Markus 3:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och Jesus drog sig med sina lärjungar undan till sjön, och en stor hop folk följde honom från Galileen.

Dansk (1917 / 1931)
Og Jesus drog med sine Disciple bort til Søen, og en stor Mængde fulgte med fra Galilæa; og fra Judæa

Norsk (1930)
Og Jesus drog bort med sine disipler til sjøen, og en stor mengde fra Galilea og fra Judea fulgte ham,

King James Bible
But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,

English Revised Version
And Jesus with his disciples withdrew to the sea: and a great multitude from Galilee followed: and from Judaea,
Treasury i Bibeln Kunskap

Jesus.

Matteus 10:23
När de nu förfölja eder i en stad, så flyn till en annan; och om de också där förfölja eder, så flyn till ännu en annan. Ty sannerligen säger jag eder: I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer, förrän Människosonen kommer.

Matteus 12:15
Men när Jesus fick veta detta, gick han bort därifrån; och många följde honom, och han botade dem alla,

Lukas 6:12
Så hände sig på den tiden att han gick åstad upp på berget för att bedja; och han blev kvar där över natten i bön till Gud.

Johannes 10:39-41
Då ville de åter gripa honom, men han gick sin väg, undan deras händer.…

Johannes 11:53,54
Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.…

Apostagärningarna 14:5,6
Och när sedan, både ibland hedningar och ibland judar med deras föreståndare, en storm hade blivit uppväckt emot dem, och man ville misshandla och stena dem,…

Apostagärningarna 17:10,14
Men strax om natten blevo Paulus och Silas av bröderna sända åstad till Berea. Och när de hade kommit dit, gingo de till judarnas synagoga.…

and a.

Matteus 4:25
Och honom följde mycket folk ifrån Galileen och Dekapolis och Jerusalem och Judeen och från landet på andra sidan Jordan.

Lukas 6:17
Dessa tog han nu med sig och steg åter ned och stannade på en jämn plats; och en stor skara av hans lärjungar var där församlad, så ock en stor hop folk ifrån hela Judeen och Jerusalem, och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon.

Galilee.

Markus 1:39
Och han gick åstad och predikade i hela Galileen, i deras synagogor, och drev ut de onda andarna.

Josuaé 20:7
Så helgade de då därtill Kedes i Galileen, i Naftali bergsbygd, Sikem i Efraims bergsbygd och Kirjat-Arba, det är Hebron, i Juda bergsbygd.

Josuaé 21:32
och ur Naftali stam dråparfristaden Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess utmarker -- tre städer.

Lukas 23:5
Då blevo de ännu ivrigare och sade: »Han uppviglar med sin lära folket i hela Judeen, allt ifrån Galileen och ända hit.»

Johannes 7:41,52
Andra sade: »Han är Messias.» Andra åter sade: »Icke kommer väl Messias från Galileen?…

Länkar
Markus 3:7 InterMarkus 3:7 FlerspråkigMarcos 3:7 SpanskaMarc 3:7 FranskaMarkus 3:7 TyskaMarkus 3:7 KinesiskaMark 3:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Markus 3
7Och Jesus drog sig med sina lärjungar undan till sjön, och en stor hop folk följde honom från Galileen. 8Och från Judeen och Jerusalem och Idumeen och från landet på andra sidan Jordan och från trakterna omkring Tyrus och Sidon kom en stor hop folk till honom, när de fingo höra huru stora ting han gjorde.…
Korshänvisningar
Matteus 4:25
Och honom följde mycket folk ifrån Galileen och Dekapolis och Jerusalem och Judeen och från landet på andra sidan Jordan.

Matteus 12:15
Men när Jesus fick veta detta, gick han bort därifrån; och många följde honom, och han botade dem alla,

Matteus 12:16
men förbjöd dem strängeligen att utbreda ryktet om honom.

Markus 1:45
Men när han kom ut, begynte han ivrigt förkunna och utsprida vad som hade skett, så att Jesus icke mer kunde öppet gå in i någon stad, utan måste hålla sig ute i öde trakter; och dit kom man till honom från alla håll.

Markus 3:20
Och när han kom hem, församlade sig folket åter, så att de icke ens fingo tillfälle att äta.

Markus 4:1
Och han begynte åter undervisa vid sjön. Och där församlade sig en stor hop folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den ute på sjön, under det att allt folket stod på land utmed sjön.

Lukas 6:17
Dessa tog han nu med sig och steg åter ned och stannade på en jämn plats; och en stor skara av hans lärjungar var där församlad, så ock en stor hop folk ifrån hela Judeen och Jerusalem, och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon.

Markus 3:6
Överst på sidan
Överst på sidan