Psaltaren 83:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty se, dina fiender larma, och de som hata dig resa upp huvudet.

Dansk (1917 / 1931)
Thi se, dine Fjender larmer, dine Avindsmænd løfter Hovedet,

Norsk (1930)
For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet.

King James Bible
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.

English Revised Version
For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
Treasury i Bibeln Kunskap

for, lo

Psaltaren 2:1,2
Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet?…

Psaltaren 74:4,23
Dina ovänner hava skränat inne i ditt församlingshus, de hava satt upp sina tecken såsom rätta tecken.…

2 Kungaboken 19:28
Men då du nu så rasar mot mig, och då ditt övermod har nått till mina öron, skall jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du har kommit på.

Jesaja 37:29
Men då du nu så rasar mot mig och då ditt övermod har nått till mina öron, skall jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg, som du har kommit på.

Jeremia 1:19
så att de icke skola bliva dig övermäktiga, om de vilja strida mot dig; ty jag är med dig, säger HERREN, och jag vill hjälpa dig.»

Matteus 27:24
När nu Pilatus såg att han intet kunde uträtta, utan att larmet blev allt starkare, lät han hämta vatten och tvådde sina händer i folkets åsyn och sade: »Jag är oskyldig till denne mans blod. I fån själva svara därför.»

Apostagärningarna 4:25-27
Och du har genom vår fader Davids, din tjänares, mun sagt genom helig ande: 'Varför larmade hedningarna och tänkte folken fåfänglighet?…

Apostagärningarna 16:22
Också folket reste sig upp emot dem, och domarna läto slita av dem deras kläder och bjödo att man skulle piska dem med spön.

Apostagärningarna 17:5
Då grepos judarna av nitälskan och togo med sig allahanda dåligt folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i staden och trängde fram mot Jasons hus och ville draga dem ut inför folket.

Apostagärningarna 19:28
När de hörde detta, blevo de fulla av vrede och skriade: »Stor är efesiernas Diana!»

Apostagärningarna 21:30
Och hela staden kom i rörelse, och folket skockade sig tillsammans. Och då de nu hade gripit Paulus, släpade de honom ut ur helgedomen, varefter portarna genast stängdes igen.

Apostagärningarna 22:22
Ända till dess att han sade detta hade de hört på honom. Men nu hovo de upp sin röst och ropade: »Bort ifrån jorden med den människan! Det är icke tillbörligt att en sådan får leva.»

Apostagärningarna 23:10
Då nu en så häftig strid hade uppstått, fruktade översten att de skulle slita Paulus i stycken, och bjöd manskapet gå ned och rycka honom undan dem och föra honom till kasernen.

that hate

Psaltaren 81:15
De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen.

lifted

Psaltaren 75:4,5
Jag säger till de övermodiga: »Varen icke övermodiga», och till de ogudaktiga: »Upphöjen ej hornet.»…

Psaltaren 93:3
HERRE, strömmarna hava upphävt, strömmarna hava upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån.

Jesaja 37:23
Vem har du smädat och hädat, och mot vem har du upphävt din röst? Alltför högt har du upplyft dina ögon -- ja, mot Israels Helige.

Daniel 5:20-23
Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin konungatron, och hans ära togs ifrån honom.…

Länkar
Psaltaren 83:2 InterPsaltaren 83:2 FlerspråkigSalmos 83:2 SpanskaPsaume 83:2 FranskaPsalm 83:2 TyskaPsaltaren 83:2 KinesiskaPsalm 83:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 83
1En sång, en psalm av Asaf. (2) Gud, var icke så tyst, tig icke och var icke så stilla, o Gud. 2Ty se, dina fiender larma, och de som hata dig resa upp huvudet. 3Mot ditt folk förehava de listiga anslag och rådslå mot dem som du beskyddar.…
Korshänvisningar
Domarboken 8:28
Så blev nu Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte icke mer sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon levde.

Psaltaren 2:1
Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet?

Psaltaren 81:15
De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen.

Jesaja 17:12
Hör, det brusar av många folk, det brusar, såsom havet brusar. Det dånar av folkslag, det dånar, såsom väldiga vatten dåna.

Jeremia 11:16
»Ett grönskande olivträd, prytt med sköna frukter», så kallade HERREN dig; men nu har han med stort och väldigt dån tänt upp en eld omkring det trädet, så att dess grenar fördärvas.

Sakaria 1:21
Då frågade jag: »I vad ärende hava dessa kommit?» Han svarade: »De förra voro de horn som förströdde Juda, så att ingen kunde upplyfta sitt huvud; men nu hava dessa kommit för att injaga skräck hos dem, och för att slå av hornen på de hednafolk som hava lyft sitt horn mot Juda land, till att förströ dess inbyggare.»

Psaltaren 83:1
Överst på sidan
Överst på sidan