1 Mosebok 11
Svenska (1917)
1Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. 2Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. 3Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck. 4Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.» 5Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. 6Och HERREN sade: »Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra. 7Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.» 8Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. 9Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.

10Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden. 11Och sedan Sem hade fött Arpaksad, levde han fem hundra år och födde söner och döttrar.

12När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela. 13Och sedan Arpaksad hade fött Sela, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.

14När Sela var trettio år gammal, födde han Eber. 15Och sedan Sela hade fött Eber, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.

16När Eber var trettiofyra år gammal, födde han Peleg. 17Och sedan Eber hade fött Peleg, levde han fyra hundra trettio år och födde söner och döttrar.

18När Peleg var trettio år gammal, födde han Regu. 19Och sedan Peleg hade fött Regu, levde han två hundra nio år och födde söner och döttrar.

20När Regu var trettiotvå år gammal, födde han Serug. 21Och sedan Regu hade fött Serug, levde han två hundra sju år och födde söner och döttrar.

22När Serug var trettio år gammal, födde han Nahor. 23Och sedan Serug hade fött Nahor, levde han två hundra år och födde söner och döttrar.

24När Nahor var tjugunio år gammal, födde han Tera. 25Och sedan Nahor hade fött Tera, levde han ett hundra nitton år och födde söner och döttrar.

26När Tera var sjuttio år gammal, födde han Abram, Nahor och Haran.

27Och detta är berättelsen om Teras släkt. Tera födde Abram, Nahor och Haran. Och Haran födde Lot. 28Och Haran dog hos sin fader Tera i sitt fädernesland, i det kaldeiska Ur. 29Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska. 30Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn.

31Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrams hustru; och de drogo tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanaans land; men när de kommo till Haran, bosatte de sig där. 32Och Teras ålder blev två hundra fem år; därefter dog Tera i Haran.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 10
Top of Page
Top of Page