Apostagärningarna 24:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så kom jag nu, efter flera års förlopp, tillbaka för att överlämna några allmosor till mitt folk och för att frambära offer.

Dansk (1917 / 1931)
Men efter flere Aars Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre,

Norsk (1930)
Da nu flere år var gått, kom jeg for å føre milde gaver til mitt folk og for å ofre,

King James Bible
Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.

English Revised Version
Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings:
Treasury i Bibeln Kunskap

to bring.

Apostagärningarna 11:29,30
Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.…

Apostagärningarna 20:16
Paulus hade nämligen beslutit att segla förbi Efesus, för att icke fördröja sig i provinsen Asien; ty han påskyndade sin färd, för att, om det bleve honom möjligt, till pingstdagen kunna vara i Jerusalem.

Romabrevet 15:25,26
Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt de heliga.…

1 Korinthierbrevet 16:1,2
Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har förordnat för församlingarna i Galatien.…

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Galaterbrevet 2:10
Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra.

offerings.

Apostagärningarna 21:26
Så tog då Paulus männen med sig och lät följande dag helga sig tillsammans med dem; sedan gick han in i helgedomen och gav till känna när den tid skulle gå till ända, för vilken de hade låtit helga sig, den tid före vars utgång offer skulle frambäras för var och en särskild av dem.

Länkar
Apostagärningarna 24:17 InterApostagärningarna 24:17 FlerspråkigHechos 24:17 SpanskaActes 24:17 FranskaApostelgeschichte 24:17 TyskaApostagärningarna 24:17 KinesiskaActs 24:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 24
16Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt samvete inför Gud och människor. 17Så kom jag nu, efter flera års förlopp, tillbaka för att överlämna några allmosor till mitt folk och för att frambära offer. 18Därunder påträffades jag i helgedomen, sedan jag hade låtit helga mig, utan att hava vållat någon folkskockning eller något larm,…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 11:29
Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.

Apostagärningarna 20:31
Vaken därför, och kommen ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, oavlåtligen under tårar har förmanat var och en särskild av eder.

Apostagärningarna 24:26
Han hoppades också att han skulle få penningar av Paulus, varför han ock ganska ofta lät hämta honom och samtalade med honom.

Romabrevet 15:25
Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt de heliga.

1 Korinthierbrevet 16:1
Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har förordnat för församlingarna i Galatien.

2 Korinthierbrevet 8:1
Vi vilja meddela eder, käre bröder, huru Guds nåd har verkat i Macedoniens församlingar.

2 Korinthierbrevet 8:4
Mycket enträget bådo de oss om den ynnesten att få vara med om understödet åt de heliga.

2 Korinthierbrevet 8:6
Så kunde vi uppmana Titus att han skulle fortsätta såsom han hade begynt och föra jämväl detta kärleksverk bland eder till fullbordan.

2 Korinthierbrevet 9:1
Om understödet till de heliga är det nu visserligen överflödigt att jag här skriver till eder;

2 Korinthierbrevet 9:2
jag känner ju eder goda vilja, och av den plägar jag, i fråga om eder, berömma mig inför macedonierna, i det jag omtalar att Akaja ända sedan förra året har varit redo, och att det är just edert nit som har eggat så många andra.

Galaterbrevet 2:10
Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra.

Apostagärningarna 24:16
Överst på sidan
Överst på sidan