1 Mosebok 10
Svenska (1917)
1Detta är berättelsen om Noas söners släkt. De voro Sem, Ham och Jafet; och åt dem föddes söner efter floden.

2Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. 3Gomers söner voro Askenas, Rifat och Togarma. 4Javans söner voro Elisa och Tarsis, kittéerna och dodanéerna. 5Från dessa hava inbyggarna i hedningarnas Havsländer utbrett sig i sina länder, var efter sitt tungomål, efter sina släkter, i sina folk.

6Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan. 7Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan. 8Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden. 9Han var ock en väldig jägare inför HERREN; därför plägar man säga: »En väldig jägare inför HERREN såsom Nimrod.» 10Och hans rike hade sin begynnelse i Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Sinears land. 11Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve, Rehobot-Ir och Kela, 12och därtill Resen mellan Nineve och Kela; detta är »den stora staden». 13Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna, 14patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

15Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het, 16så ock jebuséerna, amoréerna, girgaséerna, 17hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare, 19så att kananéernas område sträckte sig från Sidon fram emot Gerar ända till Gasa, och fram emot Sodom, Gomorra, Adma och Seboim ända till Lesa. 20Dessa voro Hams söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder och folk.

21Söner föddes ock åt Sem, Jafets äldre broder, som blev stamfader för alla Ebers söner. 22Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram. 23Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas. 24Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber. 25Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan. 26Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner. 30Och de hade sina boningsorter från Mesa fram emot Sefar, emot Östra berget. 31Dessa voro Sems söner, efter deras släkter och tungomål, i deras länder, efter deras folk.

32Dessa voro Noas söners släkter, efter deras ättföljd, i deras folk. Och från dem hava folken efter floden utbrett sig på jorden.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 9
Top of Page
Top of Page