1.Mosebog 11
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Hele Menneskeheden havde eet Tungemaal og samme Sprog.1Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale. 1Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt.
2Da de nu drog østerpaa, traf de paa en Dal i Sinear, og der slog de sig ned.2Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte sig der. 2Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.
3Da sagde de til hverandre: »Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!« De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk.3Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor sten, og jordbek istedenfor kalk. 3Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck.
4Derpaa sagde de: »Kom, lad os bygge os en By og et Taarn, hvis Top naar til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden!«4Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når op til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden! 4Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.»
DANNORSVE
5Men HERREN steg ned for at se Byen og Taarnet, som Menneskebørnene byggede,5Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. 5Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
6og han sagde: »Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemaal; og naar de nu først er begyndt saaledes, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;6Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar sig fore, og nu vil intet være umulig for dem, hvad de så får i sinne å gjøre. 6Och HERREN sade: »Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.
7lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemaal der, saa de ikke forstaar hverandres Tungemaal!«7La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål! 7Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.»
8Da spredte HERREN dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.8Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt op med å bygge på byen. 8Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden.
9Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede HERREN al Jordens Tungemaal, og derfra spredte HERREN dem ud over hele Jorden.9Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. 9Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.
DANNORSVE
10Dette er Sems Slægtebog. Da Sem var 100 Aar gammel, avlede han Arpaksjad, to Aar efter Vandfloden;10Dette er historien om Sems ætt: Da Sem var hundre år gammel, fikk han sønnen Arpaksad to år efter vannflommen. 10Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra år gammal, födde han Arpaksad, två år efter floden.
11og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 Aar og avlede Sønner og Døtre.11Og efterat Sem hadde fått Arpaksad, levde han ennu fem hundre år og fikk sønner og døtre. 11Och sedan Sem hade fött Arpaksad, levde han fem hundra år och födde söner och döttrar.
12Da Arpaksjad havde levet 35 Aar, avlede han Sjela;12Da Arpaksad var fem og tretti år gammel, fikk han sønnen Salah. 12När Arpaksad var trettiofem år gammal, födde han Sela.
13og efter at Arpaksjad havde avlet Sjela, levede han 403 Aar og avlede Sønner og Døtre.13Og efterat Arpaksad hadde fått Salah, levde han ennu fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre. 13Och sedan Arpaksad hade fött Sela, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.
DANNORSVE
14Da Sjela havde levet 30 Aar, avlede han Eber;14Da Salah var tretti år gammel, fikk han sønnen Eber. 14När Sela var trettio år gammal, födde han Eber.
15og efter at Sjela havde avlet Eber, levede han 403 Aar og avlede Sønner og Døtre.15Og efterat Salah hadde fått Eber, levde han ennu fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre. 15Och sedan Sela hade fött Eber, levde han fyra hundra tre år och födde söner och döttrar.
16Da Eber havde levet 34 Aar, avlede han Peleg;16Da Eber var fire og tretti år gammel, fikk han sønnen Peleg. 16När Eber var trettiofyra år gammal, födde han Peleg.
17og efter at Eber havde avlet Peleg, levede han 430 Aar og avlede Sønner og Døtre.17Og efterat Eber hadde fått Peleg, levde han ennu fire hundre og tretti år og fikk sønner og døtre. 17Och sedan Eber hade fött Peleg, levde han fyra hundra trettio år och födde söner och döttrar.
18Da Peleg havde levet 30 Aar, avlede han Re'u;18Da Peleg var tretti år gammel, fikk han sønnen Re'u. 18När Peleg var trettio år gammal, födde han Regu.
DANNORSVE
19og efter at Peleg havde avlet Re'u, levede han 209 Aar og avlede Sønner og Døtre.19Og efterat Peleg hadde fått Re'u, levde han ennu to hundre og ni år og fikk sønner og døtre. 19Och sedan Peleg hade fött Regu, levde han två hundra nio år och födde söner och döttrar.
20Da Re'u havde levet 32 Aar, avlede han Serug;20Da Re'u var to og tretti år gammel, fikk han sønnen Serug. 20När Regu var trettiotvå år gammal, födde han Serug.
21og efter at Re'u havde avlet Serug, levede han 207 Aar og avlede Sønner og Døtre.21Og efterat Re'u hadde fått Serug, levde han ennu to hundre og syv år og fikk sønner og døtre. 21Och sedan Regu hade fött Serug, levde han två hundra sju år och födde söner och döttrar.
22Da Serug havde levet 30 Aar, avlede han Nakor;22Da Serug var tretti år gammel, fikk han sønnen Nakor. 22När Serug var trettio år gammal, födde han Nahor.
23og efter at Serug havde avlet Nakor, levede han 200 Aar og avlede Sønner og Døtre.23Og efterat Serug hadde fått Nakor, levde han ennu to hundre år og fikk sønner og døtre. 23Och sedan Serug hade fött Nahor, levde han två hundra år och födde söner och döttrar.
DANNORSVE
24Da Nakor havde levet 29 Aar, avlede han Tara;24Da Nakor var ni og tyve år gammel, fikk han sønnen Tarah. 24När Nahor var tjugunio år gammal, födde han Tera.
25og efter at Nakor havde avlet Tara, levede han 119 Aar og avlede Sønner og Døtre.25Og efterat Nakor hadde fått Tarah, levde han ennu hundre og nitten år og fikk sønner og døtre. 25Och sedan Nahor hade fött Tera, levde han ett hundra nitton år och födde söner och döttrar.
26Da Tara havde levet 70 Aar, avlede han Abram, Nakor og Haran.26Da Tarah var sytti år gammel, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran. 26När Tera var sjuttio år gammal, födde han Abram, Nahor och Haran.
DANNORSVE
27Dette er Taras Slægtebog. Tara avlede Abram, Nakor og Haran. Haran avlede Lot.27Dette er historien om Tarah og hans ætt: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot. 27Och detta är berättelsen om Teras släkt. Tera födde Abram, Nahor och Haran. Och Haran födde Lot.
28Haran døde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur Kasdim.28Og Haran døde hos sin far Tarah i sitt fedreland, i Ur i Kaldea. 28Och Haran dog hos sin fader Tera i sitt fädernesland, i det kaldeiska Ur.
29Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader.29Og Abram og Nakor tok sig hustruer; Abrams hustru hette Sarai, og Nakors hustru hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Jiska. 29Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska.
30Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen Børn.30Og Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noget barn. 30Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn.
DANNORSVE
31Tara tog sin Søn Abram, sin Sønnesøn Lot, Harans Søn, og sin Sønnekone Saraj, hans Søn Abrams Hustru, og førte dem fra Ur Kasdim for at begive sig til Kana'ans Land; men da de kom til Karan, slog de sig ned der.31Og Tarah tok med sig Abram, sin sønn, og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai, sin sønnekone, sin sønn Abrams hustru; og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kana'ans land, og de kom til Karan og bosatte sig der. 31Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrams hustru; och de drogo tillsammans ut från det kaldeiska Ur på väg till Kanaans land; men när de kommo till Haran, bosatte de sig där.
32Taras Levetid var 205 Aar; og Tara døde i Karan.32Og Tarahs dager blev to hundre og fem år; så døde Tarah i Karan. 32Och Teras ålder blev två hundra fem år; därefter dog Tera i Haran.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Genesis 10
Top of Page
Top of Page