Jesaja 18:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hör, du land där flygfän surra, du land bortom Etiopiens strömmar,

Dansk (1917 / 1931)
Hør, Land med de surrende Vinger hinsides Ætiopiens Strømme,

Norsk (1930)
Hør, du land med hvinende vinger* bortenfor Etiopias strømmer,

King James Bible
Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia:

English Revised Version
Ah, the land of the rustling of wings, which is beyond the rivers of Ethiopia:
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3290. B.C. cir

714.
woe. Bp. Lowth renders, after Bochart, 'Ho! to the land of the winged cymbal;' which he thinks is a periphrasis for the Egyptian sistrum; and consequently, that Egypt, 'which borders on the rivers of Cush,' is the country to which the prophecy is addressed. If we translate 'shadowing with wings,' it may allude to the multitude of its vessels, whose sails may be represented under the notion of wings.

the land

Jesaja 20:3-6
Sedan sade HERREN: »Likasom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota och nu i tre år varit till tecken och förebild angående Egypten och Etiopien,…

Jesaja 30:2,3
I som dragen ned till Egypten, utan att hava rådfrågat min mun, för att söka eder ett värn hos Farao och en tillflykt under Egyptens skugga!…

Jesaja 31:1
Ve dem som draga åstad ned till Egypten för att få hjälp, i det de förlita sig på hästar, dem som sätta sin förtröstan på vagnar, därför att där finnas så många, och på ryttare, därför att mängden är så stor, men som ej vända sin blick till Israels Helige och icke fråga efter HERREN!

shadowing

Rut 2:12
HERREN vedergälle dig för vad du har gjort; ja, må full lön tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, till vilken du har kommit, för att finna tillflykt under hans vingar.»

Psaltaren 17:8
Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga

Psaltaren 36:7
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 57:1
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. (2) Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi.

Psaltaren 61:4
Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.

Psaltaren 63:7
Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag.

Psaltaren 91:4
Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.

Matteus 23:37
Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat.

which

2 Kungaboken 19:9
Men när Sanherib fick höra säga om Tirhaka, konungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade:

Hesekiel 30:4,5
Ett svärd kommer över Egypten, och Etiopien fattas av ångest, när de slagna falla i Egypten och dess rikedomar föras bort och dess grundvalar upprivas.…

Sefanja 2:12
också I etiopier, I som av mig bliven slagna med svärd.

Sefanja 3:10
Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skola mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig.

Länkar
Jesaja 18:1 InterJesaja 18:1 FlerspråkigIsaías 18:1 SpanskaÉsaïe 18:1 FranskaJesaja 18:1 TyskaJesaja 18:1 KinesiskaIsaiah 18:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 18
1Hör, du land där flygfän surra, du land bortom Etiopiens strömmar, 2du som har sänt budbärare över havet, i rörskepp hän över vattnet! Gån åstad, I snabba sändebud, till det resliga folket med glänsande hy, till folket som är så fruktat vida omkring, det starka och segerrika folket, vars land genomskäres av strömmar.…
Korshänvisningar
2 Kungaboken 19:9
Men när Sanherib fick höra säga om Tirhaka, konungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han åter sändebud till Hiskia och sade:

Jesaja 20:3
Sedan sade HERREN: »Likasom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota och nu i tre år varit till tecken och förebild angående Egypten och Etiopien,

Jesaja 37:9
Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhaka, konungen i Etiopien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han, så snart han hörde detta, sändebud till Hiskia och sade:

Jesaja 45:14
Så säger HERREN: Vad egyptierna hava förvärvat med sitt arbete och etiopiernas och Sebas resliga folk med sin handel, det skall allt övergå i din hand och höra dig till. De skola följa bakom dig, i kedjor skola de gå. Och de skola falla ned inför dig och ställa sin bön till dig: »Allenast i dig är Gud, och eljest finnes ingen, alls ingen annan Gud.»

Hesekiel 30:4
Ett svärd kommer över Egypten, och Etiopien fattas av ångest, när de slagna falla i Egypten och dess rikedomar föras bort och dess grundvalar upprivas.

Hesekiel 30:5
Etiopier, putéer och ludéer, och hela hopen av främmande folk, och kubéer och förbundslandets söner skola med dem falla för svärd.

Hesekiel 30:9
På den dagen skola sändebud draga ut från mig på skepp, för att injaga skräck hos Etiopien mitt i dess trygghet; och man skall där fattas av ångest på Egyptens dag; ty se, det kommer!

Sefanja 2:12
också I etiopier, I som av mig bliven slagna med svärd.

Sefanja 3:10
Ända ifrån länderna bortom Etiopiens strömmar skola mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig.

Jesaja 17:14
Överst på sidan
Överst på sidan