin broder med svärd och förkvävt all barmhärtighet, och eftersom han oupphörligt har låtit sin vrede rasa och ständigt behållit sin förgrymmelse.

shame.

Psaltaren 69:7
Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte;

Psaltaren 89:45
Du har förkortat hans ungdoms dagar, du har höljt honom med skam. Sela.

Psaltaren 109:29
Mina motståndare varde klädda i blygd och höljda i skam såsom i en mantel.

Psaltaren 132:18
Hans fiender skall jag kläda i skam, men på honom skall hans krona glänsa.»

Jeremia 3:25
Så vilja vi nu ligga här i vår skam, och blygd må hölja oss. Ty mot HERREN, vår Gud, hava vi syndat, vi och våra fäder, ifrån vår ungdom ända till denna dag; vi hava icke velat höra HERRENS, vår Guds, röst.

Jeremia 51:51
Vi stå här med skam, ja vi måste höra smädelse; blygsel höljer vårt ansikte, ty främlingar hava kastat sig över vad heligt som fanns i HERRENS hus.

Hesekiel 7:18
Människorna skola kläda sig i sorgdräkt, och förfäran skall övertäcka dem, alla ansikten skola höljas av skam, och alla huvuden skola bliva skalliga.

Mika 7:10
När mina fiender se det, skola de höljas med skam, desamma som säga till mig: »Var är nu HERREN, din Gud?» Mina ögon skola se med lust på dem; ty då skola de bliva nedtrampade såsom orenlighet på gatan.

and.

Jeremia 49:13,17-20
Ty vid mig själv har jag svurit, säger HERREN, att Bosra skall bliva ett föremål för häpnad och smälek; det skall förödas och bliva ett exempel som man nämner, när man förbannar; och alla dess lydstäder skola bliva ödemarker för evärdlig tid.…

Hesekiel 25:13,14
därför säger Herren, HERREN så: Jag skall uträcka min hand mot Edom och utrota därur både människor och djur. Och jag skall göra det till en ödemark ända från Teman, och ända borta i Dedan skola de falla för svärd.…

Hesekiel 35:6,7,15
därför, så sant jag lever, säger Herren, HERREN, skall jag förvandla dig till blod, och blod skall förfölja dig; eftersom du icke har hatat blod, skall blod förfölja dig.…

Malaki 1:3,4
men Esau hatade jag; därför gjorde jag hans berg till en ödemark och hans arvedel till ett hemvist för öknens schakaler.…

Länkar
Obadja 1:10 InterObadja 1:10 FlerspråkigAbdías 1:10 SpanskaAbdias 1:10 FranskaObadja 1:10 TyskaObadja 1:10 KinesiskaObadiah 1:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Obadja 1
9Dina hjältar, o Teman, skola då bliva slagna av förfäran; och så skall var man på Esaus berg bliva utrotad och dräpt. 10Ja, för det våld du övade mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bliva utrotad till evig tid. 11På den dag då du lämnade honom i sticket, på den dag då främlingar förde bort hans gods och utlänningar drogo in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var ju ock du såsom en av dem.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 27:41
Och Esau blev hätsk mot Jakob för den välsignelses skull som hans fader hade givit honom. Och Esau sade vid sig själv: »Snart skola de dagar komma, då vi få sörja vår fader; då skall jag dräpa min broder Jakob.»

5 Mosebok 23:7
Edoméen skall däremot icke för dig vara en styggelse, ty han är din broder. Egyptiern skall icke heller för dig vara en styggelse, ty i hans land har du bott såsom främling.

2 Krönikeboken 28:17
Ty förutom allt annat hade edoméerna kommit och slagit Juda och tagit fångar.

Psaltaren 137:7
Tänk, HERRE, på Jerusalems dag, och straffa Edoms barn, dem som ropade: »Riven ned, riven ned det ända till grunden.»

Ordspråksboken 10:6
Välsignelser komma över den rättfärdiges huvud, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt.

Hesekiel 25:12
Så säger Herren, HERREN: Eftersom Edom har handlat så hämndgirigt mot Juda hus och ådragit sig svår skuld genom sin hämnd på dem,

Hesekiel 35:5
Eftersom du har hyst en evig fiendskap mot Israels barn och givit dem till pris åt svärdet under deras ofärds tid, den tid då missgärningen hade nått sin gräns,

Hesekiel 35:9
Jag skall göra dig till en ödemark för evärdlig tid, och dina städer skola icke mer bliva bebodda; och I skolen förnimma att jag är HERREN.

Joel 3:19
Men Egypten skall bliva en ödemark, och Edom skall varda en öde öken därför att de hava övat våld mot Juda barn och utgjutit oskyldigt blod i sitt land.

Amos 1:11
Så säger HERREN: Eftersom Edom har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom han har förföljt sin broder med svärd och förkvävt all barmhärtighet, och eftersom han oupphörligt har låtit sin vrede rasa och ständigt behållit sin förgrymmelse.

Malaki 1:4
Om nu Edom säger: »Ja, vi äro förstörda, men vi skola åter bygga upp det ödelagda», så svarar HERREN Sebaot: Väl må de bygga upp, men jag skall åter riva det ned, och så skall man få kalla det 'ogudaktighetens land' och 'det folk, på vilket HERREN evinnerligen vredgas'.

Obadja 1:9
Överst på sidan
Överst på sidan