Jesaja 48:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men för mitt namns skull är jag långmodig, och för min äras skull håller jag tillbaka min vrede, så att du icke bliver utrotad.

Dansk (1917 / 1931)
for mit Navns Skyld holder jeg Vreden hen, for min Ære vil jeg skaane, ej udrydde dig.

Norsk (1930)
For mitt navns skyld er jeg langmodig, og for min æres skyld legger jeg bånd på mig og skåner dig, så du ikke skal bli utryddet.

King James Bible
For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off.

English Revised Version
For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off.
Treasury i Bibeln Kunskap

my name's

Jesaja 48:11
För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så, ty huru skulle jag kunna låta mitt namn bliva ohelgat? Jag giver icke min ära åt någon annan.

Jesaja 37:35
Ty jag skall beskärma och frälsa denna stad för min tjänare Davids skull.»

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Josuaé 7:9
När kananéerna och landets alla övriga inbyggare få höra detta, skola de omringa oss och utrota till och med vårt namn från jorden. Vad vill du då göra för ditt stora namns ära?»

1 Samuelsboken 12:22
Ty HERREN skall icke förskjuta sitt folk, för sitt stora namns skull, eftersom HERREN har behagat att göra eder till sitt folk.

Psaltaren 25:11
För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor.

Psaltaren 79:9
Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull; rädda oss och förlåt oss våra synder för ditt namns skull.

Psaltaren 106:8
Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt kunnig.

Psaltaren 143:11
HERRE, behåll mig vid liv för ditt namns skull; tag min själ ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

Jeremia 14:7
Om än våra missgärningar vittna emot oss, så hjälp dock, HERRE, för ditt namns skull. Ty vår avfällighet är stor; mot dig hava vi syndat.

Hesekiel 20:9,14,22,44
Men vad jag gjorde, det gjorde jag för mitt namns skull, för att detta icke skulle bliva vanärat i de folks ögon, bland vilka de levde, och i vilkas åsyn jag gjorde mig känd för dem, i det jag förde dem ut ur Egyptens land.…

Daniel 9:17-19
Och hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom, för Herrens skull.…

defer

Nehemja 9:30,31
Du hade fördrag med dem i många år och varnade dem med din Ande genom dina profeter, men de lyssnade icke därtill; då gav du dem i de främmande folkens hand.…

Psaltaren 78:38
Dock, han är barmhärtig, han förlåter missgärning, och han vill icke fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej hela sin förtörnelse bryta fram.

Psaltaren 103:8-10
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.…

Ordspråksboken 19:11
Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att tillgiva vad någon har brutit.

Länkar
Jesaja 48:9 InterJesaja 48:9 FlerspråkigIsaías 48:9 SpanskaÉsaïe 48:9 FranskaJesaja 48:9 TyskaJesaja 48:9 KinesiskaIsaiah 48:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 48
8Du fick icke förr höra något därom eller veta något därav, ej heller kom det tidigare för dina öron, eftersom jag visste, huru trolös du var och att du hette »överträdare» allt ifrån moderlivet. 9Men för mitt namns skull är jag långmodig, och för min äras skull håller jag tillbaka min vrede, så att du icke bliver utrotad. 10Se, jag har smält dig, men silver har jag icke fått; jag har prövat dig i lidandets ugn.…
Korshänvisningar
Nehemja 9:30
Du hade fördrag med dem i många år och varnade dem med din Ande genom dina profeter, men de lyssnade icke därtill; då gav du dem i de främmande folkens hand.

Nehemja 9:31
Men i din stora barmhärtighet gjorde du icke alldeles ände på dem och övergav dem icke; ty du är en nådig och barmhärtig Gud.

Psaltaren 78:38
Dock, han är barmhärtig, han förlåter missgärning, och han vill icke fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej hela sin förtörnelse bryta fram.

Psaltaren 103:8
Barmhärtig och nådig är HERREN, långmodig och stor i mildhet.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Jesaja 37:35
Ty jag skall beskärma och frälsa denna stad för min tjänare Davids skull.»

Jesaja 43:25
Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.

Jesaja 48:11
För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så, ty huru skulle jag kunna låta mitt namn bliva ohelgat? Jag giver icke min ära åt någon annan.

Jesaja 65:8
Så säger HERREN: Likasom man säger om en druvklase, när däri finnes saft: »Fördärva den icke, ty välsignelse är däri», så skall ock jag göra för mina tjänares skull: jag skall icke fördärva alltsammans.

Hesekiel 20:22
Men jag drog min hand tillbaka, och vad jag gjorde, det gjorde jag för mitt namns skull, för att detta icke skulle bliva vanärat i de folks ögon, i vilkas åsyn jag hade fört dem ut.

Hesekiel 36:21
Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels barn vanärade bland de folk till vilka de kommo.

Jesaja 48:8
Överst på sidan
Överst på sidan