4 Mosebok 7
Norsk (1930)
1Da nu Moses var ferdig med å reise tabernaklet og hadde salvet det og helliget det med alt som hørte til det, og likeledes salvet og helliget alteret med alt som hørte til det, 2da kom Israels høvdinger, overhodene for sine familier, stammefyrstene, de som stod over alle som var blitt mønstret, og bar frem gaver. 3De bar sin gave frem for Herrens åsyn, seks vogner med dekke over og tolv okser, en vogn for to høvdinger og en okse for hver; og de førte dem frem foran tabernaklet. 4Og Herren sa til Moses: 5Ta imot dette av dem, forat det kan brukes til tjenesten ved sammenkomstens telt, og du skal gi det til levittene, efter som enhver av dem trenger det til sin tjeneste. 6Da tok Moses vognene og oksene og gav dem til levittene. 7To av vognene og fire av oksene gav han til Gersons barn, efter deres særlige tjeneste. 8Og fire av vognene og åtte av oksene gav han til Meraris barn, efter deres særlige tjeneste under opsyn av Itamar, sønn til Aron, presten. 9Men til Kahats barn gav han ikke noget, fordi de skulde ta vare på de hellige ting og bære dem på sine skuldrer.

10Den dag alteret blev salvet, kom høvdingene med gaver til dets innvielse, og de bar sin gave frem foran alteret. 11Da sa Herren til Moses: La høvdingene komme med sin gave til alterets innvielse hver sin dag!

12Og den som bar frem sin gave den første dag, var Nahson, Amminadabs sønn, høvdingen for Juda stamme. 13Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 14en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 15en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 16en gjetebukk til syndoffer 17og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Nahsons, Amminadabs sønns gave.

18Den annen dag kom Netanel, Suars sønn, Issakars høvding, med sin gave. 19Han bar frem som sin gave et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 20en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 21en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 22en gjetebukk til syndoffer 23og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Netanels, Suars sønns gave.

24Den tredje dag kom høvdingen for Sebulons barn, Eliab, Helons sønn. 25Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 26en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 27en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 28en gjetebukk til syndoffer 29og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eliabs, Helons sønns gave.

30Den fjerde dag kom høvdingen for Rubens barn, Elisur, Sede'urs sønn. 31Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 32en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 33en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 34en gjetebukk til syndoffer 35og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisurs, Sede'urs sønns gave.

36Den femte dag kom høvdingen for Simeons barn, Selumiel, Surisaddais sønn. 37Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 38en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 39en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 40en gjetebukk til syndoffer 41og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Selumiels, Surisaddais sønns gave.

42Den sjette dag kom høvdingen for Gads barn, Eljasaf, De'uels sønn. 43Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 44en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 45en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 46en gjetebukk til syndoffer 47og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eljasafs, De'uels sønns gave.

48Den syvende dag kom høvdingen for Efra'ims barn, Elisama, Ammihuds sønn. 49Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 50en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 51en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 52en gjetebukk til syndoffer 53og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisamas, Ammihuds sønns gave.

54Den åttende dag kom høvdingen for Manasses barn, Gamliel, Pedasurs sønn. 55Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 56en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 57en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 58en gjetebukk til syndoffer 59og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Gamliels, Pedasurs sønns gave.

60Den niende dag kom høvdingen for Benjamins barn, Abidan, Gideonis sønn. 61Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 62en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 63en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 64en gjetebukk til syndoffer 65og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Abidans, Gideonis sønns gave.

66Den tiende dag kom høvdingen for Dans barn, Akieser, Ammisaddais sønn. 67Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 68en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 69en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 70en gjetebukk til syndoffer 71og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiesers, Ammisaddais sønns gave.

72Den ellevte dag kom høvdingen for Asers barn, Pagiel, Okrans sønn. 73Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 74en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 75en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 76en gjetebukk til syndoffer 77og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Pagiels, Okrans sønns gave.

78Den tolvte dag kom høvdingen for Naftalis barn, Akira, Enans sønn. 79Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer, 80en skål av gull på ti sekel, full av røkelse, 81en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer, 82en gjetebukk til syndoffer 83og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiras, Enans sønns gave.

84Dette var gavene fra Israels høvdinger til alterets innvielse på den tid det blev salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler, tolv gullskåler, 85hvert sølvfat på hundre og tretti sekel og hver skål på sytti sekel; alt sølvet i karene gikk op til to tusen og fire hundre sekel efter helligdommens vekt - 86tolv gullskåler fulle av røkelse, hver skål på ti sekel efter helligdommens vekt; alt gullet i skålene gikk op til hundre og tyve sekel. 87Storfeet til brennofferet var i alt tolv okser; dertil kom tolv værer, tolv årsgamle lam med tilhørende matoffer og tolv gjetebukker til syndoffer. 88Og storfeet til takkofferet var i alt fire og tyve okser; dertil kom seksti værer, seksti bukker og seksti årsgamle lam. Dette var gavene til alterets innvielse, efterat det var salvet.

89Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt for å tale med ham*, da hørte han røsten tale til sig fra nådestolen ovenover vidnesbyrdets ark mellem de to kjeruber; således talte han* til ham.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Numbers 6
Top of Page
Top of Page