1 Kungaboken 3:28
Parallella Vers
Svenska (1917)
När nu hela Israel fick höra talas om den dom som konungen hade fällt, häpnade de över konungen, ty de sågo att Guds vishet var i honom till att skipa rätt.

Dansk (1917 / 1931)
Og da Israel hørte om den Dom, Kongen havde fældet, fyldtes de alle af Ærefrygt for Kongen; thi de saa, at han sad inde med Guds Visdom til at skifte Ret.

Norsk (1930)
Hele Israel fikk høre om den dom kongen hadde felt, og de hadde ærefrykt for kongen; for de så at Guds visdom var i hans hjerte, så at han dømte rett.

King James Bible
And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do judgment.

English Revised Version
And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do judgment.
Treasury i Bibeln Kunskap

feared

2 Mosebok 14:31
Och när Israel såg huru HERREN hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket HERREN; och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.

Josuaé 4:14
På den dagen gjorde HERREN Josua stor i hela Israels ögon, och de fruktade honom, såsom de fruktat Mose, så länge denne levde.

1 Samuelsboken 12:18
Och Samuel ropade till HERREN, och HERREN lät det dundra och regna på den dagen. Då betogs allt folket av stor fruktan för HERREN och för Samuel.

1 Krönikeboken 29:24
Och alla hövdingarna och hjältarna och därjämte alla konung Davids söner underkastade sig konung Salomo.

Ordspråksboken 24:21
Min son, frukta HERREN och konungen; giv dig icke i lag med upprorsmän.

the wisdom

1 Kungaboken 3:9-12
Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?»…

Esra 7:25
Och du, Esra, må, efter din Guds vishet, den som har blivit dig betrodd, förordna domare och lagkloke till att döma allt folket i landet på andra sidan floden, alla dem som känna din Guds lagar; och om någon icke känner dessa, skolen I lära honom dem.

Predikaren 7:19
Visheten gör den vise starkare än tio väldiga i staden.

Daniel 2:21,47
Han låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och tillsätter konungar, han giver åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd.…

Daniel 5:11
I ditt rike finnes en man i vilken heliga gudars ande är. I din faders dagar befanns han hava insikt och förstånd och vishet, lik gudars vishet; och din fader, konung Nebukadnessar, satte honom till den överste bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna; ja, detta gjorde din fader konungen,

1 Korinthierbrevet 1:24,30
men som för de kallade, vare sig judar eller greker, är en Kristus som är Guds kraft och Guds visdom.…

Kolosserbrevet 2:3
ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.

in him [heb] in the midst of him

Psaltaren 72:2,4
Han döme ditt folk med rättfärdighet och dina betryckta med rätt.…

Länkar
1 Kungaboken 3:28 Inter1 Kungaboken 3:28 Flerspråkig1 Reyes 3:28 Spanska1 Rois 3:28 Franska1 Koenige 3:28 Tyska1 Kungaboken 3:28 Kinesiska1 Kings 3:28 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Kungaboken 3
27Då tog konungen till orda och sade: »Given henne det levande barnet; döden det icke. Hon är dess moder.» 28När nu hela Israel fick höra talas om den dom som konungen hade fällt, häpnade de över konungen, ty de sågo att Guds vishet var i honom till att skipa rätt.
Korshänvisningar
Kolosserbrevet 2:2
Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus;

Kolosserbrevet 2:3
ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.

1 Kungaboken 3:9
Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?»

1 Kungaboken 3:11
Och Gud sade till honom: »Eftersom du har bett om sådant och icke bett om ett långt liv, ej heller bett om rikedom eller bett om dina fienders liv, utan har bett om att få förstånd till att akta på vad rätt är,

1 Kungaboken 3:27
Då tog konungen till orda och sade: »Given henne det levande barnet; döden det icke. Hon är dess moder.»

1 Kungaboken 4:1
Konung Salomo var nu konung över hela Israel.

Ordspråksboken 16:10
Gudasvar är på konungens läppar, i domen felar icke hans mun.

Jesaja 28:6
och han skall bliva en rättens ande för den som skipar rätt, och en starkhetsmakt för dem som driva fienden på porten.

Daniel 1:17
Åt dessa fyra ynglingar gav nu Gud kunskap och insikt i allt slags skrift och visdom; och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar.

1 Kungaboken 3:27
Överst på sidan
Överst på sidan