Jakobsbrevet 4:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Eller menen I att detta är ett tomt ord i skriften: »Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss»?

Dansk (1917 / 1931)
Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Aand, han har givet Bolig i os, men han skænker desto større Naade.

Norsk (1930)
Eller mener I at Skriften taler fåfengt? Med nidkjærhet attrår han den ånd han lot bo i oss, men dess større er den nåde han gir.

King James Bible
Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?

English Revised Version
Or think ye that the scripture speaketh in vain? Doth the spirit which he made to dwell in us long unto envying?
Treasury i Bibeln Kunskap

the scripture.

Johannes 7:42
Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?

Johannes 10:35
Om han nu har kallat för gudar dem som Guds ord kom till -- och skriften kan ju icke bliva om intet --

Johannes 19:37
Och åter ett annat skriftens ord lyder så: »De skola se upp till honom som de hava stungit.»

Romabrevet 9:17
Ty skriften säger till Farao: »Just därtill har jag låtit dig uppstå, att jag skall visa min makt på dig, och att mitt namn skall varda förkunnat på hela jorden.»

Galaterbrevet 3:8
Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk varda välsignade.»

The spirit.

1 Mosebok 4:5,6
men till Kain och hans offergåva såg han icke. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk.…

1 Mosebok 6:5
Men när HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt voro allenast onda,

1 Mosebok 8:21
När HERREN kände den välbehagliga lukten, sade han vid sig själv: »Jag skall härefter icke mer förbanna marken för människans skull, eftersom ju människans hjärtas uppsåt är ont allt ifrån ungdomen. Och jag skall härefter icke mer dräpa allt levande, såsom jag nu har gjort.

1 Mosebok 26:14
Han ägde så många får och fäkreatur och så många tjänare, att filistéerna begynte avundas honom.

1 Mosebok 30:1
Då nu Rakel såg att hon icke födde barn åt Jakob, avundades hon sin syster och sade till Jakob: »Skaffa mig barn, eljest dör jag.»

1 Mosebok 37:11
Och hans bröder avundades honom; men hans fader bevarade detta i sitt minne.

4 Mosebok 11:29
Men Mose sade till honom: »Skall du så nitälska för mig? Ack att fastmer allt HERRENS folk bleve profeter, därigenom att HERREN läte sin Ande komma över dem!»

Psaltaren 37:1
Av David. Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.

Psaltaren 106:16
Och de upptändes av avund mot Mose i lägret, mot Aron, HERRENS helige.

Ordspråksboken 21:10
Den ogudaktiges själ har lust till det onda; hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom.

Predikaren 4:4
Och jag såg att all möda och all skicklighet i vad som göres icke är annat än den enes avund mot den andre. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind.

Jesaja 11:13
Då skall Efraims avund upphöra och Juda ovänskap bliva utrotad; Efraim skall ej hysa avund mot Juda, och Juda icke ovänskap mot Efraim.

Apostagärningarna 7:9
Och våra stamfäder avundades Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom

Romabrevet 1:29
Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

Titusbrevet 3:3
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

to envy.

Länkar
Jakobsbrevet 4:5 InterJakobsbrevet 4:5 FlerspråkigSantiago 4:5 SpanskaJacques 4:5 FranskaJakobus 4:5 TyskaJakobsbrevet 4:5 KinesiskaJames 4:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 4
4I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han bliver alltså Guds ovän. 5Eller menen I att detta är ett tomt ord i skriften: »Med svartsjuk kärlek trängtar den Ande som han har låtit taga sin boning i oss»? 6Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»
Korshänvisningar
4 Mosebok 23:19
Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?

1 Korinthierbrevet 6:19
Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

2 Korinthierbrevet 6:16
Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.»

Jakobsbrevet 4:4
Överst på sidan
Överst på sidan