Nehemja 12:27
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och när Jerusalems mur skulle invigas, uppsökte man leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, psaltare och harpor.

Dansk (1917 / 1931)
Da Jerusalems Mur skulde indvies, opsøgte man Leviterne alle Vegne, hvor de boede, og bragte dem til Jerusalem, for at de skulde fejre Indvielsen med Fryd og Takkesang, med Sang, Cymbler, Harper og Citre.

Norsk (1930)
Til innvielsen av Jerusalems mur hentet de levittene fra alle deres bosteder og førte dem til Jerusalem for å holde innvielse og gledesfest både med lovprisning og med sang, med cymbler, harper og citarer.

King James Bible
And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps.

English Revised Version
And at the dedication of the wall of Jerusalem they sought the Levites out of all their places, to bring them to Jerusalem, to keep the dedication, with gladness, both with thanksgivings, and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3559. B.C.

445. the dedication. Jerusalem was the holy city, and the wall was built under the immediate superintendence and blessing of Jehovah: it was therefore proper that it should be dedicated to that God who was there worshipped by solemn praises, prayers, and sacrifices. The dedication seems to have consisted in processions of the most eminent persons around the walls, with thanksgivings to God, who had enabled them to bring the work to so happy a conclusion; and, no doubt, to all this were added a particular consecration of the city to God, and the most earnest invocation that He would take it under His guardianship, and defend it and its inhabitants against their enemies.

5 Mosebok 20:5
Och tillsyningsmännen skola tala till folket och säga: »Om någon finnes här, som har byggt sig ett nytt hus, men ännu icke invigt det, så må han vända tillbaka hem, för att icke. om han faller i striden, en annan må komma att inviga det.

Psaltaren 30:1-12
En psalm, en sång av David, vid templets invigning. (2) Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du har dragit mig ur djupet, du har icke låtit mina fiender glädja sig över mig.…

*title

out.

Nehemja 11:20
Och de övriga israeliterna, prästerna och leviterna bodde i alla de andra städerna i Juda, var och en i sin arvedel.

1 Krönikeboken 15:4,12
Och David samlade tillhopa Arons barn och leviterna;…

1 Krönikeboken 25:6
Alla dessa stodo var och en under sin faders ledning, när de utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor och så gjorde tjänst i Guds hus; de stodo under konungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.

1 Krönikeboken 26:31
För hebroniterna var Jeria huvudman, för hebroniterna efter deras ättföljd och familjer. (I Davids fyrtionde regeringsår anställdes undersökning rörande dem; och bland dem funnos då dugande män i Jaeser i Gilead.)

2 Krönikeboken 5:13
och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång och enhälligt upp HERRENS lov och pris), och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrumenter ljuda och begynte lova HERREN, därför att han är god, och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, HERRENS hus, uppfyllt av en molnsky,

2 Krönikeboken 29:4-11,30
Och han lät hämta prästerna och leviterna och församlade dem på den öppna platsen mot öster.…

Esra 8:15-20
Och jag församlade dessa till den ström som flyter till Ahava, och vi voro lägrade där i tre dagar. Men när jag närmare gav akt på folket och prästerna, fann jag där ingen av Levi barn.…

gladness.

Nehemja 8:17
Och hela församlingen, så många som hade kommit tillbaka ifrån fångenskapen, gjorde sig lövhyddor och bodde i dessa hyddor. Ty från Jesuas, Nuns sons, dagar ända till den dagen hade Israels barn icke gjort så. Och där rådde mycket stor glädje.

5 Mosebok 16:11
Och inför Herrens, din Guds, ansikte skall du glädja dig på den plats som Herren, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn, du själv med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, och med leviten som bor inom dina portar, och främlingen, den faderlöse och änkan som du har hos dig.

2 Samuelsbokem 6:12
När det nu blev berättat för konung David att HERREN hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade, för Guds arks skull, då gick David åstad och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel.

2 Krönikeboken 29:30
Och konung Hiskia och de överste befallde leviterna att lova HERREN med Davids och siaren Asafs ord; och de sjöngo hans lov med glädje och böjde sig ned och tillbådo.

