Ordspråksboken 28:12
Parallella Vers
Svenska (1917)
När de rättfärdiga triumfera, står allt härligt till; men när de ogudaktiga komma till makt, får man leta efter människor.

Dansk (1917 / 1931)
Naar retfærdige jubler, er Herligheden stor, vinder gudløse frem, skal man lede efter Folk.

Norsk (1930)
Når de rettferdige jubler, er alt herlighet og glede; men når de ugudelige kommer sig op, må en lete efter folk.

King James Bible
When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.

English Revised Version
When the righteous triumph, there is great glory: but when the wicked rise, men hide themselves.
Treasury i Bibeln Kunskap

righteous

Ordspråksboken 28:28
När de ogudaktiga komma till makt, gömma sig människorna; men när de förgås, växa de rättfärdiga till.

Ordspråksboken 11:10
När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden, och när de ogudaktiga förgås, råder jubel.

Ordspråksboken 29:2
När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket.

1 Krönikeboken 15:25-28
Så gingo då David och de äldste i Israel och överhövitsmännen åstad för att hämta HERRENS förbundsark upp ur Obed-Edoms hus, under jubel.…

1 Krönikeboken 16:7
På den dagen var det som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka HERREN på detta sätt:

1 Krönikeboken 29:20-22
Därefter sade David till hela församlingen: »Loven HERREN, eder Gud.» Då lovade hela församlingen HERREN, sina fäders Gud, och de bugade sig och föllo ned för HERREN och för konungen.…

2 Krönikeboken 7:10
Men på tjugutredje dagen i sjunde månaden lät han folket gå hem till sina hyddor; och de voro fulla av glädje och fröjd över det goda som HERREN hade gjort mot David och Salomo och mot sitt folk Israel.

2 Krönikeboken 30:22-27
Och Hiskia talade vänligt till alla de leviter som voro väl förfarna i HERRENS tjänst. Och de åto av högtidsoffren under de sju dagarna, i det att de offrade tackoffer och prisade HERREN, sina faders Gud.…

Ester 8:15-17
Men Mordokai gick ut från konungen i konungslig klädnad av mörkblått och vitt tyg och med en stor gyllene krona och en mantel av vitt och purpurrött tyg, under det att staden Susan jublade och var glad.…

Job 29:11-20
Ja, vart öra som hörde prisade mig då säll, och vart öga som såg bar vittnesbörd om mig;…

Lukas 19:37,38
Och då han var nära foten av Oljeberget, begynte hela lärjungaskaran i sin glädje att med hög röst lova Gud för alla de kraftgärningar som de hade sett;…

but

1 Samuelsboken 24:11
Se själv, min fader, ja, se här fliken av din mantel i min hand. Ty därav att jag skar av fliken på din mantel, men icke dräpte dig, må du märka och se att jag icke har velat göra något ont eller begå någon förbrytelse, och att jag icke har försyndat mig mot dig, fastän du traktar efter att taga mitt liv.

1 Kungaboken 17:3
»Gå bort härifrån och begiv dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan.

1 Kungaboken 18:13
Har det icke blivit berättat för min herre vad jag gjorde, när Isebel dräpte HERRENS profeter, huru jag gömde ett hundra av HERRENS profeter, femtio man och åter femtio, i en grotta och försåg dem med mat och dryck?

1 Kungaboken 19:3
När han förnam detta, stod han upp och begav sig i väg för att rädda sitt liv, och han kom så till Beer-Seba, som hör till Juda; där lämnade han kvar sin tjänare.

Predikaren 10:6,16
att dårskap sättes på höga platser, medan förnämliga män få sitta i förnedring.…

Jeremia 36:26
I stället bjöd konungen Jerameel, konungasonen, och Seraja, Asriels son, och Selemja, Abdeels son, att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men HERREN gömde dem undan.

Hebreerbrevet 11:37,38
de blevo stenade, marterade, söndersågade, dödade med svärd. De gingo omkring höljda i fårskinn och gethudar, nödställda, misshandlade, plågade,…

hidden or sought for

Jeremia 5:1
Gån omkring på gatorna i Jerusalem, och sen till och given akt; söken på dess torg om I finnen någon, om där är någon som gör rätt och beflitar sig om sanning; då vill jag förlåta staden.

Länkar
Ordspråksboken 28:12 InterOrdspråksboken 28:12 FlerspråkigProverbios 28:12 SpanskaProverbes 28:12 FranskaSprueche 28:12 TyskaOrdspråksboken 28:12 KinesiskaProverbs 28:12 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Ordspråksboken 28
11En rik man tycker sig vara vis, men en fattig man med förstånd uppdagar hurudan han är. 12När de rättfärdiga triumfera, står allt härligt till; men när de ogudaktiga komma till makt, får man leta efter människor. 13Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.…
Korshänvisningar
Ordspråksboken 11:10
När det går de rättfärdiga väl, fröjdar sig staden, och när de ogudaktiga förgås, råder jubel.

Ordspråksboken 28:28
När de ogudaktiga komma till makt, gömma sig människorna; men när de förgås, växa de rättfärdiga till.

Ordspråksboken 29:2
När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige kommer till välde, suckar folket.

Predikaren 10:5
Ett elände gives, som jag har sett under solen, ett fel som beror av den som har makten:

Predikaren 10:6
att dårskap sättes på höga platser, medan förnämliga män få sitta i förnedring.

Ordspråksboken 28:11
Överst på sidan
Överst på sidan