Sakaria 9:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den drabbar ock Hamat, som gränsar därintill, så ock Tyrus och Sion, där man är så vis.

Dansk (1917 / 1931)
ogsaa over Hamat, som grænser dertil, Tyrus og Zidon, thi det er saare viist.

Norsk (1930)
likeså i Hamat, som grenser til det, også i Tyrus og Sidon, fordi de der er så kloke.

King James Bible
And Hamath also shall border thereby; Tyrus, and Zidon, though it be very wise.

English Revised Version
and Hamath also which bordereth thereon: Tyre and Zidon, because she is very wise.
Treasury i Bibeln Kunskap

Hamath.

4 Mosebok 13:21
Så drogo de åstad och bespejade landet från öknen Sin ända till Rehob, där vägen går till Hamat.

2 Kungaboken 23:33
Och Farao Neko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem; och han pålade landet en skatt av ett hundra talenter silver och en talent guld.

2 Kungaboken 25:21
Och konungen i Babel lät avliva dem där, i Ribla i Hamats land. blev Juda bortfört från sitt land.

Jeremia 49:23
Om Damaskus. Hamat och Arpad komma på skam; ty ett ont budskap få de höra, och de betagas av ångest. I havet råder oro; det kan ej vara stilla.

Amos 6:14
Ty se, jag skall uppväcka ett folk mot eder, I av Israels hus, säger Herren, härskarornas Gud; och de skola förtrycka edert land, från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarksbäcken.

Tyrus.

Jesaja 23:1-18
Utsaga om Tyrus. Jämren eder, I Tarsis-skepp! Ty det är ödelagt, utan hus och utan gäster; från kittéernas land når dem budskapet härom.…

Hesekiel 26:1-28:26
Och i elfte året, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade:…

Joel 3:4-8
Och du, Tyrus, och du, Sidon, och I, Filisteens alla kretsar, vad förehaven också I mot mig? Haven I något att vedergälla mig för, eller är det I som viljen begynna något mot mig? Snart och med hast skall jag låta det I haven gjort komma tillbaka över edra egna huvuden,…

Amos 1:9,10
Så säger HERREN: Eftersom Tyrus har trefalt förbrutit sig, ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut: eftersom de hava överlämnat allt folket såsom fångar åt Edom, utan att tänka på sitt brödraförbund.…

Zidon.

1 Kungaboken 17:9
»Stå upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och uppehåll dig där. Se, jag har där bjudit en änka att förse dig med föda.»

Hesekiel 28:21-26
Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Sidon och profetera mot det…

Obadja 1:20
Och de bortförda av denna Israels barns här, de som bo i Kanaan allt intill Sarefat, så ock de bortförda från Jerusalem, de som leva i Sefarad, dessa skola taga Sydlandets städer i besittning.

it be.

Hesekiel 28:3-5,12
och sant är att du är visare än Daniel; ingen hemlighet är förborgad för dig;…

Länkar
Sakaria 9:2 InterSakaria 9:2 FlerspråkigZacarías 9:2 SpanskaZacharie 9:2 FranskaSacharja 9:2 TyskaSakaria 9:2 KinesiskaZechariah 9:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Sakaria 9
1Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Hadraks land; också i Damaskus skall den slå ned -- ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. 2Den drabbar ock Hamat, som gränsar därintill, så ock Tyrus och Sion, där man är så vis. 3Tyrus byggde sig ett fäste; hon hopade silver såsom stoft och guld såsom orenlighet på gatan.…
Korshänvisningar
Jesaja 23:1
Utsaga om Tyrus. Jämren eder, I Tarsis-skepp! Ty det är ödelagt, utan hus och utan gäster; från kittéernas land når dem budskapet härom.

Jeremia 25:22
vidare alla konungar i Tyrus, alla konungar i Sidon och konungarna i kustländerna på andra sidan havet;

Jeremia 47:4
inför den dag som kommer med fördärv över alla filistéer, med undergång för alla dem som äro kvar till att försvara Tyrus och Sidon. Ty HERREN skall fördärva filistéerna, kvarlevan från Kaftors ö.

Jeremia 49:23
Om Damaskus. Hamat och Arpad komma på skam; ty ett ont budskap få de höra, och de betagas av ångest. I havet råder oro; det kan ej vara stilla.

Hesekiel 28:2
Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger: »Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet», du som dock är en människa och icke en gud, huru mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud --

Hesekiel 28:4
genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom, guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus;

Hesekiel 28:12
Du människobarn, stäm upp en klagosång över konungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, HERREN: Du var ypperst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet.

Hesekiel 28:21
Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Sidon och profetera mot det

Hesekiel 47:16
Hamat, Berota, Sibraim, som ligger mellan Damaskus' och Hamat områden, det mellersta Haser, som ligger invid Haurans område.

Joel 3:4
Och du, Tyrus, och du, Sidon, och I, Filisteens alla kretsar, vad förehaven också I mot mig? Haven I något att vedergälla mig för, eller är det I som viljen begynna något mot mig? Snart och med hast skall jag låta det I haven gjort komma tillbaka över edra egna huvuden,

Sakaria 9:1
Överst på sidan
Överst på sidan