1 Timotheosbrevet 3:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.

Dansk (1917 / 1931)
ikke ny i Troen, som at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens Dom.

Norsk (1930)
ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.

King James Bible
Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.

English Revised Version
not a novice, lest being puffed up he fall into the condemnation of the devil.
Treasury i Bibeln Kunskap

novice.

1 Korinthierbrevet 3:1
Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus.

Hebreerbrevet 5:12,13
Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat.…

1 Petrusbrevet 2:2
Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning,

lest.

5 Mosebok 8:14
då må ditt hjärta icke bliva högmodigt, så att du förgäter HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

5 Mosebok 17:20
Så skall han göra, för att hans hjärta icke må förhäva sig över hans bröder, och för att han icke må vika av ifrån buden, vare sig till höger eller till vänster; på det att han och hans söner må länge regera; sitt rike, bland Israels folk.

2 Kungaboken 14:10
Du har slagit Edom, och däröver förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nöja med den äran, och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall?»

2 Krönikeboken 26:16
Men när han nu var så mäktig, blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad fördärvligt var; han förbröt sig trolöst mot HERREN, sin Gud, i det att han gick in i HERRENS tempel för att antända rökelse på rökelsealtaret.

2 Krönikeboken 32:25
Dock återgäldade Hiskia icke det goda som hade blivit honom bevisat, utan hans hjärta blev högmodigt; därför kom förtörnelse över honom och över Juda och Jerusalem.

Ordspråksboken 16:18,19
Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.…

Ordspråksboken 18:12
Före fall går högmod i mannens hjärta, och ödmjukhet går före ära.

Ordspråksboken 29:23
En människas högmod bliver henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.

Jesaja 2:12
Ty en dag har HERREN Sebaot bestämt, som skall komma över allt stolt och övermodigt och över allt som är upphöjt, och det skall bliva ödmjukat,

1 Korinthierbrevet 4:6-8
Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare.…

1 Korinthierbrevet 8:1
Vad åter angår kött från avgudaoffer, så känna vi nog det talet: »Alla hava vi 'kunskap'.» »Kunskapen» uppblåser, men kärleken uppbygger.

2 Korinthierbrevet 12:7
Och för att jag icke skall förhäva mig på grund av mina övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel, som skall slå mig i ansiktet, för att jag icke skall förhäva mig.

1 Petrusbrevet 5:5
Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd».

the condemnation.

Jesaja 14:12-14
Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!…

Lukas 10:18
Då sade han till dem: »Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld.

2 Petrusbrevet 2:4
Ty Gud skonade ju icke de änglar som syndade, utan störtade dem ned i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets hålor, för att där förvaras till domen.

Judasbrevet 1:6
så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom.

Länkar
1 Timotheosbrevet 3:6 Inter1 Timotheosbrevet 3:6 Flerspråkig1 Timoteo 3:6 Spanska1 Timothée 3:6 Franska1 Timotheus 3:6 Tyska1 Timotheosbrevet 3:6 Kinesiska1 Timothy 3:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 3
5ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling? 6Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom. 7Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.
Korshänvisningar
1 Timotheosbrevet 3:7
Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.

1 Timotheosbrevet 6:4
då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar

2 Timotheosbrevet 3:4
förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud,

1 Timotheosbrevet 3:5
Överst på sidan
Överst på sidan