Lukas 17:30
Parallella Vers
Svenska (1917)
alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras.

Dansk (1917 / 1931)
paa samme Maade skal det være paa den Dag, da Menneskesønnen aabenbares.

Norsk (1930)
således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.

King James Bible
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.

English Revised Version
after the same manner shall it be in the day that the Son of man is revealed.
Treasury i Bibeln Kunskap

Lukas 17:24
Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra, så skall det vara med Människosonen på hand dag.

Lukas 21:22,27,34-36
Ty detta är en hämndens tid, då allt som är skrivet skall uppfyllas.…

Matteus 24:3,27-31
När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: »Säg oss när detta skall ske, och vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände.»…

Matteus 26:64
Jesus svarade honom: »Du har själv sagt det. Men jag säger eder: Härefter skolen I få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himmelens skyar.»

Markus 13:26
Och då skall man få se 'Människosonen komma i skyarna' med stor makt och härlighet.

2 Thessalonikerbr. 1:7
men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,

1 Petrusbrevet 1:13
Omgjorden därför edert sinnes länder och varen nyktra; och sätten med full tillit edert hopp till den nåd som bjudes eder i och med Jesu Kristi uppenbarelse.

Uppenbarelseboken 1:7
Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

Länkar
Lukas 17:30 InterLukas 17:30 FlerspråkigLucas 17:30 SpanskaLuc 17:30 FranskaLukas 17:30 TyskaLukas 17:30 KinesiskaLuke 17:30 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 17
29men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans, 30alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. 31Den som den dagen är på taket och har sitt bohag inne i huset, han må icke stiga ned för att hämta det; ej heller må den som är ute på marken vända tillbaka.…
Korshänvisningar
Matteus 16:27
Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.

Lukas 17:29
men på den dag då Lot gick ut från Sodom regnade eld och svavel ned från himmelen och förgjorde dem allasammans,

1 Korinthierbrevet 1:7
så att I icke stån tillbaka i fråga om någon nådegåva, medan I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse.

1 Korinthierbrevet 1:8
Han skall ock göra eder ståndaktiga intill änden, så att I ären ostraffliga på vår Herres, Jesu Kristi, dag.

Kolosserbrevet 3:4
När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

2 Thessalonikerbr. 1:7
men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar,

1 Petrusbrevet 1:7
för att, om eder tro håller provet -- vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat -- detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.

1 Petrusbrevet 4:13
utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets uppenbarelse.

1 Johannesbrevet 2:28
Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

1 Johannesbrevet 3:2
Mina älskade, vi äro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det är ännu icke uppenbart. Men det veta vi, att när han en gång uppenbaras, skola vi bliva honom lika; ty då skola vi få se honom sådan han är.

Lukas 17:29
Överst på sidan
Överst på sidan