Psaltaren 44:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du låter oss bliva till smälek för våra grannar, till spott och hån för dem som bo omkring oss.

Dansk (1917 / 1931)
Til Haan for Naboer gør du os, til Spot og Spe for Grander,

Norsk (1930)
Du gjør oss til hån for våre naboer, til spott og spe for dem som bor omkring oss.

King James Bible
Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.

English Revised Version
Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.
Treasury i Bibeln Kunskap

makest

Psaltaren 79:4
Vi hava blivit till smälek för våra grannar, till spott och hån för dem som bo omkring oss.

Psaltaren 80:6
Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.

Psaltaren 89:51
tänk på huru dina fiender smäda, o HERRE, huru de smäda din smordes fotspår. ----

Jeremia 24:9
På alla orter dit jag fördriver dem skall jag göra dem till en varnagel och en skräckbild för alla riken jorden, till en smälek, till ett ordspråk och en visa, och till ett exempel som man nämner, när man förbannar.

Hesekiel 36:19-23
Jag förskingrade dem bland folken, och de blevo förströdda i länderna; efter deras väsende och deras gärningar dömde jag dem.…

scorn

Psaltaren 123:3,4
Var oss nådig, HERRE, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt.…

Jeremia 48:27
Eller var icke Israel till ett åtlöje för dig? Blev han då ertappad bland tjuvar, eftersom du skakar huvudet, så ofta du talar om honom?

Länkar
Psaltaren 44:13 InterPsaltaren 44:13 FlerspråkigSalmos 44:13 SpanskaPsaume 44:13 FranskaPsalm 44:13 TyskaPsaltaren 44:13 KinesiskaPsalm 44:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 44
12Du säljer ditt folk för ett ringa pris, stor är icke den vinst du har gjort därpå. 13Du låter oss bliva till smälek för våra grannar, till spott och hån för dem som bo omkring oss. 14Du gör oss till ett ordspråk bland hedningarna, du låter folken skaka huvudet åt oss.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 28:37
Och du skall bliva ett föremål för häpnad, ett ordspråk och en visa bland alla de folk till vilka HERREN skall föra dig.

1 Samuelsboken 11:2
Men ammoniten Nahas svarade dem: »På det villkoret vill jag sluta fördrag med eder, att jag får sticka ut högra ögat på eder alla och därmed tillfoga hela Israel smälek.»

Psaltaren 39:8
Befria mig från alla mina överträdelser, låt mig icke bliva till smälek för dåren.

Psaltaren 79:4
Vi hava blivit till smälek för våra grannar, till spott och hån för dem som bo omkring oss.

Psaltaren 80:6
Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.

Psaltaren 89:41
Alla som gå vägen fram plundra honom, han har blivit till smälek för sina grannar.

Jeremia 24:9
På alla orter dit jag fördriver dem skall jag göra dem till en varnagel och en skräckbild för alla riken jorden, till en smälek, till ett ordspråk och en visa, och till ett exempel som man nämner, när man förbannar.

Jeremia 33:24
Har du icke märkt huru detta folk talar och säger: »De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat»? Och så säga de föraktligt om mitt folk att det icke mer synes dem vara ett folk.

Klagovisorna 5:1
Tänk, HERRE, på vad som har vederfarits oss skåda ned och se till vår smälek.

Hesekiel 22:4
Genom det blod som du har utgjutit har du ådragit dig skuld, och genom de eländiga avgudar som du har gjort har du orenat dig; så har du påskyndat dina dagars slut och nu hunnit gränsen för dina år. Därför skall jag låta dig bliva till smälek för folken och till spott för alla länder.

Hesekiel 23:32
Ja, så säger Herren, HERREN: Du skall nödgas dricka din systers kalk, så djup och så vid som den är, och den skall bringa dig åtlöje och smälek i fullt mått.

Hesekiel 36:3
därför må du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Eftersom, ja, eftersom man har förött eder och fikar efter eder från alla sidor, för att I måtten tillfalla de övriga folken såsom deras besittning och eftersom I ären så utsatta för onda tungors hån och folks förtal,

Joel 2:17
Mellan förhuset och altaret må prästerna, HERRENS tjänare, hålla klagogråt och säga: »HERRE, skona ditt folk, och låt icke din arvedel bliva till smälek, till ett ordspråk bland hedningarna Varför skulle man få säga bland folken: 'Var är nu deras Gud?'»

Mika 6:16
Vid Omris stadgar håller man fast, man efterföljer alla Ahabs hus' gärningar; ty efter dessas rådslag är det I vandren. Därför skall jag göra dig till ett föremål för häpnad, och invånarna i staden till ett mål för begabberi; ja, mitt folks smälek skolen I få bära.

Psaltaren 44:12
Överst på sidan
Överst på sidan