Esra 6:16
Och Israels barn, prästerna och leviterna och de övriga som hade återkommit ifrån fångenskapen, firade invigningen av detta Guds hus med glädje.

Psaltaren 98:4-6
Höjen jubel till HERREN, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen.…

Psaltaren 100:1,2
En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.…

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

thanksgivings.

1 Krönikeboken 13:8
Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud av all makt, med sånger och med harpor, psaltare, pukor, cymbaler och trumpeter.

1 Krönikeboken 15:16,28
Och David sade till de översta bland leviterna att de skulle förordna sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrumenter, psaltare, harpor och cymbaler, som de skulle låta ljuda, under det att de höjde glädjesången.…

1 Krönikeboken 16:5,42
Asaf såsom anförare, näst efter honom Sakarja, och vidare Jegiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom och Jegiel med psaltare och harpor; och Asaf skulle slå cymbaler.…

1 Krönikeboken 23:5
fyra tusen skola vara dörrvaktare och fyra tusen skola lovsjunga HERREN till de instrumenter som jag har låtit göra för lovsången.»

1 Krönikeboken 25:1-6
Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande.…

2 Krönikeboken 5:13
och trumpetblåsarna och sångarna stämde på en gång och enhälligt upp HERRENS lov och pris), och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrumenter ljuda och begynte lova HERREN, därför att han är god, och därför att hans nåd varar evinnerligen, då blev huset, HERRENS hus, uppfyllt av en molnsky,

2 Krönikeboken 7:6
Och prästerna stodo där i sina tjänstförrättningar, och leviterna stodo med HERRENS musikinstrumenter, som konung David hade låtit göra, för att de med dem skulle tacka HERREN, därför att hans nåd varar evinnerligen; David lät nämligen dem utföra lovsången. Men prästerna stodo mitt emot dem och blåste i trumpeter, medan hela Israel förblev stående.

Esra 3:10,11
Och när byggningsmännen lade grunden till HERRENS tempel, ställdes prästerna upp i ämbetsskrud med trumpeter, så ock leviterna, Asafs barn, med cymbaler, till att lova HERREN, efter Davids, Israels konungs, anordning.…

Psaltaren 81:1-4
För sångmästaren, till Gittít; av Asaf. (2) Höjen glädjerop till Gud, vår starkhet, höjen jubel till Jakobs Gud.…

Psaltaren 92:1-3
En psalm, en sång för sabbatsdagen. (2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,…

Psaltaren 149:3
Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom.

Psaltaren 150:2-5
Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet…

Uppenbarelseboken 5:8
Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de heligas böner.

Länkar
Nehemja 12:27 InterNehemja 12:27 FlerspråkigNehemías 12:27 SpanskaNéhémie 12:27 FranskaNehemia 12:27 TyskaNehemja 12:27 KinesiskaNehemiah 12:27 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Nehemja 12
27Och när Jerusalems mur skulle invigas, uppsökte man leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, psaltare och harpor. 28Då församlade sig sångarnas barn såväl från nejden runt omkring Jerusalem som från netofatiternas byar,…
Korshänvisningar
5 Mosebok 20:5
Och tillsyningsmännen skola tala till folket och säga: »Om någon finnes här, som har byggt sig ett nytt hus, men ännu icke invigt det, så må han vända tillbaka hem, för att icke. om han faller i striden, en annan må komma att inviga det.

1 Kungaboken 8:63
Till det tackoffer som Salomo offrade åt HERREN tog han tjugutvå tusen tjurar och ett hundra tjugu tusen av småboskapen. Så invigdes HERRENS hus av konungen och alla Israels barn.

1 Krönikeboken 15:16
Och David sade till de översta bland leviterna att de skulle förordna sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrumenter, psaltare, harpor och cymbaler, som de skulle låta ljuda, under det att de höjde glädjesången.

1 Krönikeboken 15:28
Och hela Israel hämtade upp HERRENS förbundsark under jubel och basuners ljud; och man blåste i trumpeter och slog cymbaler och lät psaltare och harpor ljuda.

Psaltaren 92:3
med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

Psaltaren 150:5
Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler.

Nehemja 12:26
Överst på sidan
Överst på sidan