Johannes 5:46
Parallella Vers
Svenska (1917)
Trodden I Moses, så skullen I ju tro mig, ty om mig har han skrivit.

Dansk (1917 / 1931)
Thi dersom I troede Moses, troede I mig; thi han har skrevet om mig.

Norsk (1930)
For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

King James Bible
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.

English Revised Version
For if ye believed Moses, ye would believe me; for he wrote of me.
Treasury i Bibeln Kunskap

had.

Galaterbrevet 2:19
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

Galaterbrevet 3:10,13,24
Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och icke gör därefter.»…

Galaterbrevet 4:21-31
Sägen mig, I som viljen stå under lagen: haven I icke hört vad lagen säger?…

for.

Johannes 1:45
Filippus träffade Natanael och sade till honom: »Den som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna hava skrivit om, honom hava vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nasaret.»

1 Mosebok 3:15
Och jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. Denna skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen.»

1 Mosebok 12:3
Och jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter på jorden varda välsignade.»

1 Mosebok 18:18
Av Abraham skall ju bliva ett stort och mäktigt folk, och i honom skola alla folk på jorden varda välsignade.

1 Mosebok 22:18
Och i din säd skola alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mina ord.»

1 Mosebok 28:14
Och din säd skall bliva såsom stoftet på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skola varda välsignade i dig och i din säd.

1 Mosebok 49:10
Spiran skall icke vika ifrån Juda, icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma.

4 Mosebok 21:8,9
Då sade HERREN till Mose: »Gör dig en orm och sätt upp den på en stång; sedan må var och en som har blivit ormstungen se på den, så skall han bliva vid liv.»…

4 Mosebok 24:17,18
Jag ser honom, men icke denna tid, jag skådar honom, men icke nära. En stjärna träder fram ur Jakob, och en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ned alla söner till Set.…

5 Mosebok 18:15,18,19
En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall HERREN, din Gud, låta uppstå åt dig; honom skolen I lyssna till.…

Apostagärningarna 26:22
Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och jag säger intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske,

Romabrevet 10:4
Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror.

Hebreerbrevet 7:1-10:39
Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som välsignade honom,…

Länkar
Johannes 5:46 InterJohannes 5:46 FlerspråkigJuan 5:46 SpanskaJean 5:46 FranskaJohannes 5:46 TyskaJohannes 5:46 KinesiskaJohn 5:46 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 5
45Menen icke att det är jag som skall anklaga eder hos Fadern. Den som anklagar eder är Moses, han till vilken I sätten edert hopp. 46Trodden I Moses, så skullen I ju tro mig, ty om mig har han skrivit. 47Men tron I icke hans skrifter, huru skolen I då kunna tro mina ord?»
Korshänvisningar
Lukas 24:27
Och han begynte att genomgå Moses och alla profeterna och uttydde för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom.

Johannes 5:47
Men tron I icke hans skrifter, huru skolen I då kunna tro mina ord?»

Johannes 5:45
Överst på sidan
Överst på sidan