Sakarias 4
Norsk (1930)
1Så kom engelen som talte med mig, igjen og vakte mig likesom når en mann vekkes av sin søvn. 2Og han sa til mig: Hvad ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennem av gull, med sitt oljekar på toppen og sine syv lamper, og med syv rør for hver lampe som er på den, 3og to oljetrær står ved siden av den, ett på oljekarets høire side og ett på dets venstre side. 4Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med mig: Hvad er dette, herre? 5og engelen som talte med mig, svarte: Vet du ikke hvad dette er? Jeg sa: Nei, herre! 6Da tok han til orde og sa til mig: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. 7Hvem er du, du store fjell som reiser dig foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppstenen* frem under høie rop: Nåde, nåde være med den!

8Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: 9Serubabels hender har grunnlagt dette hus, og hans hender skal fullføre det; og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt mig til eder. 10For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine* blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

11Da tok jeg til orde og sa til ham: Hvad er disse to oljetrær ved lysestakens høire og venstre side? 12Og jeg tok annen gang til orde og sa til ham: Hvad er de to oljegrener tett ved de to gullrenner som gullet* strømmer ut av? 13Da sa han til mig: Vet du ikke hvad disse er? Jeg svarte: Nei, herre! 14Da sa han: Det er de to oljesalvede* som står hos all jordens herre.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Zechariah 3
Top of Page
Top of Page