5 Mosebok 30:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,

Dansk (1917 / 1931)
Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder paa, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Saa vælg da Livet, for at du og dit Afkom maa leve,

Norsk (1930)
Jeg tar idag himmelen og jorden til vidne mot eder: Livet og døden har jeg lagt frem for dig, velsignelsen og forbannelsen; velg da livet, så skal du få leve, du og din ætt!

King James Bible
I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live:

English Revised Version
I call heaven and earth to witness against you this day, that I have set before thee life and death, the blessing and the curse: therefore choose life, that thou mayest live, thou and thy seed:
Treasury i Bibeln Kunskap

I call heaven (see note on

5 Mosebok 4:26
då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre leva där, utan skolen förvisso förgöras.

)

5 Mosebok 31:28
Församlen nu till mig alla de äldste i edra stammar, så ock edra tillsyningsmän, för att jag må inför dem tala dessa ord och taga himmel och jord till vittnen mot dem.

5 Mosebok 32:1
Lyssnen, I himlar, ty jag vill tala; och jorden höre min muns ord.

Jesaja 1:2
Hören, I himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig.

Jeremia 2:12,13
Häpnen häröver, I himlar; förskräckens och bäven storligen, säger HERREN.…

Jeremia 22:29,30
O land, land, land, hör HERRENS ord!…

Mika 6:1,2
Hören vad HERREN säger: Stå upp och utför din sak inför bergen, och låt höjderna höra din röst.…

1 Timotheosbrevet 5:21
Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus och de utvalda änglarna att iakttaga detta, utan någon förutfattad mening och utan att i något stycke förfara partiskt.

that I have

5 Mosebok 20:15
Så skall du göra med alla de städer som äro mer avlägsna från dig, och som icke höra till dessa folks städer.

5 Mosebok 11:26
Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse:

choose life

Josuaé 24:15-22
Men om det misshagar eder att tjäna HERREN, så utväljen åt eder i dag vem I viljen tjäna, antingen de gudar som edra fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land I själva bon. Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna HERREN.»…

Psaltaren 119:30,111,173
Jag har utvalt sanningens väg, dina rätter har jag ställt framför mig.…

Ordspråksboken 1:29
Därför att de hatade kunskap och icke funno behag i HERRENS fruktan,

Ordspråksboken 8:36
Men den som går miste om mig han skadar sig själv; alla de som hata mig, de älska döden.

Jesaja 56:4
Ty så säger HERREN: De snöpta, som hålla mina sabbater och utvälja det mig behagar och stå fast vid mitt förbund,

Lukas 10:42
men allenast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen, och den skall icke tagas ifrån henne.»

that both thou

Jeremia 32:39
Och jag skall giva dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg, så att de frukta mig beständigt; för att det må gå dem väl, och deras barn efter dem.

Apostagärningarna 2:39
Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»

Länkar
5 Mosebok 30:19 Inter5 Mosebok 30:19 FlerspråkigDeuteronomio 30:19 SpanskaDeutéronome 30:19 Franska5 Mose 30:19 Tyska5 Mosebok 30:19 KinesiskaDeuteronomy 30:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 30
18så förkunnar jag eder i dag att I förvisso skolen förgås. I skolen då icke länge leva i det land dit du nu drager över Jordan, för att komma och taga det i besittning. 19Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva, 20i det att du älskar HERREN, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom; ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dem.
Korshänvisningar
1 Mosebok 2:17
men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»

5 Mosebok 4:1
Och nu, Israel, hör de stadgar och rätter som jag vill lära eder, för att I mån göra efter dem, på det att I mån leva och komma in i och taga i besittning det land som HERREN, edra fäders Gud, vill giva eder.

5 Mosebok 4:6
I skolen hålla dem och göra efter dem, ty det skall tillräknas eder såsom vishet och förstånd av andra folk. När de få höra alla dessa stadgar, skola säga: »I sanning, ett vist och förståndigt folk är detta stora folk.»

5 Mosebok 4:26
då tager jag i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att I med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit I nu gån över Jordan, för att taga det i besittning; I skolen då icke längre leva där, utan skolen förvisso förgöras.

5 Mosebok 11:26
Se, jag förelägger eder i dag välsignelse och förbannelse:

5 Mosebok 30:1
Om du nu, när allt detta kommer över dig -- välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig -- om du lägger detta på hjärtat bland alla de folk till vilka HERREN, din Gud, då har drivit dig bort,

5 Mosebok 30:16
då jag nu i dag bjuder dig att älska HERREN, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rätter, för att du må leva och föröka dig, och för att HERREN, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer, för att taga det i besittning.

5 Mosebok 31:28
Församlen nu till mig alla de äldste i edra stammar, så ock edra tillsyningsmän, för att jag må inför dem tala dessa ord och taga himmel och jord till vittnen mot dem.

Jeremia 21:8
Och till detta folk skall du säga Så säger HERREN: Se, jag förelägger eder vägen till livet och vägen till döden.

5 Mosebok 30:18
Överst på sidan
Överst på sidan