4 Mosebok 7
Svenska (1917)
1Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det, med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess tillbehör, och smort och helgat detta, 2framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för de inmönstrade. 3De förde fram såsom sin offergåva inför HERRENS ansikte sex övertäckta vagnar och tolv oxar: två hövdingar tillhopa en vagn och var hövding en oxe; dessa förde de fram inför tabernaklet. 4Och HERREN sade till Mose: 5»Tag emot detta av dem för att bruka det till uppenbarelsetältets tjänst; och lämna det åt leviterna, alltefter beskaffenheten av vars och ens tjänst.» 6Och Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem åt leviterna. 7Två vagnar och fyra oxar gav han åt Gersons barn, efter beskaffenheten av deras tjänst; 8fyra vagnar och åtta oxar gav han åt Meraris barn, efter beskaffenheten av den tjänst de förrättade under ledning av Itamar, prästen Arons son; 9men åt Kehats barn gav han icke något, ty dem ålåg att hava hand om de heliga föremålen, och dessa skulle bäras på axlarna.

10Och hövdingarna förde fram skänker till altarets invigning, när det smordes; hövdingarna förde fram dessa sina offergåvor inför altaret. 11Och HERREN sade till Mose: »Låt hövdingarna, en i sänder, var och en på sin dag, föra fram sina offergåvor till altarets invigning.»

12Och den som på första dagen förde fram sin offergåva var Naheson, Amminadabs son, av Juda stam 13Hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 14vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 15vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 16och en bock till syndoffer, 17samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Nahesons, Amminadabs sons, offergåva.

18På andra dagen förde Netanel, Suars son, hövdingen för Isaskar, fram sin gåva; 19han framförde såsom sin offergåva ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 20vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 21vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 22och en bock till syndoffer, 23samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Netanels, Suars sons, offergåva.

24På tredje dagen kom hövdingen för Sebulons barn, Eliab, Helons son; 25hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer 26vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 27vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 28och en bock till syndoffer, 29samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eliabs, Helons sons, offergåva.

30På fjärde dagen kom hövdingen för Rubens barn, Elisur, Sedeurs son; 31hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 32vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 33vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 34och en bock till syndoffer, 35samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisurs, Sedeurs sons, offergåva.

36På femte dagen kom hövdingen för Simeons barn, Selumiel, Surisaddais son; 37hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 38vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 39vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 40och en bock till syndoffer, 41samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Selumiels, Surisaddais sons, offergåva.

42På sjätte dagen kom hövdingen för Gads barn, Eljasaf, Deguels son; 43hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 44vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 45vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 46och en bock till syndoffer, 47samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, offergåva.

48På sjunde dagen kom hövdingen för Efraims barn, Elisama, Ammihuds son; 49hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 50vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 51vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 52och en bock till syndoffer, 53samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Elisamas, Ammihuds sons, offergåva.

54På åttonde dagen kom hövdingen för Manasse barn, Gamliel, Pedasurs son; 55hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 56vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 57vidare en ungtjur en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 58och en bock till syndoffer, 59samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Gamliels Pedasurs sons, offergåva.

60På nionde dagen kom hövdingen för Benjamins barn, Abidan, Gideonis son; 61hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 62vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 63vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 64och en bock till syndoffer, 65samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Abidans, Gideonis sons, offergåva.

66På tionde dagen kom hövdingen för Dans barn, Ahieser, Ammisaddais son; 67hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 68vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 69vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 70och en bock till syndoffer, 71samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiesers, Ammisaddais sons, offergåva.

72På elfte dagen kom hövdingen för Asers barn, Pagiel, Okrans son; 73hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 74vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 75vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 76och en bock till syndoffer, 77samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Pagiels, Okrans sons, offergåva.

78På tolfte dagen kom hövdingen för Naftali barn, Ahira, Enans son; 79hans offergåva var ett silverfat, ett hundra trettio siklar i vikt, och en silverskål om sjuttio siklar, efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med fint mjöl, begjutet med olja, till spisoffer, 80vidare en skål av guld om tio siklar, full med rökelse, 81vidare en ungtjur, en vädur och ett årsgammalt lamm till brännoffer 82och en bock till syndoffer, 83samt till tackoffret två tjurar, fem vädurar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var Ahiras, Enans sons, offergåva.

84Detta var vad Israels hövdingar skänkte till altarets invigning, när det smordes: tolv silverfat, tolv silverskålar och tolv guldskålar. 85Vart fat kom på ett hundra trettio silversiklar och var skål på sjuttio siklar, så att silvret i dessa kärl sammanlagt utgjorde två tusen fyra hundra siklar, efter helgedomssikelns vikt. 86Av de tolv guldskålarna, som voro fulla med rökelse, vägde var och en tio siklar, efter helgedomssikelns vikt, så att guldet i skålarna sammanlagt utgjorde ett hundra tjugu siklar. 87Brännoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tolv tjurar, vartill kommo tolv vädurar, tolv årsgamla lamm, med tillhörande spisoffer, och tolv bockar till syndoffer. 88Och tackoffers-fäkreaturen utgjorde tillsammans tjugufyra tjurar, vartill kommo sextio vädurar, sextio bockar och sextio årsgamla lamm. Detta var vad som skänktes till altarets invigning, sedan det hade blivit smort.

89Och när Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, från platsen mellan de två keruberna; där talade rösten till honom.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Numbers 6
Top of Page
Top of Page