1.Mosebog 2
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Saaledes fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær.1Så blev himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. 1Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.
2Paa den syvende Dag fuldendte Gud det Værk, han havde udført, og han hvilede paa den syvende Dag efter det Værk, han havde udført;2Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. 2Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade gjort; och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.
3og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi paa den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført.3Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte. 3Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, därför att han på den dagen vilade från allt sitt verk, det som Gud hade gjort, när han skapade.
DANNORSVE
4Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud HERREN gjorde Jord og Himmel —4Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel: 4Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden, när de skapades, då när HERREN Gud gjorde jord och himmel.
5dengang fandtes endnu ingen af Markens Buske paa Jorden, og endnu var ingen af Markens Urter spiret frem, thi Gud HERREN havde ikke ladet det regne paa Jorden, og der var ingen Mennesker til at dyrke Agerjorden,5Det var ennu ingen markens busk på jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og der var intet menneske til å dyrke jorden. 5Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;
6men en Taage vældede op at Jorden og vandede hele Agerjordens Flade —6Da steg det op en damp av jorden og vannet hele jordens overflate. 6men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.
7da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsaande i hans Næsebor, saa at Mennesket blev et levende Væsen.7Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel. 7Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.
DANNORSVE
8Derpaa plantede Gud HERREN en Have i Eden ude mod Øst, og dem satte han Mennesket, som han havde dannet;8Og Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. 8Och HERREN Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat.
9Og Gud HERREN lod af Agerjorden fremvokse alle Slags Træer, en Fryd at skue og gode til Føde, desuden Livets Træ, der stod midt i Haven, og Træet til Kundskab om godt og ondt.9Og Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 9HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som voro ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken, och livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd på gott och ont.
10Der udsprang en Flod i Eden til at vande Haven, og udenfor delte den sig i fire Hovedstrømme.10Og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven; og siden delte den sig i fire strømmer. 10Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.
11Den ene hedder Pisjon; den løber omkring Landet Havila, hvor der findes Guld11Den første heter Pison; det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull. 11Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,
DANNORSVE
12og Guldet i det Land er godt, Bdellium og Sjohamsten.12Og gullet i dette land er godt; der er bdellium* og onyks-stenen.12och det landets guld är gott; där finnes ock bdelliumharts och onyxsten.
13Den anden Flod hedder Gihon; den løber omkring Landet Kusj.13Den annen elv heter Gihon; det er den som løper omkring hele landet Kus. 13Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.
14Den tredje Flod hedder Hiddekel; den løber østen om Assyrien. Den fjerde Flod er Frat.14Den tredje elv heter Hiddekel; det er den som går østenfor Assur. Og den fjerde elv er Frat. 14Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.
DANNORSVE
15Derpaa tog Gud HERREN Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.15Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den. 15Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.
16Men Gud HERREN bød Adam: »Af alle Træer i Haven har du Lov at spise,16Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven; 16Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta,
17kun af Træet til Kundskab om godt og ondt maa du ikke spise; den Dag du spiser deraf, skal du visselig dø!«17men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. 17men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»
DANNORSVE
18Derpaa sagde Gud HERREN: »Det er ikke godt for Mennesket at være ene; jeg vil gøre ham en Medhjælp, som passer til ham!«18Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. 18Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»
19Og Gud HERREN dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Væsener, det skulde være deres Navn.19Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete. 19Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.
20Adam gav da alt Kvæget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne — men til sig selv fandt Adam ingen Medhjælp, der passede til ham.20Så gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like. 20Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.
DANNORSVE
21Saa lod Gud HERREN Dvale falde over Adam, og da han var sovet ind, tog han et af hans Ribben og lukkede med Kød i dets Sted;21Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. 21Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
22og af Ribbenet, som Gud HERREN havde taget af Adam, byggede han en Kvinde og førte hende hen til Adam.22Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket. 22Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.
23Da sagde Adam: »Denne Gang er det Ben af mine Ben og Kød af mit Kød; hun skal kaldes Kvinde, thi af Manden er hun taget!«23Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. 23Då sade mannen: »Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.»
24Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver eet Kød.24Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. 24Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.
25Og de var begge nøgne, baade Adam og hans Hustru, men de bluedes ikke.25Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke. 25Och mannen och hans hustru voro båda nakna och blygdes icke för varandra.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 1
Top of Page
Top of Page